Uutiset

Kuljetuskalusto

Muuttuvat keliolosuhteet haastavat talvihoitoa

Talvinen tie

Teiden talvihoitoon kuuluu muun muassa liukkaudentorjunta suolaamalla sekä hiekoittamalla, lumen auraus, tienpintojen tasaaminen, lumivallien poisto ja liikennemerkkien puhdistaminen. Tavalliset talvikelit eivät ole ongelma, vaan ongelmia syntyy, jos sade tulee vetenä ja lämpötilat sahaavat, kuten tänä talvena.

“Kuiva pakkaskeli on keskitalvella optimaalinen sääolosuhde teiden talvihoitoon, koska tällöin alemman tieverkon lumipolanne on pitävä renkaiden alla. Lämpötilan ollessa plussalla ja sateen tullessa vetenä muodostuu alemman tieverkon lumipolanneteille herkästi jäätä. Tämän vuoksi liukkaudentorjuntaa on lisätty”, kertoo ELY-keskuksen kunnossapitovastaava Henri Aaltonen.

Maantiet on jaettu liikennemäärien ja liikenteellisen merkityksen mukaan talvihoitoluokkiin, jotka määrittelevät, missä kunnossa tien on oltava ja kuinka nopeasti hoitotoimenpiteet on aloitettava. Talvihoidon taso on siis erilainen eri hoitoluokan teillä, mutta saman luokan tiet hoidetaan koko maassa saman tasoisesti. Hoitoluokilla on erilaiset laatuvaatimukset, jotka puolestaan määrittelevät muun muassa maksimilumimääriä ja toimenpideaikoja. Päätiet kuuluvat yleensä korkeimpaan hoitoluokkaan ja vähäliikenteiset tiet alimpaan hoitoluokkaan.

Tänä talvena keli on sahannut useaan otteeseen paukkuvista pakkasista liukkaiksi vesikeleiksi ja takaisin pakkaseksi. Myös lunta on Uudenmaan ELY-keskuksen alueella (Uusimaa sekä Kanta- ja Päijät-Häme) satanut paljon. Tienpinnat ovat sulaneet ja jäätyneet uudelleen, minkä vuoksi liukkaudentorjunnan hyöty on jäänyt lyhytaikaiseksi, kun hiekoitushiekka on painunut jään sisään sataneen veden jäätyessä pakkasen puolella kelistä huolimatta olevan tien pintaan. Myös tien sulaminen on voinut aiheuttaa hiekan painumisen jään sisään.

Liukkautta torjutaan ennakoiden

Vaikka urakoitsijoilla onkin käytössään kattavat sääpalvelut, ei aina tiedetä, tuleeko nollan tienoilla sade räntänä, lumena vai vetenä. Lisäksi tienpinnan ja ilman lämpötila saattavat erota toisistaan huomattavasti. Liukkautta torjutaan jo ennen sään muuttumista pakkaselle, kun puolestaan lumisateessa ensin aurataan lumet ja sitten vasta hoidetaan liukkaudentorjunta. Jos sade tuleekin odotetun lumen sijasta vetenä, liukkaudentorjunnassa ollaan heti jälkijunassa. Valitettavasti aamuyöllä alkaneen sateen huoltotoimenpiteitä ei välttämättä saada tehtyä ennen aamun työmatkoja ja koulukuljetuksia. Tämän vuoksi tiellä liikkujilta toivotaan malttia ja varaamaan huonossa liikennesäässä aikaa matkaansa.

Tienkäyttäjät voivat antaa palautetta talvihoidosta Liikenteen asiakaspalvelun kautta (p. 0295 020 600) ja siihen suhtaudutaan vakavasti. Palautteen antaminen ei kuitenkaan ole työtilaus, vaan urakoitsija arvioi tien laatuvaatimukset huomioiden, mihin toimenpiteisiin palautteen vuoksi ryhdytään ja missä järjestyksessä. Aina aihetta toimenpiteisiin ei ole.Lue seuraavaksi