Uutiset

Kuljetuskalusto

VAK Oy on valmistanut kalustoa elintarvikekuljetuksiin jo yli 50 vuotta

Vahtolainen VAK Oy, aikaisemmin Virtasen Autokorina tunnettu, on pitkän linjan toimija elintarvikekuljetuksiin tarkoitetun kaluston suunnittelussa ja valmistuksessa. Ensimmäinen tuote kyseisiin kuljetuksiin näki päivänvalon jo vuonna 1972, kun Vahdon silloisessa kyläpajassa syntyi päällirakenne karjakuljetuksiin paikalliselle asiakkaalle. Siitä alkoi yrityksen huima kasvu alan yhdeksi merkittävimmistä valmistajista alallaan Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Suuri osa VAK:n tuotannosta liittyy tänä päivänä kappaletavaran ja monesti juuri elintarvikkeiden kuljetuksiin.

VAK on toimintansa alusta alkaen keskittynyt korirakenteiden kehitykseen ja valmistukseen. Ensimmäisissä valmistetuissa perävaunuissa käytettiin muiden valmistamia, monesti jo käytettyjä alustoja, kunnes jossain vaiheessa VAK aloitti myös perävaunualustojen valmistuksen itse.

VAK:n myyntijohtaja Matti Virtanen sanoo, että yritys on paljon muutakin kuin maanteiltä tutut, isot perävaunut ja kuormatilat. Virtanen listaa tuotteet, joita yritys nykyisin valmistaa Vahdolla, samassa paikassa, jossa toiminta aikanaan alkoi. Näkyvimmät tuoteryhmät ovat juuri elintarvike- ja kappaletavarakuljetuksiin tarkoitetut kuormatilat sekä perävaunut. Lisäksi yritys valmistaa vaihtolavalaitteita, merikonttien kuljetuskalustoa, kipillisiä perävaunuja, apuvaunuja (dollyja) ja vaihtokuormatiloja.

Vuodessa tuotteita syntyy Virtasen mukaan lähes 1 000 kappaletta, joista noin 40 prosenttia liittyy elintarvikeajoihin. VAK on ollut myös ensimmäisten joukossa toteuttamassa HCT-kalustoa. Virtanen sanoo yrityksen valmistaneen HCT-perävaunuja vuodesta 2019 alkaen jo yli 1 000 kappaletta. Suuri osa niistä operoi elintarvikekuljetuksissa.
VAK myös maahantuo ja jälleenmyy Kässbohrer-perävaunuja ja -lavetteja.

Tässä VAK:n valmistama ensimmäinen tuote elintarvikekuljetuksiin vuodelta 1972, kuormatila karjakuljetuksiin. Asiakkaana vahtolainen kuljetusyrittäjä. VAK:n osuus tässä oli korin valmistus. Alustana aikansa suosikki, Bedford.

Innolla mukana uusissa asioissa

VAK:lla halutaan olla aina mukana kehittämässä jotain uutta. Vanhaan jämähtäminen ei ole koskaan ollut VAK:n toimintamalli. Siitä hyvänä esimerkkinä ovat edellä mainitut HCT-perävaunut, joiden kehittämiseen VAK lähti aikanaan innolla mukaan. Toinen paljon kehitystyötä vaatinut projekti oli V-Slider-konseptin luonti. V-Slider on VAK:n B-linkkiratkaisu.

VAK esitteli viime vuonna vetävällä akselistolla varustetun perävaunun ja kehitystyö jatkuu edelleen. Siinä hetkellisesti vetoon käytettävä energia otetaan talteen samaisen akseliston energiantalteenotto-ominaisuudella. Päällimmäisenä ideana on tasata koko yhdistelmän energiankulutuksen huippuja hyödyntämällä rullauksesta syntynyttä energiaa. Samaa tekniikkaa sovelletaan paraikaa myös lataavissa akseleissa, joidenka tarkoitus on tuottaa sähköä hyödynnettäväksi esimerkiksi sähkökäyttöisissä lämmitys- ja kylmälaitteissa, joiden määrä tulee autokannan sähköistymisen myötä lisääntymään. Jakeluautoissa sähkövoima on jo iso asia ja Virtasen mukaan VAK:lla ollaan hyvin mukana tässä kehityksessä.

Yhtenä esimerkkinä uusille alueille heittäytymisestä on VAK:n viimeisin kehitystyö liittyen kuljetusten digitaaliseen seurantaan.
”Se on tulossa vahvasti kaikenlaisiin kuljetuksiin, ja me haluamme olla etujoukoissa tätä teknologiaa hyödyntämässä ja tarjoamassa”, sanoo Matti Virtanen. Kyse on kuorman valvonnasta, kuten äkillisille kiihtyvyyksille altistumisen raportoinneista, lämpötilan seurannasta ja täytösasteen laskennasta. VAK:lla on myös meneillään tutkimus- ja kehitystyö digitaalisen kuormatilan sinetöinnin toteutuksesta. Muutoinkin erilaisilla antureilla ja kameroilla toteutetulla kuormanvalvonnalla pyritään turvallisempiin ja kannattavampiin kuljetuksiin. Ja VAK haluaa olla tässä asiassa edelläkävijä ja tuotteistaa ideoita.

VAK on eristettyjen kuormatilojen ja perävaunujen markkinajohtaja Suomessa. Yrityksen perustaja Lassi Virtanen (kuvassa oik.) on edelleen vahvasti mukana yrityksen arjessa. Myyntijohtaja Matti Virtanen (vas.) korostaa yrityksen halua ja intoa olla mukana uusien asioiden kehityksessä.

Tilavuuden ehdoilla

VAK:n toteuttama kalusto elintarvikeajoihin on pääasiassa pakatun tavaran ajoa, mutta yritys tekee ratkaisuja myös elävien broilereiden sekä riippulihan kuljetuksiin. Eristämättömästä umpikorista on tultu pitkä matka tämän päivän elintarvikekuljetuksiin, jossa kuormatilaa joko lämmitetään tai jäähdytetään tilanteen mukaan. Siitä yhtenä esimerkkinä on VAK:n kehittämä vesikiertoinen lattialämmitys. Yhtä lailla jäähdytysjärjestelmät kuuluvat nykyisin varustukseen ja monilämpötilakoreissa puhutaankin kahden tai jopa kolmen eri lämpötilan ratkaisuista.

HCT-kaluston myötä kuljetuskapasiteetit ovat kasvaneet. Myös kuormatilan osastoinnin tarve on kasvussa ja saamassa uusia muotoja. VAK pyrkiikin koko ajan kehittämään uusia väliseinäratkaisuja, niin kiinteitä kuin muokattavia. Nykyään tehdään myös pitkittäin olevia osastoja. Ratkaisuja mietitään ja suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan kanssa.

Erilaisilla välitasoratkaisuilla pyritään lisäämään osaltaan kuljetusten joustavuutta. Välitasopuomit sekä hydrauliset välitasot ovat VAK:lla tätä päivää. Matti Virtanen esittelee kokoonpanohallissa valmistuvaa, hydraulisella välitasolla varustettua perävaunua, jossa akseleiden välinen lattia on pudotettu mahdollisimman alas. Sen ja hydraulisesti laskettavan/nostettavan välitason myötä kyseiseen ”kuopan” kohtaan saadaan kaupan rullakkoja (korkeus 1,8 m) kahdet päällekkäin. Rullakkojen käsittelyä varten lattialla on laskettava ramppi. Näin täyttöaste saadaan mahdollisimman suureksi. Toisaalta samaisesta kuormatilasta saadaan helposti tasalattiainen tila.

VAK:lla on tehty myös ratkaisuja, jossa koko kuormatilan katto voidaan nostaa ylös lastauksen helpottamiseksi.

Kuormatilan kapasiteetin maksimointi on jatkuvaa kehitystyötä. Tässä juuri valmistumassa oleva perävaunu, jossa akselien välinen lattia on laskettu alas, jolloin kyseiseen kohtaan saadaan kahdet kaupan rullakot päällekkäin. Välitason nosto/lasku tapahtuu hydraulisesti. Keskellä on alaslaskettava ramppi rullakkojen käsittelyn helpottamiseksi. Lattia saadaan myös tasaiseksi koko mitaltaan.
Tähän kun lisätään vielä lämmönsäätötoiminto, on kyseessä varsin monikäyttöinen, joustava ja tehokas kuljetusväline.

Vihreät arvot

Jo pelkän otsikon mainitseminen saa monet ärsyyntymään. Seikka on kuitenkin huomioitava kaikessa tämän päivän toiminnassa sen kuuluisan pienenkin murusen saavuttamiseksi. VAK:n arjessa se tarkoittaa valmistettavan kaluston keveyden minimointia ja kuljetuskapasiteetin maksimointia. Myös uusien teknologioiden kehittäminen ja hyödyntäminen on VAK:lle tuttua. Ne osaltaan vähentävät tuotteiden elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä.

Parhaillaan yrityksen toimitilojen katolle sovitellaan aurinkokennoja, joilla tullaan ruokkimaan tuotannon toimintoja. Sekin on osa yrityksen panostusta kestävämpään kehitykseen.


VAK:n kaikkien aikojen ensimmäinen tuote vuoden 1972 alusta, perävaunu vaatekuljetuksiin. Näitä tehtiin itse asiassa kaksi kappaletta. Pian näiden jälkeen syntyi edellä mainittu päällirakenne karjankuljetuksiin.
Akseleiden välisellä ”kuopalla” saadaan lisää kuljetustilaa.
VAK kehittää jatkuvasti komponentteja erilaisiin tilaratkaisuihin.
Myös pitkittäin tehtäviä osastointeja on tarjolla.
Kattorakenne on nostettavissa ylös esimerkiksi lastauksen ajaksi.
Monilämpötilakori edellyttää paljon modernia tekniikkaa toimiakseen, on polttoainekäyttöistä lämmityslaitetta vesikiertoiselle lattialämmitykselle sekä kylmälaitetta jäähdytykseen. Tämäkin paketti tulee jatkossa ”täyssähköistymään” sähkökäytön vallatessa alaa.
VAK:n takalaidoissa käyttämä nystyrälevy pinnoitetaan karkealla massalla, jolloin pinnasta tulee turvallisen rosoinen ja tahmea. Näin vältytään liukastumisilta.
Robotti hitsaa perävaunun runkoa Vahdon tehtaalla.


Lue seuraavaksi