Uutiset

Konepajateollisuus

ABB investoi Vaasan kytkintehtaalle

ABB kasvattaa Vaasan kytkintehtaan automaatiotasoa ja investoi uuteen automaatiolinjaan. Investoinnin myötä kytkinten napojen valmistus palaa takaisin Suomeen. Aiemmin navat on valmistettu alihankintana eri puolilla maailmaa. Henkilöstön osaamisella on ratkaiseva merkitys tuotannon palautuksessa.

Uusi automaatiolinja tehostaa tehtaan toimintaa ja parantaa kilpailukykyä.

Investointi on jatkumoa tehtaalla jo 1990-luvulla käynnistyneelle aktiiviselle automatisointiohjelmalle. Pitkäjänteinen kehitystyö on parantanut tehtaan tuottavuutta 10 % vuosittain jo kymmenen vuoden ajan. Myös toimitusvarmuus on parantunut, sairaspoissaolot vähentyneet ja työtyytyväisyys kohentunut.
Uusi automaatiolinja tehostaa tehtaan toimintaa ja parantaa kilpailukykyä. Myös joustavuus ja reagointikyky asiakkaiden tarpeisiin paranevat.
”Uusi linja on monessakin mielessä erinomainen edistysaskel. Sen myötä myös komponenttien varastot pienenevät ja kuljetusten määrä vähenee, mikä on omalta osaltaan edistämässä tuotannon ympäristömyönteisyyttä. Samalla saamme tuotantoon riittävästi volyymiä ja voimme kehittää ja parantaa automaatiota edelleen”, Protection and Connection -liiketoiminnan johtaja Heikki Rasku ABB:ltä sanoo.
Vaasan kytkintehdas on esimerkki siitä, miten automaatio luo uudenlaista osaamista ja uudenlaisia työpaikkoja Suomeen. Tehtaalla on automatisoinnin myötä useita vuosia panostettu henkilöstön kouluttamiseen.
”Automaation lisääntymisen myötä työ monipuolistuu, muuttuu vaativammaksi ja mahdollistaa paljon uuden oppimista. Henkilöstön osaamisella on suuri merkitys siirrettäessä tuotantoa takaisin Suomeen”, Rasku sanoo.
Napa on kytkimessä kriittinen komponentti ja sen laadunvarmistus on tärkeää. Uusi automaatiolinja hyödyntää konenäköä laadun varmistamisessa.
”Konenäkölaitteiden ansiosta pystymme entistä tarkemmin mittaamaan napojen laadun ja näin varmistamaan laadukkaan lopputuloksen. Automaatit eivät hyväksy laatupoikkeamia. Investoinnin avulla voimme valvoa valmistamiemme kytkinten laatua entistä paremmin ja myös toteuttaa tuoteparannuksia yhä nopeammin”, Quality & Operational Excellence Manager Jyrki Hangasmaa ABB:ltä sanoo.

Suomen ABB:n kytkintehdas Vaasassa on yksi ABB:n automatisoiduimpia tehtaita. Tehtaalla valmistetaan noin kolme miljoonaa kytkintä vuosittain ja erilaisia tuotevariantteja on noin 20 000. Ensimmäinen robotti otettiin tehtaalla käyttöön jo vuonna 1990, ja tällä hetkellä tehtaalla työskentelee 24 robottia yhdessä ihmisten kanssa. Uusi automaatiolinja tulee sisältämään kahdeksan ABB:n robottia. Linjan toimittaa CO-Automation ja se otetaan käyttöön kesän 2019 aikana.

Lue seuraavaksi