Uutiset

Uutiset

GRK jatkaa Uudenmaan ratojen kunnossapitoa

GRK jatkaa radan päällysrakenteen ja turvalaitteiden kunnossapitoa Uudellamaalla. Väyläviraston ja Fintraffic Raide Oy:n kanssa solmittuun kunnossapitosopimukseen on sisältynyt mahdollisuus optiokauteen, jonka käytöstä on sovittu osapuolten kesken. Optiokauden myötä GRK jatkaa ratojen kunnossapitoa vilkkaalla Uudenmaan alueella 31.3.2027 saakka. Sopimuksen arvo on noin 56 miljoonaa euroa.

Suomen rataverkkoa pidetään liikennekelpoisena koko ajan. Se edellyttää jatkuvaa kunnossapitoa, jotta liikennöinti on turvallista ja tehokasta. Rataverkko on jaettu kahteentoista alueeseen, joiden radan ja turvalaitteiden kunnossapidon Väylävirasto kilpailuttaa määräajoin. Kunnossapitoon kuuluvat ympärivuorokautinen päivystys, tarkastukset, määräaikaishuollot, viankorjaukset ja lumityöt talvella sekä erikseen tehtäviä radan kunnostustöitä. Työ vaatii rautatietekniikan erityisosaamista sekä erikoiskalustoa ja -materiaaleja.

Uudenmaan ratojen lisäksi GRK vastaa myös Lounais-Suomen ratojen kunnossapidosta ja Länsi-Suomen sähkörata- ja vahvavirtakunnossapidosta.

Väyläviraston, Fintraffic Raide Oy:n ja GRK Suomi Oy:n muodostama Kuura-niminen allianssi on vastannut päällysrakenteen ja turvalaitteiden kunnossapidosta Uudenmaan rataverkolla neljän vuoden ajan. Alkuperäiseen kunnossapitosopimukseen sisältyi mahdollisuus kahden vuoden mittaiseen optiokauteen. Uudenmaan kunnossapidon jatkosta on sovittu osapuolten kesken maaliskuussa 2024. Se kattaa koko Uudenmaan vilkkaasti liikennöidyn rataverkon, joka sisältää yhteensä noin 1 100 kilometriä rataa, 1 100 vaihdetta, ohjaus- ja turvalaitejärjestelmät, 440 siltaa, 23 kilometriä tunneleita järjestelmineen, 2 600 opastinta ja 100 laitetilarakennusta.

”Olemme todella iloisia siitä jatkosopimuksesta. Se osoittaa, että GRK on vahva kunnossapidon ammattilainen. Tilaaja mittaa työmme laatua esimerkiksi turvallisuudella, vikojen määrällä, junien myöhästymisminuuteilla ja peruttujen junien määrällä. Uudenmaan alue on Suomen vilkkain kunnossapitoalue, esimerkiksi Pasilassa pysähtyy päivittäin lähes 1 000 junaa. Kunnossapitokaudellamme liikennöinti on ollut turvallista ja tehokasta”, GRK:n rataliiketoiminnan johtaja Mikko Nyhä sanoo.

Ympärivuorikautinen päivystys on tärkeä osa kunnossapitoa

Kunnossapitoon kuuluu suunnitelmallisia tarkastuksia ja huoltoja. Käytännössä GRK:n ammattilaiset päivystävät koko ajan valmiina korjaamaan myös yllättävät ongelmat.

”Työ vaatii erityisosaamista sekä erikoiskalustoa ja -materiaaleja, ja yhteensä kunnossapito työllistää noin 140 henkilöä. Käytännössä ammattilaisemme vastaavat siitä, että junat pääsevät kulkemaan ja ihmiset pääsevät töihin, kotiin ja harrastuksiin – tai minne tahansa he ovatkaan matkalla junan kyydissä”, projektipäällikkö Eija Laukkanen GRK:lta kuvailee.

Radan ja laitteiden kuntoa seurataan jatkuvasti. Korjaustoimenpiteiden tarve käy ilmi myös säännöllisissä tarkastuksissa. Vilkkaan junaliikenteen vuoksi kaikki huoltotoimenpiteet tai lumityöt on tehtävä silloin, kun raiteilla ei kulje muuta liikennettä. Junaliikenne on hiljaisempaa öisin, joten isommat korjaukset tehdään yöaikaan.​

”Vaikka raiteita huolletaan suunnitelmallisesti, aina sattuu ja tapahtuu myös yllättäviä tilanteita. Näissä tapauksissa vikailmoitukset tulevat suoraan päivystäjälle, joka on aina valmiina hommiin. Päivystys on tärkeä osa kunnossapitoa”, Laukkanen kertoo kunnossapidon arjesta.

”Myös kelit vaikuttavat paljon työhömme. Uudellamaalla on näiden vuosien aikana olleet haastavat kelit, esimerkiksi kahtena viime talvena lunta on satanut tavallista enemmän. Olemme onnistuneet lumitöissä hyvin ja liikenne on voinut kulkea normaalisti.”

GRK on vahva radan kunnossapidon toimija

Lounais-Suomen ratojen kunnossapito, Ralli-allianssi

 • GRK:n ja Väyläviraston allianssi
 • Urakka työllistää noin 50 ammattilaista
 • GRK vastaa kunnossapidosta ainakin vuoteen 2027 saakka
 • Aika: 4/2022–3/2027 + 2 vuoden optio
 • Arvo: Noin 55 miljoonaa euroa

Sähkökunnossapito

 • Sähkökunnossapitoalueen kunnossapitosopimus sisältää sähkörata- ja vahvavirtajärjestelmien kunnossapidon vuosina 2020–2024
  Tampereen käyttökeskusalueella.
 • Aika: 2020–12/2024 sekä lunastettu kahden vuoden optio, jonka ansiosta kunnossapito jatkuu 12/2026 saakka
 • Arvo: Noin 10 miljoonaa euroa

Uudenmaan ratojen kunnossapito, Kuura-allianssi

 • Väyläviraston, Fintraffic Raiteen ja GRK:n muodostama allianssi
 • Aika: 4/2020–3/2025 sekä nyt lunastettu kahden vuoden optio, jonka ansiosta kunnossapito jatkuu 3/2027 saakkaLue seuraavaksi