Uutiset

Konepajateollisuus

Videotyökaluja osaamisen ja tehokkuuden kehittämiseen

Visuaalisuus ja havainnollisuus ovat kehitystyössä tärkeitä asioita. Tehokas visualisointi on mahdollista tarkoitukseen suunniteltujen työkalujen avulla. AVIX-ohjelmat ovat digitaalisia videotyökaluja työmenetelmien suunnitteluun, analysointiin, kehittämiseen, perehdyttämiseen ja työohjeiden tekoon.

AVIX-ohjelmat ovat digitaalisia videotyökaluja työmenetelmien suunnitteluun, analysointiin, kehittämiseen, perehdyttämiseen ja työohjeiden tekoon.

Visualisointi tarkoittaa faktojen visualisointia videoiden, CAD- ja valokuvien, resurssien, työvaihetietojen ja osaluetteloiden avulla. Siten päästään käsiksi sekä kokonaisuuteen että yksityiskohtiin. Lähtötilanteen pohjalta voidaan suunnitella parannuksia ja niiden vaikutus nähdään ja vaihtoehtojen vertailu on havainnollista.

Analyysien, työohjeiden ja raporttien teko on ohjelmissa automatisoitu. Samaa dataa käytetään eri tarpeisiin ja rutiinivaiheita automatisoidaan. Näin säästyy kehittäjien ja dokumentoijien aikaa.

Helppo ja nopea

Suomessa AVIXin myynti- ja koulutuskumppani on Cimteam Oy. Videotyökalujen käyttömahdollisuuksia on runsaasti, sanoo toimitusjohtaja Samuli Vuorinen.

”Niitä ovat mm. tuotannon, kunnossapidon ja huoltopalvelun menetelmäkehitys, työntutkimus, LEAN, hukan poisto, prosessin pullonkaulat ja läpimeno, linjan tasapainotus, koneasetukset SMED, kustannus- ja riskianalyysit, ergonomia ja tuotteiden valmistusystävällisyys. Takaisinmaksuaika on usein vain joitakin viikkoja.”

Työkalujen käyttö on helppo oppia ja tuloksia saadaan nopeasti.

”Usein käyttö etenee siten, että ensin kehitettävä työ videoidaan. Sitten filmit katsotaan ja samalla merkataan vaiheet AVIX- ohjelmalla. Vaiheistuksen voi tehdä pikatyylillä tai tarkemmin. Vaiheet voidaan luokitella jalostavaan, hukkaan jne. ja niihin voidaan lisätä ideat ja ongelmat. Vaiheistuksen voi tehdä myös ilman filmejä.”

Aikatutkimuksessa voidaan käyttää filmi-, kellotus-, arvio- ja monenlaisia standardiaikoja. AVIX Method moduli sisältää vakiona standardiaikakirjaston ja MTM -pohjaiset liike-elementit eli liikeaikatutkimuksen.

Havainnointitutkimuksessa katsotaan filmit ja merkataan halutut tilanteet. Sitten pikahaku-filtterillä ja raporteilla saadaan faktat visuaalisesti esiin.

”Helppokäyttöisyydestä on sekin etu, että valmennuksen jälkeen työntekijät voivat käyttää ohjelmaa. Hyviä kokemuksia on menetelmien parantamisessa, ohjeistamisessa ja esimerkiksi ryhmätyönä tehtävässä koneasetuksessa eli SMED –projektissa. Organisointi ja pelisäännöt kannattaa sopia”, sanoo Vuorinen.

Työohjeet saadaan analyysistä lyhyinä ja pidempinä visuaalisina tarkistuslistoina ja videoina. Työohjeita voi käyttää digi- ja paperiversioina. AVIX-työohjemallit palvelevat sekä harjaantuneita ammattilaisia että vasta-alkajia. Ohjeiden pikakäyttö ja perusteellinen vaihe vaiheelta läpikäynti ja kertaaminen toimivat.

Tulokset ja käyttäjät

Olennainen asia on Vuorisen mukaan työn tehokkuuden paraneminen.

”Käyttäjät kertovat jopa kymmenien prosenttien tehokkuusparannuksista. Samoilla resursseilla, koneilla ja henkilöillä saadaan enemmän aikaan, kun työt suunnitellaan ja tehdään fiksusti”, sanoo Samuli Vuorinen.

AVIX- käytön avulla laatu- ja aikavaihtelu on pienentynyt ja toimitusvarmuus parantunut. Vaihtelun minimointi ja standardisoitujen työmenetelmien vakiinnuttaminen ovat tärkeitä tavoitteita monissa yrityksissä.

”Faktojen visualisointi nopeuttaa tunnetusti oppimista ja filmit sisältävät sekä kuvan että äänen. Visualisointi auttaa myös monissa keskusteluissa. Asiat ymmärretään samalla tavalla ja yhteistyö helpottuu.”

AVIX- ohjelmia käytetään pienissä ja isoissa organisaatioissa monilla toimialoilla. Suurimmat käyttäjät ovat globaaleja konserneja. Ohjelmien valmistaja on ruotsalainen Solme AB ja kehityskumppaneita ovat mm. Scania ja SKF.

www.cimteam.fi

Lue seuraavaksi