Uutiset

Työkoneet

Vety polttoaineeksi Komatsun kiviautoon

GM on ottanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. Komatsu taas ilmoittaa pyrkivänsä vähentämään maailmanlaajuisia päästöjään 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Totaalinen hiilineutraalisuus saavutettaisiin viimeistään vuonna 2050. Yritysten tavoitteet ovat samansuuntaiset.

Edellä mainittuihin tavoitteisiin pääsemiseksi molemmissa yrityksissä tutkitaan ja kehitetään sekä sähköisiä että myös vaihtoehtoisten polttoaineiden ratkaisuja. Polttokennoteknologia on GM:n yksi vahvasti mukana olevista kehityssuunnista. Yritys on tehnyt polttokennotutkimusta ja -tuotekehitystä jo yli 50 vuoden ajan.

Tämä on ilmeisesti huomattu myös Komatsulla, sillä nyt yhteistyön hedelmänä kiviauto 930E (320 t) tulee saamaan peltiensä alle yhdessä GM:n kanssa kehitettävää polttokennotekniikkaa. Vety soveltuu GM:n mukaan erittäin hyvin kiviautoon, joka kykenee kantamaan mukanaan suurta määrää pakattua vetyä.

Kiviautot operoivat melko rajatulla alueella, yleensä samalla kaivoksella koko elinkaarensa ajan. Näin tankkausinfran rakentaminen nähdään taloudellisesti kannattavaksi.

”GM:llä uskomme, että polttokennoilla ja vedyllä voi olla olennainen rooli nollapäästöisessä tulevaisuudessa. Tämä teknologia auttaa sähköistämään raskastakin kalustoa henkilöautojen lisäksi”, sanoo GM:n Global Hydrotec -liiketoiminnan johtaja Charlie Freese.

”Kiviautot ovat yksi suurimmista ja tehokkaimmista ajoneuvoista, joita käytetään kaivoksilla ympäri maailmaa. Uskomme, että vetypolttokennot ovat paras keino tuottaa niihin päästötöntä energiaa.”

Vetykäyttöiset kiviautot tulevat olemaan vaihtoehto esimerkiksi sähköisille trolley-linjastoille. Tällainen on otettu käyttöön Suomessakin eli Bolidenin Kevitsan kaivoksella.

GM ja Komatsu aikovat testata ensimmäistä hydrotec-moottorilla toimivaa kiviauton prototyyppiä 2020-luvun puolessavälissä Komatsun Arizona Proving Grounds (AZPG) -tutkimus- ja kehityslaitoksessa. Koeajoon valmistuva Komatsu 930E saa virtansa yli kahden megawatin tehoisesta polttokennosta.

Suomessa Komatsu-maarakennuskoneita edustaa Suomen Rakennuskone Oy.


Lue seuraavaksi