Uutiset

Uutiset

Destia voitti Espoon kaupunkiradan alueurakka 3:nDestia on voittanut Väylävirastolta Espoon kaupunkiradan alueurakan 3, joka sijoittuu hankkeessa välille Koivuhovi – Espoon keskus. Nelivuotisessa, noin 80 miljoonan arvoisessa urakassa Destia rakentaa 4,5 kilometriä uutta kaksoisraidetta sekä korjaa ja rakentaa yhteensä yhdeksän siltaa. Urakkaan sisältyy myös louhinta- ja pohjanvahvistustöitä, valaistusteknisiä töitä sekä jalankulun ja pyöräilyn väylien sekä melusuojausten rakentamista. Destia toteuttaa myös Koivuhovin ja Tuomarilan asema-alueiden parannustöitä sekä urakka-alueeseen liittyviä katu-, vesihuolto- ja vihertöitä.

”Espoon kaupunkirata mahdollistaa alueen liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisen kehityksen. Hanke sijoittuu kasvaville alueille, joissa liikkuu päivittäin merkittävä määrä ihmisiä ja meille on tärkeää, että alueen käyttäjät otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon. Destialta löytyy vahvaa kokemusta sekä rata- että kaupunkirakentamisesta, jota edellytämme hankkeemme urakoitsijoilta”, sanoo Väyläviraston projektipäällikkö Tomi Rosenvall.

Espoon kaupunkirata -hankkeen neljässä alueurakassa rakennetaan Leppävaaran ja Kauklahden välille kaksi lisäraidetta ja uusitaan kuusi juna-asemaa. Lisäraiteet erottavat valmistuttuaan alueen lähi- ja kaukojunaliikenteen omille raiteilleen, mikä mahdollistaa Turun suunnan kaukoliikenteen sekä Karjaan, Kirkkonummen ja Espoon lähiliikenteen kehittämisen. Raideliikenteen määrän kasvua tukeva hanke mahdollistaa entistä tiheämmän, säännöllisen ja kaukoliikenteestä riippumattoman lähijunaliikenteen alueella, minkä lisäksi myös kaukoliikenteestä tulee aikaisempaa sujuvampaa.

Hankkeen yhteydessä kehitetään myös jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä alueella. Turvallinen ja esteetön reitti lyhentää kokonaismatkaa, minkä lisäksi asemanseudun kulkuyhteyksien parantaminen sekä aikaisempaa kattavampi pyöräpysäköinti lisää liityntämahdollisuuksia raideliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn välille.

”Espoon kaupunkirata on monipuolinen hanke, jossa pääsemme näyttämään kattavasti osaamistamme urakan eri vaiheissa aina laajoista maanrakennustöistä raideasennuksiin. Hanke tukee kestävien liikkumismuotojen kasvua pääkaupunkiseudulla. Lähes päästöttömänä liikennemuotona raideliikenne tukee ilmastonmuutoksen torjumista, ja samalla sillä on positiivinen vaikutus yhteiskunnan kehitykseen ja talouteen”, sanoo Destian Väylä- ja asiantuntijapalvelut -liiketoimintaryhmän johtaja Mikko Möttönen.

Destia aloittaa alueurakan 3 rakennustyöt maaliskuussa 2024. Urakan arvioitu valmistumisaika on vuoden 2027 lopulla.


Lue seuraavaksi