Uutiset

Konepajateollisuus

Reaktionopeutta ja tuotantokykyä – Temet automatisoi kokonaisvaltaisesti

Suojavalmistaja Temet Oy kehittää tuotantoaan. Yritys toteuttaa parhaillaan automaatioprojektia, jossa muokataan Helsingin Herttoniemen tehtaan tuotantoa laajalla kattauksella. Kokonaispanostus projektin toteutukseen lasketaan miljoonissa.

Suojavalmistaja Temet Oy automatisoi tuotantoaan Herttoniemessä. Tuore läpivientien kokoonpanosolu toiminnassa.

Kiintoisella erikoissektorilla toimiva Temet toteuttaa suojaratkaisuja, joita käytetään väestönsuojelussa tai vaikkapa tärkeiden sotilas-, kriisinhallinnan tai teollisuuskohteiden suojaamisessa. Keskeisiä tuotteita ovat väestönsuojat ja teollisuuden tarvitsemat suojatilat, joita  

yritys toteuttaa avaimet käteen -periaatteella asiakkailleen eri puolille maailmaa.

”Suojateknologian markkinat ovat kansainväliset ja Temet kuuluu keskeisiin alan toimijoihin maailmalla. Toimintamme on projektikohtaista ja esimerkiksi maailmanpolitiikan ja sen painopisteiden vaihtelut vaikuttavat markkinoihin voimakkaasti. Kaikkiaan vientikohdemaita meillä on yli 30”, kiteyttää Temetin tuotantojohtaja Kalle Kataja.

Koneistuksen tuotantosoluja. Projektissa robotisoitiin useita yrityksen työstökoneita. Koneistettavat kappaleet tuodaan lavoilla koneistukseen, koneiden huollot ja asetukset tehdään päivävuorossa, robotisoidut solut työskentelevät iltaisin ja myös viikonloppuisin.

Pitkät suojateknologiaperinteet

Temet on toiminut alallaan pitkään. Yrityksen perinteet menevät 1950-luvun vaiheessa kahden kaveruksen, Launo Laakkosen ja Erkki Nykvistin perustamaan metallipajaan.

Osakeyhtiö yrityksestä tehtiin vuonna 1953, eli Teräs- ja Metallityöt Oy. Siitä muotoutui pian nasevan lyhyt nimi Temet.

Oman uransa yritys löysi, kun väestön suojaamisesta tuli säädeltyä toimintaa. Näin kävi sotien jälkeen ensin muissa Pohjoismaissa, ja kohta sitten Suomessakin.

”Kuten historiaan perehtyneet tietävät, jo toisen maailmansodan aikana Suomenkin kaupungeissa oli väestönsuojia, mutta yksittäisiä ja varustukseltaan vaihtelevia. Lisäksi suojauduttiin kellareihin ja vastaaviin tiloihin.”

”1960-luvulta lähtien väestönsuojien olemassaolo ja niiden varustus on pohjautunut suojalainsäädäntöön. Tämä loi alan markkinat, ja niillä Temet on ollut pitkään mukana, tuotteitaan ajan muutosten mukaan jalostaen. Suojautumisen tarvealueet ja teknologia muuntuvat ja kehittyvät jatkuvasti”, toteaa Kataja.

Osakeyhtiö yritys on ollut vuodesta 1953, eli Teräs- ja Metallityöt Oy. Siitä muotoutui ajan myötä nasevan lyhyt nimi Temet.

Robotisoitu kappaleenkäsittely lisää työergonomiaa särmäyksessä. Myös särmäyskapasiteetti laajeni projektissa.

Avaimet käteen

Temet valmistaa tuotteitaan teräsbetonisina toteuttaviin väestönsuojauksen suojaluokkiin S1 ja S2, kalliosuojiin sekä teollisuuden suojatarpeisiin.

Yritys suunnittelee, toteuttaa ja asentaa tapauskohtaisesti suojat läpivienneistä teknologiakalustuksiin, ja käyttökoulutuksiin saakka.

”Toimituksissa keskeisiä osia ovat valutoimitusten osalta mm. ovet ja suojaluukut, lopputoimitusten osalta puolestaan esimerkiksi ilmastointi ja painesuojaus”, toteaa Kataja.

Suojaratkaisujen toimitusten lisäksi yrityksen tehtäväkenttää ovat saneeraukset ja huollot.

”Väestönsuojatilojen säännöllinen ylläpito ja huolto ovat tärkeitä asioita. Siten niiden toimintakyky on tositilanteessa tallella”, Kataja kertoo.

Tuotantonsa, eli metallityöt Temet tekee kokonaisuudessaan tehtaallaan Helsingin Herttoniemessä. Viime vuosina Herttoniemen tehtaan toimintaa on voimakkaasti automatisoitu. Robotisointi alkoi jo vuosia sitten hitsauksen toiminnoista, ja nyt kehityksen viimeisimpänä osoituksena yritys on parhaillaan toteuttamassa laajaa automatisaatioprojektia, joka kattaa käytännössä tehtaan kaikki tuotannon alueet.

”Tämän investointiprojektin taustalla on hiljattain toteutettu omistajanvaihdos, jonka myötä olemme nyt osa suoja-alueella toimivaa ns. Väistö Groupia, sen valmistava yksikkö. Tuotannon edelleen tehostaminen ja kilpailukyvyn varmistamien ovat tietenkin sen ydinajatukset.”

Joustavaa hitsausautomaatiota: robotisoitu kymmenpalettinen FMS-linja. Kappaleiden maksimipaino linjalle on 3000 kg.

Automaatiota kaikille sektoreille

Käynnissä oleva yli miljoonan euron projekti muokkaa niin hitsauksen, koneistuksen, kokoonpanon kuin levytöidenkin toimintoja tehtaalla.

Kokonaisuuden sovellutuksiin kuuluu vaihtelevaan tuotantoon sovellettu robotisoitu FMS-automaattilinjasto hitsauksen toimintoihin. Jigi on kiinni paletissa, robotti tunnistaa kappaleen ja pystyy itse vaihtamaan kappaleohjelman tuotteen mukaan. Kappaleohjelmointia helpottaa simulointimahdollisuus.

Usean työstökoneen konepalvelu robotisoitiin samassa yhteydessä. Niin ikään kokoonpanossa toimii nyt kahden robotin tuotantosolu läpivientejä tekemässä. Hiljattain projekti eteni myös särmäykseen, ja tällä alueella toteutus on osin kesken.

Automaatio tuo kilpailukykyä tehokkuutta ja nopeita reaktioita vaativille markkinoille, kertoo Temetin tuotantojohtaja Kalle Kataja.

”Kokonaisinvestoinnilla saavutetaan ennen kaikkea parannusta reagointinopeuksiin ja miehittämättömän ympärivuorokautisen työskentelyn myötä tuotannon tehostumiseen ja edelleen toimitusaikoihin. Olennaisinta tämä on vientiprojekteissa, joissa kyky nopeisiin toimituksiin on keskeinen kilpailutekijä”, sanoo Kataja.

”Robottien myötä säästetään samalla henkilökuntaa toistuvalta ja kuormittavalta työltä ja säästyvä aika voidaan käyttää motivoivimpiin tehtäviin. Tuottavuus, henkilöstön motivaatio ja ergonomia, kaikkiin näihin asioihin vaikutukset ovat myönteiset.”

Ominaisuuksiltaan solut tarjoavat ajanmukaista teknologiaa. Solut on varustettu räätälöidyillä MotoEasy -soluohjaimilla. Soluohjain tarkoittaa FMS-automaatiolinjastossa ja kokoonpanosolussa solun kokonaisvaltaista ohjausta, valvontaa, kuljettimien ohjausta sekä tuoteohjelman valintaa. Työstökoneiden roboteilla MotoEasy-soluohjain mahdollistaa robottien tuoteohjelmien teon parametrisesti kappaleen ja lavauskuvioiden mittoja syöttämällä. Nopeampi ohjelmointi ja solujen helppokäyttöisyys helpottaa robotisointia, kun yhä pienempiä sarjoja voidaan siirtää robotille tehtäväksi.

”Aikoinaan robottisolut meilläkin olivat yksinkertaisia käsittelylaitteita. Uuden polven tuotteet tarjoavat aivan eri maailman näihin töihin.”

”Meille olennaista solujen perustoteutuksessa oli solujen mahdollisimman suuri monipuolisuus ja joustavuus, niiden tuli pystyä käsittelemään niin pienempiä kuin kookkaimpiakin kappaleita.

Kappaleentunnistuksessa uusissa soluissa hyödynnetään mm. konenäköä”, sanoo Kataja.

Robottitoimittaja Temetin projektissa on Yaskawa. Kokemukset ovat myönteiset, ja ne kannustavat yritystä myös jatkoon samalla kehityssuunnalla.

”Automaatio on selkeä kehityslinja tuotannossamme, itse asiassa mielestämme meille ainoa oikea. Projekti jatkuu edelleen”, sanoo Kalle Kataja.

Temet Oy

Suojavalmistaja

Suojaluokat S1 ja S2 sekä kalliosuojat

Globaali viejä, vientikohdemaita yli 30

Henkilökunnan määrä: noin 70

Tuotanto: Herttoniemi, Helsinki

Perustettu 1953

Lue seuraavaksi