Uutiset

Kuljetuskalusto

Lumi aurattava tasoristeyksessä huolella

Tasoristeys talvikelillä

Väylävirasto muistuttaa, että tien auraamisessa tulee huomioida erityistä varovaisuutta vaativat kohteet, joihin kuuluvat esimerkiksi tasoristeykset. Asianmukaisesti tehty lumen auraus tasoristeyksessä lisää aina liikenneturvallisuutta.

Lumen auraus on talvisin iso tekijä koko tasoristeyksen liikenneturvallisuuden kannalta. Auratut lumivallit on siirrettävä niin kauaksi radasta, että ne eivät aiheuta haittaa raiteella liikkuvalle kalustolle tai radan kiinteiden laitteiden toiminnalle eivätkä muodosta näkemäestettä. Suomessa on noin 2 600 tasoristeystä.

”Tasoristeyksistä yli puolet, eli noin 1 700 kappaletta, sijaitsee yksityisteiden varsilla. Yksityisteiden kunnossapidosta vastaavat tieosakkaat, joilla on siis iso rooli tasoristeysturvallisuudessa. Tilanne on parantunut huomattavasti, sillä talvella 2021–2022 junat törmäsivät tasoristeyksessä olleisiin lumivalleihin noin sata kertaa, mutta viime talvena näin kävi enää vajaat 30 kertaa. Vielä on silti varaa parantaa”, kertoo radan kunnossapidon aluevastaava Ari Hämäläinen Väylävirastosta.

Turvallisuuden varmistamiseksi lumen aurauksessa kannattaa noudattaa Väyläviraston ohjetta Maanteiden talvihoito – Menetelmätieto (pdf).

Väylävirasto on julkaissut teemasta esitteen eli pikaohjeen, joka sisältää myös esimerkkikuvat. Esitettä on jaettu Tieyhdistyksen kautta muun muassa yksityistiekunnille. Siirry esitteeseen (pdf) ja tallenna/tulosta se omaan käyttöösi.

Ota ainakin nämä vinkit haltuun

  • Tasoristeys on erityistä varovaisuutta vaativa kohde, ja rautatieliikennettä on aina varottava aurauksen aikana.
  • Aurausnopeus on pidettävä alhaisena (10–20 km/h) ja on varottava radan rakenteita.
  • Ratarakenteiden ylityksessä terää nostetaan hieman ja valitaan vaihde, jolla risteyksen voi ylittää turvallisesti.
  • Aurauksen yhteydessä käytetään alusterää, jotta polanne pysyy ohuena tasoristeyksen läheisyydessä.
  • Lumivallit on siirrettävä niin kauaksi radasta, että ne eivät aiheuta haittaa ratakalustolle tai -laitteille eivätkä muodosta näkemäestettä.
  • On varmistettava, että raideliikenteelle ei synny vaaraa kivistä tai jäälohkareista. Tien ja radan laatutason tulee olla yhteneväinen.Lue seuraavaksi