Uutiset

Työkoneet

Talvitiepäivät Lahdessa – laadukkaalla talvihoidolla parempaa liikenneturvallisuutta

Kuva: Wikipedia Commons

Teiden, katujen ja kiinteistöalueiden talvikunnossapidon kansainvälinen ammattitapahtuma Talvitiepäivät – Vintervägdagarna – Winter Road Congress in Finland 2010 pidetään Lahden Messukeskuksessa 27-28.1.2010.

Tapahtuman avaa ja valtiovallan tervehdyksen tuo liikenneministeri Anu Vehviläinen. Valtion hallinnon uudistuksista esitelmöi Liikenneviraston pääjohtajaJuhani Tervala.

Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Jaakko Rahjan mukaan katujen, teiden ja kiinteistöalueiden ylläpitäjät haluavat kehittää Suomen oloissa tärkeää talvista kunnossapitoa ja myös talviliikkumista:

– Olemme muun muassa ilmastomuutoksesta saaneet aivan uuden haasteen liikenneväylien talvihoitoon. Esimerkiksi turvallisuuden takaaminen talvioloissa vaatii väylien talvihoidossa täsmällisyyttä ja ennakointia.

– Tienkäyttäjiä on monentyyppisiä ja liikkujien tarpeet ovat kirjavat. Tulevaisuudessa yhä enemmän korostuukin väylien hoidon sekä toisaalta tien- ja kadunpitäjien vuorovaikutus. Niinpä Talvitiepäivien pääteemaksi onkin valittu ”Talvihoidon laatu – liikenteen turvallisuus”.

Talvihoidon laadun parantaminen ei ole pelkästään resurssikysymys, vaan myös haaste korkeamman ammattitaidon perään. Suomessa talvisen tien- ja kadunpidon osaaminen on tunnetusti maailman huippua, mutta uudenlaiset olosuhteet ja vaatimukset edellyttävät myös toimintatapojen jatkuvaa uudistamista. Kongressissa käsitelläänkin mm. sään ja kelin seurantaa ja täsmällistä tiedottamista, erilaisten laitteiden ja varusteiden merkitystä laadun parantamisessa sekä liikenneturvallisuutta ja sen parantamista mm. vaikeissa olosuhteissa.

Yleisöllä on vapaa pääsy Talvitiepäivien näyttelyyn, työnäytöksiin ja yksityistietilaisuuteen. Maksullinen on ainoastaan kansainvälinen seminaari. Vieraita tapahtumaan on odotettavissa yli kymmenestä maasta.

Tarkempia tietoja löytyy internetissä: www.tieyhdistys.fi

Lue seuraavaksi