Uutiset

Yleinen

NYAB:lle vesirakennustöitä Södertäljen kanavassa

NYAB on allekirjoittanut Ruotsin liikennevirasto Trafikverketin kanssa sopimuksen, jonka arvo on 174 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 15 miljoonaa euroa). Projektin tilaajana on Ruotsin liikennevirasto Trafikverket, joka viimeistelee Södertäljen sulku- ja kanavaprojektia yhteistyössä Ruotsin merenkulkulaitos Sjöfartsverketin kanssa. Projektin tarkoituksena on tehdä rahtiliikenteestä kestävämpää ja tehokkaampaa sekä parantaa meriturvallisuutta.

Projekti sisältää n. 200 000 kuutiometrin maaperän ja kallion ruoppaustyöt. Sen tarkoituksena on leventää ja syventää Södertäljen kanavan läpi kulkevaa väylää noin seitsemän kilometrin pituisella matkalla Igelstan sillan pohjoispuolelta Igelstavikenistä Linasundeen. Tällä hetkellä väylän leveys on 29 metriä ja syvyys kahdeksan metriä. Työt on määrä aloittaa syksyllä 2024 ja saada valmiiksi vuonna 2026. NYAB on jo aiemmin suorittanut Södertäljen sulku- ja kanavaprojektin valmistelevia putkisto-, paalutus- ja ruoppaustöitä.

”Olemme ylpeitä Ruotsin liikenneviraston jatkuvasta luottamuksesta kykyymme osallistua Södertäljen kanavaprojektin loppuun saattamiseen, ja olemme iloisia voidessamme allekirjoittaa sopimuksen pitkän valitusprosessin jälkeen. Voitettu sopimus on osoitus organisaatiomme osaamisesta, ja käynnissä olevan vedenalaisiin töihin erikoistuneen yrityksen oston myötä voimme jatkossa tarjota entistä enemmän laatua ja asiantuntemusta, jotka edistävät alueen kestävää yhteiskunnallista kehitystä”sanoo Johan Skoog, NYAB Mälardalenin toimitusjohtaja.

Södertäljen sulun ja kanavan jälleenrakentaminen on laaja ja monitahoinen projekti, jonka tarkoituksena on parantaa sulun ja kanavan sekä edelleen Västeråsin ja Köpingin satamien saavutettavuutta. Kun entistä suuremmat alukset voivat liikennöidä väylällä, tieverkoston tarpeet kevenevät, mikä edistää tavoitetta siirtää entistä enemmän hyödykkeitä raide- ja meriliikenteeseen. Sulun, kanavan sekä jalankulku- ja pyöräteiden rakennustyöt toteutetaan vaiheittain, ja koko projektin odotetaan valmistuvan vuonna 2026.

NYAB mahdollistaa yhteiskunnan kehityksen tuleville sukupolville ja sillä on laaja kokemus monimutkaisista ja haastavista projekteista. Tarjoamme kestävää infrastruktuuria, teollisuusrakentamista ja uusiutuvaa energiaa koskevia suunnittelun, rakentamisen sekä kunnossapidon palveluita ja edistämme siten vihreää siirtymää. Toimimme Ruotsissa ja Suomessa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.Lue seuraavaksi