Uutiset

Työkoneet

Boliden Kevitsan sähköinen trolley-linja avattu

Heinäkuussa 2019 Bolidenin Kevitsan kaivos otti vastaan Komatsu 830E-5 -kiviauton, joka oli ensimmäinen yhteensä 17 samanlaisen laitteen kaupasta. Kaikki autot on jo toimitettu kaivokselle ja ensimmäisten mittarissa on jo noin 15 000 tuntia. Autoista 13 tullaan muuttamaan niin sanotulle trolley-valmiudulle, joka tarkoittaa sähköavusteista ylämäkiajoa. Äskettäin avattiin jo 500 metrin pituinen, raakkukasalle johtava trolley-linja, joka on ensimmäinen laatuaan Suomessa.


Artikkelin pääkuva: Milladephoto.


Kari Kokkonen

”Autoista neljä on valmiita johtimien alle pantografeineen ja neljässä seuraavassa trolley muutostyöt on tehty, mutta ne odottavat tehtaalta pantografeja. Ensi kesän loppuun mennessä kaikki 13 autoa ovat käyneet läpi saman varustelun. Nyt tosiaan kaivoksella trolley-autot ajavat jo jätekasalle ylämäkeen sähkön avustamana puoli kilometriä ja toinen hieman pidempi linja on rakenteilla myös tuotantoon. Vielä kolmaskin puolen kilometrin ylämäki sähköistyy, joten tulevaisuudessa yhteensä noin 1,5 kilometriä trolley-linjaa tulee olemaan reilusti polttoainetta säästävässä sähkökäytössä”, kertoo Suomen Rakennuskone Oy:n kaivospuolen toiminnoista vastaava Kari Kokkonen.

Yksi kiviauto säästää yhdessä 500 metrin nousussa 15 litraa polttoainetta. Kaivoksen tekemien laskelmien mukaan 13 trolley-varustetun kiviauton laivasto säästää yhdessä 500 metrin sähköavusteisessa nousussa noin 1,5 miljoonaa litraa polttoainetta vuodessa. Kun linjoja tulevaisuudessa on käytössä kolme, on polttoaineen säästö valtava. Hiilijalanjälkikin pienenee samalla. Sähköä voimansiirrossa hyödyntävä kiviauto nousee mäen myös huomattavasti dieselkäyttöistä nopeammin. Komatsu puhuu jopa kaksinkertaisesta nopeuden lisäyksestä. Kun koko trolley-projekti on valmis, nousee kaivoksen kiven kuljetusteho jopa 20–25 prosenttia.

Komatsu 830E-5 -kiviautoissa voimansiirto on sähköinen. Dieselmoottorin pyörittämän generaattorin tuottama sähköteho ruokkii pyörien sisään sijoitettuja ajomoottoreita. Trolley-linjalle ajettaessa autossa oleva pantogrammi nousee automaattisesti kosketukseen johtojen kanssa ja voimansiirron tarvitsema sähkö tulee johtimista. Dieselmoottori laskee tyhjäkäynnille nousun ajaksi ja kuorma viedään ylös sähkön voimalla.

Ennakoivaa huoltoa

”Ensimmäisissä, pari vuotta sitten toimitetuissa autoissa on jo niin sanotun midlife-huollon aika. Se tarkoittaa pääasiassa Cumminsin dieselmoottorille tehtäviä huoltotoimenpiteitä. Suurempi peruskunnostus on sitten ajankohtainen, kun mittarissa on 28 000–30 000 tuntia. Tuolloin esimerkiksi dieselmoottori vaihdetaan Saksan Cumminsin tehtaalla peruskunnostettuun moottoriin”, tietää Kokkonen.

Moottori on kiviautoissa helposti vedettävissä ”ulos” kiskojen varassa. Kasettimainen rakenne tekee vaihdosta suhteellisen nopean eli kiviauto ei välttämättä ole pois tuotannosta kuin pari vuorokautta. Suomen Rakennuskone pitää varastossa koko ajan kahta kolmea kunnostettua dieselmoottoria, sillä peruskunnostukseen lähetetty moottori on poissa vahvuudesta muutaman viikon.

Suomen Rakennuskone vastaa siitä, että kaivoksen kalusto pysyy kunnossa ja iskukykyisenä. Ensimmäisten, pari vuotta sitten toimitettujen 830E-5-kiviautojen mittarissa on jo noin 15 000 tuntia.

”Tuossa 30 000 tunnin huollossa tehdään usein muutakin kuin moottorin vaihto. Tosin voimansiirron sähkökomponentit omaavat pitkän käyttöiän, puhutaan jopa 60 000 tunnista”, valistaa Kokkonen.

Kaivoksilla kaluston iskukykyisenä pitäminen perustuu ennakoivaan huoltoon. Valmistaja antaa komponenteille tietyn käyttöiän ja sen mukaan osat vaihdetaan.

Komatsu 830E-5 -kiviauton lavan koko on 158 kuutiometriä ja nimelliskuorma 227 tonnia. Dieselmoottorin teho on 1 865 kilowattia ja maksimi ajonopeus 64,5 kilometriä tunnissa.

”Haluaisin tähän loppuun korostaa, että Kevitsan kaivos on ympäristöteko.  Vihreän siirtymän mahdollistamiseksi Euroopan nikkelituotantoa akkujen perusraaka-aineeksi on kolminkertaistettava tulevaisuudessa”, päättää Kokkonen.

Kevitsan kaivoksella vietettiin avoimia ovia syyskuun lopulla ja samalla vihittiin käyttöön myös ensimmäinen trolley-linja. Kuva Milladephoto.

Boliden Kevitsa

Sodankylässä sijaitsevan, vuonna 2012 perustetun Boliden Kevitsan avolouhoksen päätuotteet ovat kupari- ja nikkelirikasteet sekä sivutuotteina saatavat kulta, platina, palladium ja koboltti. Malmirikaste toimitetaan Bolidenin omille sulatoille Harjavaltaan ja Rönnskäriin Ruotsiin. Vuonna 2021 Boliden Kevitsan tuotannosta rikastettiin noin 9 469 000 tonnia malmia. Kaivos työllistää vajaat 600 ihmistä ja sen tuotannon on ennustettu kestävän vuoteen 2033.

Boliden ilmoittaa tavoitteekseen olla tulevaisuudessa maailman ympäristöystävällisin metallien tuottaja. Fossiilisten polttoaineiden kulutusta vähentävä trolley-linja on yksi askel kohti tätä päämäärää.

Ruotsin Aitikin ja Kevitsan kaivoksien avolouhosten sähköisiin trolley-linjoihin yhtiö investoi kaikkiaan 26 miljoonaa euroa.

Kevitsassa kiviautoja lastataan muun muassa Komatsu PC8000- ja PC5500 -kaivukoneilla (kuvassa). Myös Komatsun pyöräkuormaajaa WA1200 voidaan lastaustöissä käyttää. Kaksi Cat6060-kaivukonetta täydentävät lastaavan kaluston. Kaikki kaivukoneet ovat sähkökäyttöisiä ja kauha niissä on pistoasennossa.

Lue seuraavaksi