Uutiset

Kuljetuskalusto

Destia parantaa valtatietä 4 Konginkankaan ja Kalaniemen välilläDestia on voittanut Väylävirastolta suunnittele ja toteuta -projektin valtatien 4 parannustöistä välillä Konginkangas-Kalaniemi. Urakassa Destia rakentaa keskikaiteet ja lisää valaistusta olemassa oleville ohituskaistoille sekä parantaa valtatien kaarteita ja kaltevuuksia. Urakkaan sisältyy myös uuden eritasoliittymän rakentaminen sekä melusuojauksia ja riista-aitaa.

”Valtatie 4 on tärkeä ja vilkkaasti liikennöity yhteys, jolla on kuitenkin useita turvallisuuspuutteita. Urakka parantaa liikenneturvallisuutta ja mahdollistaa siirtymisen 100 km/h nopeusrajoituksiin ympäri vuoden, mikä lisää merkittävästi myös liikenteen sujuvuutta. Pyrimme minimoimaan työnaikaiset haitat liikenteelle ja toivomme kaikilta tiellä liikkujilta malttia ja työnaikaisten opasteiden huolellista seuraamista”, sanoo Väyläviraston projektipäällikkö Jarmo Niskanen.

19,3 miljoonan euron arvoisessa urakassa Destia rakentaa keskikaiteet Konginkankaan eteläiselle ja pohjoiselle ohituskaistalle sekä Masonmäen ja Kalaniemen eteläiselle ohituskaistalle. Urakassa loivennetaan tien kaarteita ja mäkiä sekä muutetaan tien kaltevuuksia, mikä helpottaa ajoneuvojen hallittavuutta sekä parantaa näkyvyyttä ja veden poistumista ajoradoilta. Eritasoliittymän ja rakennettavan keskikaiteen myötä myös kohtaamis- ja risteysonnettomuuksien riski pienenee.

Urakka on osa Väyläviraston Äänekoski–Viitasaari-ohituskaistat-hanketta, jonka tavoitteena on parantaa liikenteen sekä kuljetusten sujuvuutta ja turvallisuutta Konginkankaan ja Kalaniemen kohdalla. Hanke on jaettu kahteen urakka-alueeseen ja Destia toteuttaa myös kesällä 2023 käynnistyneen urakan välillä Kevätlahti–Petomäki Äänekosken pohjoispuolella.

”Nelostie on koko maalle merkittävä liikenneyhteys. Pääsemme hyödyntämään urakoissa monipuolista ja vankkaa väylien suunnittelu- ja rakentamisosaamistamme tärkeän liikenneyhteyden turvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi hyvässä yhteistyössä Väyläviraston kanssa”, Destian työpäällikkö Jaakko Taipale sanoo.

Urakan aikana valtatien liikennettä ohjataan kiertoteille ja töitä suoritetaan liikennejärjestelyiden suojassa madalletuin nopeusrajoituksin. Työt käynnistyvät toukokuussa ja urakan arvioitu valmistumisaika on lokakuussa 2026. Viimeinen päällystekerros toteutetaan elokuun loppuun mennessä vuonna 2027.