Uutiset

Konepajateollisuus

3D-metallitulosteiden tarve kasvaa yrityksissä

Suomessa toimivat teollisuusyritykset ovat kiinnostuneita 3D-metallitulostamisen teknologioista ja metallitulosteiden hyödyntämisestä toiminnassaan, kertoo tuore kysely, missä kerättiin näkemyksiä yhteensä 50 yritykseltä eri teollisuustoimialoilta.

HT Laserin ja Elekmerkin toteuttaman kyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että metallin 3D-tulostamisen suhteen ollaan vedenjakajalla. Puolet vastanneista yrityksistä kertoo, että metallitulosteita hyödynnetään jo tai että tarve niille on tunnistettu. 3D-metallitulosteita käyttää tällä hetkellä 10 % vastanneista yrityksistä. 

Kysyntä kasvaa lähivuosina

3D-metallitulosteiden kysyntä tulee kyselyn mukaan kasvamaan tulevina vuosina.

Puolet yrityksistä arvioi, että heidän 3D-metallitulosteiden tarpeensa tulee kasvamaan voimakkaasti seuraavan kymmenen vuoden aikana. Käytännössä kaikki arvionsa antaneet yritykset ilmoittavat, että metallitulosteiden tarve tulee kasvamaan ainakin hieman. 

Merkittävimmiksi metallitulosteiden hyödyntämisen esteiksi koettiin sellaisten sovelluskohteiden tunnistaminen, joissa 3D-metallitulostaminen toisi aitoja hyötyjä sekä yleinen aiheeseen liittyvän lisätiedon tarve. 

Tällä hetkellä metallitulosteet nähdään Suomessa leimallisesti prototyyppivaiheen ratkaisuna. Metallin 3D-tulostaminen teollisena sarjavalmistuksena ei ole vielä kovin tuttua ja se herättää jonkin verran myös epäilyjä. Huomionarvoista on se, että Euroopan, Yhdysvaltojen ja Kiinan markkinoilla metallin 3D-tulostamisen volyymit syntyvät jo teollisessa sarjavalmistuksessa ja massaräätälöinnissä. 

Metallin 3D-tulostaminen kiinnostaa 

Lähes kaikki, eli yli 90 % vastanneista yrityksistä on jo tutustunut metallitulostamisen mahdollisuuksiin vähintään aiheeseen liittyviä artikkeleita ja julkaisuja lukemalla. Astetta aktiivisempiin toimiin (keskustelut alan asiantuntijoiden kanssa sekä aiheeseen liittyvät tilaisuudet ja koulutukset) on tähän mennessä ryhtynyt puolet vastanneista yrityksistä. 

Metallin 3D-tulostimia on tällä hetkellä Suomessa käytössä muutamissa tulostuspalveluita tarjoavassa yrityksissä sekä oppi- ja tutkimuslaitoksissa. 

Teiskonen-konsernissa on parhaillaan käynnissä oma 3D-akatemia. Sisäisen koulutusohjelman tavoitteena on perehtyä metallin 3D-tulostamisen teknologioihin, mahdollisuuksiin ja tulostettujen kappaleiden työstettävyyteen. HT Laser ja Elekmerk toteuttivat kyselyn osana 3D-akatemiaa. 

Kyselyvastaukset kerättiin keväällä 2018 ja niitä saatiin yhteensä 50 Suomessa toimivalta yritykseltä, jotka edustavat pääosin kone- ja laiterakentajia sekä rakennus-, ajoneuvo-, meri- ja puolustusteollisuutta. Vastanneista yrityksistä 40 % on vuosittaiselta liikevaihdoltaan alle 20 M€ ja 60 % yli 20 M€. Kyselyn tulokset julkistettiin 3D tulostuksen käyttöönotto Suomessa -tapahtumassa Turussa toukokuussa.

 

Lue seuraavaksi