Uutiset

Konepajateollisuus

SBA Interior vahvistaa alihankinnan toimintojaan

Hitsauksen robotisointi on tuttu tapa tuottavuuden lisäämiseen. SBA Interior hankki ensimmäisen robottihitsaussolunsa vuonna 2012, ja tämän vuoden alussa yritys lisäsi kapasiteettiaan uudella, aiempaa monipuolisemmalla robottisolulla. Viisiakselisella pöydällä varustettu solu on vakiopaketti, mikä saatiin käyttöön nopein liikkein. Etäohjaus lisää suorituskykyä olennaisesti.

Hitsaussolu on varustettu 5-akselisella pöydällä.

SBA Interior on Raaseporin Mustiossa toimiva metallinkäsittelijä. Yritys toimii paikalla, missä historia havisee sanan varsinaisessa merkityksessä. Täällä Mustion joen varrella, Mustion linnan vieressä on käsitelty metallia jo 1600-luvun alkupuolelta saakka.

”SBA Interior on tämän paikan toimijana tuon 400 vuoden historian omaavan Svartå Brukin perillinen. Yhtäjaksoisesti teollista toimintaa täällä on ollut vuodesta 1616 lähtien. Yrityksenä SBA on nykymuodossaan toiminut vuodesta 1985”, sanoo Juslin, yksi yrityksen nykyomistajista.

Uusi hitsaussolu palvelee SBA Interiorin alihankinnan toimintoja. Lisää tuttavuutta ja mahdollisuus aiempaa kookkaampien kappaleiden käsittelyyn, siinä homman ydin, toteavat Christian Juslin ja Teemu Kiiski Yaskawalta.

Kolme tuotesektoria

SBA Interiorin perinteet ovat pitkät ja ympäristö historiallinen, mutta näiden puitteiden sisällä toimii hyvin moderni metalliyritys. SBA Interiorin toiminta jakautuu kolmeen kokonaisuuteen, ensinnäkin yritys toimii meriteollisuuden palvelijana ja on tuotteissaan erikoistunut mm. laivoissa käytettävän luokitellun seinäjärjestelmän tuotantoon. Yritys tekee omina tuotteinaan laivoihin myös hyttivuoteita.

Toinen osuus yrityksen toimintaa ovat rakennusteollisuudelle toimitettavat paloratkaisut sekä erilaiset kääntövuoteet eri tarkoituksiin. Viimeksi mainitut hyödyntävät maakäyttöön sovellettua ideaa laivojen hyttiratkaisuista.

Kolmantena yrityksen toimintasektorina on erityyppinen alihankinta. Yritys valmistaa erilaisia osia ja komponentteja kotimaiselle teollisuudelle.

SBA Interior on vahva kasvuyritys, muutaman viime vuoden aikana yrityksen liikevaihto on tuplaantunut ja nyt ollaan noin 17 miljoonan euron vuosittaisen vaihdon tasolla. Noin 60 prosenttia liikevaihdosta tulee SBA Marinen ja SBA Materialsin toiminnoista, SBA Components-tuotantolinjan puitteissa tapahtuvan alihankinnan osuus on noin 40 prosenttia. Kasvua yritys on mitannut kaikilla tuotantolinjoillaan. Kaikkiaan SBA Interior työllistää Mustiossa noin 100 henkilöä.

Kappale kiinni käsittelypöytään ja menoksi. Kiinnitystöissä Emil Grönqvist.

Nykyaikaista tuotantoa

Yrityksen toimintalinjojen tarpeisiin Mustiossa on käytössä nykyaikaista lasertekniikkaa. Laserleikkaajana yritys on itse asiassa Suomen pioneereja, ensimmäinen laserkone hankittiin Mustioon vuonna 1981. Myös särmäys -ja työstötekniikkaa on käytössä.

Hitsausta yritys tekee sekä alihankinnan toimintoihinsa että omiin tuotteisiinsa liittyen. Ison loikan hitsauksen automatisointiin yritys otti vuonna 2012, jolloin Mustioon asennettiin ensimmäinen Kappale kiinni käsittelypöytään ja menoksi. Kiinnitystöissä … robottihitsaussolu.

”Tuolloin aloimme siirtää tuotteita robotille, jotka aiemmin oli hitsattu käsin. Lisäksi saimme tuotantoomme myös uusia tuotteita, sellaisia, joita käsin ei voinut tehdä. Robotti tekee laatua nopeasti ja luotettavan varmasti. Viime vuodet tämä robotilla hitsaaminen on ollut olennainen osa tuotantojärjestelmäämme, töitä on tehty kolmessa vuorossa”, sanoo Christian Juslin.

Yrityksen kasvu merkitsee tietenkin lisäpaineita tuotannolle. Hitsauksen lisäkapasiteetille oli vahva tilaus, ja tilannetta paikkaamaan yritys lähti viime vuonna hankkimaan käyttöönsä toista hitsausrobottisolua. Prosessin tuloksena tämän vuoden alkupäivinä sellainen Mustioon myös asennettiin.

Yrityksen ensimmäinen solu edustaa Yaskawan tekniikkaa Motoman- hitsausrobotteineen, ja myös toisen robottisolun hankinnan yhteydessä päädyttiin saman valmistajan sovellukseen. Solu hankittiin vakioratkaisuna, joka sovellettiin mm. turva-alueiltaan yrityksen käyttöön. Perusratkaisu on Yaskawan Motoman MA2010 hitsausrobotti yhdistettynä VMF-nimellä olevaan viisiakseliseen pyörityslaitteeseen sekä TSL- lineaarirataan. Kaikki Yaskawan omaa tuotantoa.

Robotilla SBA Interiorilla on hitsattu vuodesta 2010.
 

Robottisolu 5-akselisella pöydällä ja etäohjauksella

Aiempaan soluun verraten yritys lähti alusta saakka etsimään ominaisuuksiltaan hieman monipuolisempaa ja myös aiempaa haastavampien kappaleiden käsittelyn mahdollistavaa hitsausrobottisolua.

Robotti solussa on 3000 mm:n lineaariradalla liikkuva ulottumaltaan 2010 mm:n kuusiakselinen Motoman MA2010, ja kokonaisuutta ohjataan DX200-robottiohjaimella. Kun aiempi solun pöytä on grillityyppinen, uusi solu on varustettu kolmimetrisellä 5-akselisella kääntöpöydällä. Kääntöpöydässä on kaksi asemaa, mikä mahdollistaa kappaleen lataamiseen toiseen asemaan, kun robotti hitsaa toista asemaa. Kantavuus on 750 kg/asema.

”Ratkaisu mahdollistaa kappaleiden aiempaa joustavamman käsittelyn. Yhden lisäakselin myötä voimme tehdä monimutkaisempia tuotteita ja tuottamattomat jaksot lyhenevät”, toteaa toimitusjohtaja.

Toinen keskeinen uutuus aiempaan soluun verraten oli se, että mukana on myös mahdollisuus etäohjaukseen, ja sen yritys on jatkossa myös ottamassa käyttöön. Tätä varten yritys hankki Yaskawan Motosim EG VRC-ohjelmiston simulointiin ja solun offline-ohjelmointiin.

”Se lisää kokonaisuuden tuottavuutta. Solua voidaan nyt ohjelmoida samaan aikaan kun solu hitsaa ilman, että tuotantoon tulee katkoksia. Se on tietenkin iso asia solun kokonaistoiminnan kannalta”, toteaa Teemu Kiiski Yaskawalta.

Koska kokonaisuus oli perustaltaan valmis paketti, sen asennus ja käyttöönotto kävivät sujuvaan tapaan. Tuotanto oli asennuksen jälkeen käynnissä lähes saman tien.

Hitsauspoltin uudessa hitsaussolussa on Froniuksen valikoimista.

Sujuvia näkymiä

Uusi hitsaussolu tekee jo töitä, ja kasvuyrityksessä suunnitellaan osin uusiakin investointeja. Esimerkiksi kookas särmäri sekä uusi laserleikkaustekniikka ovat alustavasti listalla.

Yrityksen jatkon mahdollisuuksiin toimitusjohtaja suhtautuu luottavaisesti. Markkinat kasvavat eikä näköpiirissä jatkon kannalta ole erityisen mittavalta näyttäviä haasteita. Esimerkiksi henkilöstöpulaa yritys ei ole kokenut.

Tähän auttaa mm. se, että myös talon sisällä koulutetaan työntekijöitä eri toimintoihin

”Alalla osaavan henkilökunnan saatavuus ja koulutuksen osalta alan kiinnostavuus ovat varmasti haasteita, mutta meillä tällä alueella olemme perinteisesti olleet varsin omavaraisia henkilöstön suhteen. Muuta teollisuutta alueella on vähän ja työurat ovat pitkiä. Usein väki on täällä meillä töissä jo useammassa sukupolvessa. Omalta osaltaan se on vahvuus ja hyvä asia, se tuo toimintaan jatkuvuutta”, sanoo toimitusjohtaja.

Vaakasuunnassa liikkuva saranoitu hitsaussuoja voidaan siirtää nopeasti hitsauspisteen suojaksi.

Liikuteltava verho silmien suojaksi

SBA Interior palvelee asiakkaitaan kolmella sektorilla, meriteollisuudessa, rakennusteollisuudessa sekä alihankinnassa.

Alihankinnan alueen hitsaustoimintojen yhteydessä käytettäväksi yritys on oman tuotantonsa avuksi kehittänyt oman tuotteen, liikuteltavan suojaverhon, jota yritys markkinoi myös muille tahoille.

Kaksiosaiseen, keskeltä saranoituun vaakatankoon kiinnitetty, ohjaimen kautta liikuteltava suoja voidaan tarvittaessa siirtää nopeasti hitsauspisteen eteen ja pois. Suojaverho on integroitu hitsaussoluun ja sitä ohjataan robotin ohjausyksiköstä

”Kehitimme suojan aikanaan ensimmäisen robottihitsaussolumme yhteyteen, tämänkaltaista kun ei markkinoilta löytynyt. Suoja on hyvä ratkaisu varsinkin tiloihin, joissa suojaverhoa ei voida kiinnittää kattorakenteisiin”, kertoo toimitusjohtaja Christian Juslin.

Lue seuraavaksi