Uutiset

Työkoneet

Opiskelijapäivän infotilaisuus Maxpossa

Maxpo-näyttelyssä vieraili torstaina suuri määrä opiskelijaryhmiä. Arvioiden mukaan tulevaisuuden toivoja tutustui tuolloin messutarjontaan noin tuhatkunta. Rakennuskonealan näyttely-yhdistys ry ja Infra ry järjestivät yhdessä infotilaisuuden, jossa kerrottiin konealasta yleisesti sekä siihen liittyvistä työtehtävistä. Puhujina toimivat Rakennuskonealan näyttely-yhdistys ry:n Markku Lappalainen ja Infra ry:n Antti Knuutila. Työntekijäpula on alalla suuri ja väkeä eläköityy kokoajan enemmän kuin mitä tulee lisää.

Lappalainen korosti, että koneala on paljon muutakin kuin yleisesti mielletty maarakennus. Kaivosala, kierrätys, nosto- ja kuljetuspalvelut, erikoiskuljetukset, kiviainestuotanto, betoniala, asfaltointiala, viherrakennus, infran kunnossapito, ratatyöt, ruoppaus ja vesirakentaminen, materiaalinkäsittely, mittaustekniikka, huolto- ja korjauspalvelut sekä konemyyntikin. Siinä Lappalaisen listaa konealan moninaisuudesta.

Markku Lappalainen puheenvuorossa.

Toiseksi hän korosti, että kuljettajan ammatin lisäksi alalla on paljon mielenkiintoisia tehtäviä, joissa ollaan tekemisissä nykyaikaisen teknologian kanssa, nyt ja jatkossa. Lappalainen toi esiin myös uranvaihtajat. Nykyaikana työalaa vaihdetaan aikaisempaa useammin, ja konepuolellekin näitä alanvaihtajia tulee. Lappalainen toivotti heidät kaikki ja tietenkin nuoret opiskelijat tervetulleeksi alalle, jossa työtä riittää tällä hetkellä kaikille, vaikka rakennusalan vaikeudet ovat parhaillaan esillä. Alalta eläköityminen on kuitenkin sen verran suurta, että uutta tekijää tarvitaan koko ajan.

Antti Knuutila puolestaan kertoi näkymiä työnantajajärjestö Infra ry:n näkökulmasta. Antti listasi vielä uudelleen, missä infra-alan tekijöitä tarvitaan. Ne ovat pitkälti samat, jotka Lappalainen jo toi esille. Lähinnä juuri infra-alan maarakennuspuoli työllistää Knuutilan mukaan noin 50 000 henkilöä. Sen päälle tulevat vielä nuo listatut muut konealat unohtamatta konevalmistajia ja -myyjiä. Eli mielenkiintoista työkenttää on tarjolla laajasti koneista pitäville aina kuljettajasta diplomi-insinöörin tehtäviin asti.

Antti Knuutilan vuoro.

Knuutila totesi alan olevan paljon reissutyötä, joten tiettyä asennoitumista vaaditaan. Mutta kuten tiedetään, toiset on luotuja kulkemaan, toiset ei. Silti tehtäviä riittää Knuutilan mukaan kaikille halukkaille. Työvoimapula kun on miehen mukaan alalla huutava.

Yhtenä hyvänä tapana päästä alalle Knuutila mainitsi kesätyöt. Hän rohkaisikin kaikkia kuulijoita hakeutumaan oma-aloitteisesti kesäksi töihin alalle. Tilastojen mukaan monet kesätyöntekijät ovat saaneet myöhemmin vakituisen työn kesätyöpaikastaan.
”Rohkeasti vaan kysymään kesätöitä itse. Kun on asennetta ja aktiivisuutta sekä halua oppia, löytyy töitä varmasti. Ja kun olette aina sovitusti paikalla, teidät muistetaan. Olkaa ylpeitä itsestänne ja valitsemastanne alasta. Sen jälkeen kaikki muu kyllä hoituu”, kiteyttää Knuutila lopuksi viestin opiskelijoille.


Janne Suntio kertoi kokemuksistaan alanvaihtajana. Mies siirtyi varttuneemmalla iällä maarakennusalalle, eikä ole katunut päätöstään.


Lue seuraavaksi