Uutiset

Työkoneet

Kirjalansalmen sillan teräsrakenteen ensimmäinen siirto tehty

19.4. otettu valokuva siirron alkuvaiheista. Asennusnokka on juuri saavuttamassa tuen T2. Kuva: Väylävirasto


Kirjalansalmen uuden sillan vinoköysiosuuden teräsrakenteen muodostavat palkit on kasattu työmaalla ensimmäisen siirron laajuudessa. Teräsrakenne siirretään tunkkaamalla paikoilleen yhteensä kolmella eri tunkkauskerralla. Ensimmäinen tunkkaus suoritettiin 19.–21.4.2024 välisenä viikonloppuna onnistuneesti.

Teräsrakenne siirretään tunkkaamalla niin ikään Kaarinasta päin tuelta T1 Kirjalansalmen keskellä sijaitsevalle pylonituelle T3 saakka. Tukien T3-T4 väli puolestaan nostetaan paikalleen.

Kirjalansalmen uuden sillan teräsrakenne muodostuu yhteensä 20 lohkosta. Lohkossa on kaksi pääpalkkia, poikkipalkkeja ja köysipoikkipalkkeja. Lohkojen osat on toimitettu konepajasta Oulusta Kirjalansalmen sillan työmaalle osissa, ja sitten kasattu hitsaamalla paikan päällä.

”Teräsrakenteen ensimmäistä vaativaa siirtoa on suunniteltu huolellisesti. H-hetki koitti perjantaina, kun ensimmäistä osiota alettiin siirtää paikoilleen. Siirtotyö alkoi Kirjalansalmen siltatyömaan Kaarinan puoleisesta päästä, jossa teräsrakenne oli kasattu asennusalustalle eli niin sanotulle lanseerauspedille. Viikonlopun aikana saatiin ensimmäinen noin 100 metrin osuus siirrettyä. Työ jatkuu seuraavan asennusosan kokoamisella lanseerauspedille, jonka siirtoasennus tapahtuu alkukesällä. Siirtotyön ja sen valmistelun parissa on työskennellyt iso joukko hankkeemme huippuammattilaisia, joille kuuluu iso kiitos sujuvasta ja turvallisesta työskentelystä”, kiittää hankkeesta vastaava projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta.

Teräsrakenteiden siirto tehdään neljässä erässä

Tukivälin T1-T3 teräsrakenne kasataan Kaarinan päässä asennusalustalla ja teräsrakenne tunkataan tuelta T1 tuelle T3 kolmella eri kerralla. Tunkkauksen nopeus on noin kuusi metriä tunnissa.

Hankealueen Paraisten puoleisessa päässä teräsrakenteet asennetaan aputukien päälle siltamuottiin tuen T4 kohdalta. Sillan tuen T3 ja Paraisten pään tulosillan välinen osuus (T3-T4) nostetaan työsillalta paikoilleen neljännessä vaiheessa.

Kirjalansalmen silta on vinoköysiosuudeltaan teräsbetonikantinen liittorakenteinen vinoköysisilta ja tulosillan osalta jännitetty jatkuva betoninen palkkisilta. Teräsrakenteen valmistaa Oulussa Steel Group Pohjanmaa Oy:n konepaja kotimaassa valmistetusta teräksestä.

Seuraa hanketta:
Hankkeen kotisivut tästä.
Facebook-sivut tästä.


Lue seuraavaksi