Uutiset

Yleinen

Koskelan uuden varikon toteutus alkamassa vanhan purkutöillä 2025


Koskelan nykyisen varikon tilalle rakennettavan uuden varikon suunnittelu on edennyt tiiviissä yhteistyössä allianssin osapuolien ja varikon käyttäjien kesken kohti toiminnallisuus- ja ympäristötavoitteitaan. Seuraavaksi suunnitelmia tarkennetaan. Toteuttamisen on tarkoitus alkaa alkuvuodesta 2025 vanhan varikkorakennuksen purkamisella.

Koskelan uutta varikkoa rakennuttava Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy on yhdessä allianssikumppaniensa kanssa suunnitellut varikon tila- ja toiminnallisia ratkaisuja elokuusta 2023 lähtien, jolloin hankkeen kehitysvaihe käynnistyi. Koskelan uudesta varikosta tulee Helsingin raitioliikennettä palveleva varikko, jonne rakennetaan tilat raitiovaunujen säilytykselle ja kunnossapidolle sekä ratainfran kunnossapidolle. Uuden varikon suunniteltu laajuus on arviolta 42 000 m2. Nykyisen Koskelan varikon yhteydessä oleva ratakorjaamo siirtyy Kivikkoon, jonne korjaamolle rakennetaan uudet tilat.

“Koskelan varikko on yksi tulevien vuosien merkittävimpiä investointejamme. Siksi hankkeelle on asetettu aidosti kunnianhimoiset tavoitteet, joiden eteen on pystyttävä tekemään vaikeitakin päätöksiä. Kuluneet kuukaudet ovat osoittaneet, että meillä on koossa joukko sitoutuneita kumppaneita, jotka ymmärtävät tilaajan tavoitteet ja uskaltavat mennä rohkeasti niitä kohti. On hienoa nähdä, miten varikon alustavat toiminnalliset ratkaisut, materiaalivalinnat ja ympäristötavoitteet alkavat ottaa muotoa kohti lopullista toteutusta”, sanoo Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenteen hankejohtaja Lotta Koski-Lammi.

Tiiviissä yhteistyössä kohti tavoitteita

Koskelan varikkohankkeen tavoitteena on olla ympäristövastuullisuuden edelläkävijä. Näin ollen hankkeelle on asetettu korkeat tavoitteet, jotka ovat ohjanneet varikon suunnittelua hiilipäästöjen, kiertotalouden ja ympäristösertifioinnin osalta.

Nykyinen Koskelan varikko on vanhimmilta osiltaan noin 80-vuotias. Uuden varikon on tarkoitus palvella kestävänä ja viihtyisänä varikkona myös seuraavan 100 vuoden ajan ja mahdollistaa osaltaan Kaupunkiliikenteen kehittyvän toiminnan. Käytännössä uuden varikon toiminnallisuus otetaan huomioon muun muassa huoltopaikkojen varustelussa ja varaosien huolto- ja korjaustiloissa.

Toiminnallisuuden varmistamisessa tärkeää on yhteistyö. Uutta varikkoa on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä varikon tulevien käyttäjien – muun muassa Kaupunkiliikenteen liikennöinti- ja kunnossapitohenkilöstön – kesken, jotta lopputulos on kaikkien kannalta paras mahdollinen.

Suunnitelmia tarkennetaan ennen toteutuksen aloittamista

Seuraavaksi suunnittelu jatkuu ja tarkentuu nyt päätettyjen toiminnallisten ratkaisujen perusteella. Rakennustöiden on tarkoitus alkaa purkutöillä alkuvuodesta 2025, kun nykyisen varikon toiminnot ovat siirtyneet pian valmistuvalle Ruskeasuon varikolle. Alustavan yleisaikataulun perusteella Koskelan uusi varikko otetaan käyttöön vuonna 2029. Valmistuttuaan Koskelan varikko tulee olemaan Helsingin raitioliikenteen toinen päävarikko Ruskeasuon varikon ohella.

Koskelan varikkohanke toteutetaan allianssina, johon tilaaja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n lisäksi kuuluvat päätoteuttaja Skanska sekä suunnitteluosapuolina Sweco, Sipti Infra, Rejlers  ja Arkkitehtityöhuone APRT.

Koskelan varikkohanke Kaupunkiliikenteen sivuilla

Koskelan varikkohankkeessa varikon käyttöikänsä päähän tulleet tilat uudistetaan vuosien 2024–2029 aikana toiminnalliseksi ja viihtyisäksi varikoksi ja kestäväksi kaupunkiympäristöksi. Hankkeen toteuttaa Akseli-allianssi, johon kuuluvat Kaupunkiliikenteen lisäksi päätoteuttaja Skanska sekä suunnitteluosapuolet Sweco, Sipti Infra, Rejlers ja Arkkitehtityöhuone APRT. Hanke on osa Kaupunkiliikenteen laajempaa raitiovaunuvarikoiden kehittämissuunnitelmaa, jolla varaudutaan pääkaupunkiseudun raitioliikenteen kasvuun.

Lue seuraavaksi