Uutiset

Konepajateollisuus

Kasvun asenne näkyy kautta linjan

Yritykset ovat halukkaita kasvamaan, mutta rekrytointihaasteet nähdään kasvun suurimpana esteenä, summaa Teknologiateollisuus ry:n teettämä vuoden 2019 Kasvuvoimakartoitus. Kasvukykyiset ja -hakuiset yritykset tekevät asioita hyvin kautta linjan – kasvun asenne on nähtävissä kaikkialla, kartoitus toteaa.

”Halusimme kartoittaa yritysten kasvukyvykkyyksiä, sillä osaaminen on yrityksille strateginen kysymys. Osaamisen kehittäminen ja yritysten osaamistarpeiden ennakointi ovat yhä tärkeämpi osa liiketoiminnan kehittämistä ja kasvun rakentamista”, sanoo Teknologiateollisuuden kasvun ja osaamisen johtaja Laura Juvonen.

Esimerkiksi jatkuva kehittäminen, kasvuhakuinen myynti sekä omistajien ja johdon sitoutuminen kasvutavoitteisiin ovat kasvua tukevia toimintatapoja, joita soveltavat yritykset ovat onnistuneet kasvussa muita paremmin, kartoitus toteaa.

”Näillä yrityksillä on myös selkeästi kovemmat kasvutavoitteet. Kasvukykyiset ja -hakuiset yritykset tekevät asioita hyvin kautta linjan, kasvun asenne on nähtävissä kaikkialla”, Kasvuvoimakartoituksen toteuttanut Juha Usva Straquest Oy:stä kertoo.

Yrityksen koko ja kasvun asenne

Yrityksen koolla ja kasvun asenteella sekä kasvua tukevilla toimintatavoilla näyttää kartoituksen mukaan olevan selkeä yhteys. Suuremmat yritykset arvioivat kasvua tukevien toimintatapojen olevan hyvin käytössä oman yrityksensä kohdalla. Yrityksen koko on myös sidoksissa kasvuhaasteiden kokemiseen: pienemmät yritykset pitävät haasteita suurempina. ”Kulttuurin, henkilöstön kehittämisen sekä organisaation joustavuuden ja ketteryyden yhteys kasvusaavutuksiin ja -tuloksiin on selvä. Henkilöstöön ja organisaation toimivuuteen panostavien yritysten kasvutulokset ovat parempia, ja niiden tavoitteet ovat korkeammalla kuin verrokkiyritysten”, Teknologiateollisuuden Juvonen kertoo.

Kasvuvoimakartoituksen mukaan suuremmat yritykset uskovat ymmärtävänsä paremmin uusien teknisten ratkaisujen mahdollisuudet liiketoiminnan uudistamisessa. Suuremmat yritykset myös suunnittelevat teknologiapanostuksia selvästi pieniä yrityksiä enemmän.

Arviot digitalisaation hyödyntämiseen liittyen eivät muutoin juurikaan eroa pienten ja suurempien yritysten välillä. Vaikka tekoäly ja koneoppiminen ovat julkisuudessa paljon esillä, siihen suunnitellut panostukset ovat vielä suhteellisen vähäisiä

Asiakaslähtöisissä toimintatavoissa vielä kehittämistä

Kartoituksessa yritykset arvioivat, että asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja tarpeiden tyydyttäminen on toiminnan ydin. Silti yritysten asiakaslähtöisissä toimintatavoissa on vielä kehittämistä. Kartoituksen mukaan esimerkiksi asiakaslähtöinen ja nopea tuote- ja palvelukehitys sekä organisaation sisäinen ja ulkoinen yhteistyö asiakasarvon kasvattamiseksi ovat yhteydessä toteutuneeseen ja tulevaisuuden arvioituun kasvukykyyn.

Kasvuvoimakartoitus toteutettiin Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille tammi-huhtikuussa 2019. Yrityksen kasvunäkemyksiä ja -kyvykkyyttä kartoittaneeseen kyselyyn vastasi 224 henkilöä yhteensä 157:stä eri yrityksestä. Kasvuvoimakartoitus on luettavissa täällä

Lue seuraavaksi