Uutiset

Työkoneet

Sleipner Finlandilta maastokelpoinen lavetti

Kaivos- ja työkoneiden tehokkaan käytön mahdollistavia siirtoratkaisuja tarjoava Sleipner Finland kehitti aivan uudenlaisen lavetin, joka kulkee maastossa ja ahtaissakin paikoissa. Kompakti DB45 on suunniteltu varta vasten pintaporakoneiden ja puskukoneiden siirtoon aina 45 tonnin painoluokkaan asti.

DB45-lavetti on valmistajan mukaan suunniteltu toimivaksi -40 celsiusasteen pakkasista aina +50 asteen lämpötiloihin, mikä on huomioitu laadukkaissa materiaali- ja komponenttivalinnoissa. Uusi lavettimalli on jo tuotannossa ja parhaillaan käytössä lumisissa olosuhteissa Pohjois-Suomessa.

”Lavettia on myös esitelty jälleenmyyjille ympäri maailman, ja se on herättänyt suurta kiinnostusta. Asiakaskunta ja potentiaali on huomattavasti suurempi kuin aiemmilla tuotteillamme. Tätä on pitkään ja hartaasti odotettu. Ensikäyttäjien kokemukset ovat olleet hyviä”, Teijo Höylä Sleipnerilta kertoo.

Haastavaankin maastoon

DB45-lavetin vetoauto ei ole kiinteästi kytketty lavettiin, vaan sitä vedetään runkoohjatulla dumpperilla. Lavetti voidaan kytkeä dumpperin perään aina tarvittaessa, muulloin dumpperit ovat käytettävissä normaaleihin töihin. Lavetin kytkeminen tai irrottaminen vie vain muutaman minuutin. Konsepti on uniikki ja se on patentoitu.

”DB45-lavetilla päästään paikkoihin, joihin ei ole voitu kalustoa aiemmin viedä. Runkoohjattava dumpperi on ketterä, siinä on kuusi vetävää pyörää, joiden ansiosta voidaan operoida vaikeassakin maastossa. Lavetin pyörien halkaisija on 1,5 metriä eli ero on merkittävä perinteiseen maanteillä kulkevaan kalustoon. Isoilla pyörillä saavutetaan ylivoimainen maastokelpoisuus”, Höylä tarkentaa.

DB45-lavettia kannattaa käyttää jo muutaman sadan metrin siirtomatkoilla, koska lastaaminen on nopeaa ja turvallista. Lavetin ketteryydestä on suuri apu kaivoksilla ja louhoksilla, joissa pitää kuljettaa pintaporakoneita ahtaisiin paikkoihin. Sopivia käyttökohteita ovat myös suuret maanrakennus- ja muut vastaavat suljetut kohteet, pato-, lentokenttä- ja rautatietyömaat tai jopa tuhansia kilometrejä pitkät putkilinjaprojektit.

”Tällaisissa projekteissa tarvitaan alle 25 tonnin kaivukoneita sekä pusku- ja pintaporakoneita, mutta näiden siirtomatkat ovat pitkiä ja maasto niin haastavaa, että sinne ei perinteisellä kalustolla pääse. Ratkaisullamme saadaan selkeää etua suurissa ja pitkäkestoisissa infraprojekteissa, joissa tarvitaan ketteryyttä ja maastokelpoisuutta”, Höylä jatkaa.

Käyttökustannukset ovat pienet

Valmistaja lupaa, että DB45-lavetin huollon tarve on merkittävästi pienempi perinteisiin maantielavetteihin verrattuna. Myös lavetin käyttöönotto on nopeaa. Dumpperikohtainen vetokytkin kiinnitetään pulttaamalla, lisäksi tarvitaan kytkennät sähköille ja jarruille. Vetokytkimien asennusarjat on saatavilla kaikille yleisimmille dumpperimerkeille. Dumpperin varustelu vetokytkimellä kestää alle päivän. Vetokytkin voidaan asentaa niin moneen dumpperiin kuin on tarpeen. Lavettia voidaan käyttää joustavasti tarpeen mukaan, jos useampi dumpperi varustetaan vetokytkimellä.

”Yksi porakone tai muu työkone kun menee rikki, sotkee se koko tuotantosuunnitelman. Ratkaisullamme korvaava kone voidaan tuoda tilalle ja rikkinäinen viedä korjaamolle turvallisiin olosuhteisiin huoltoon säältä ja sateilta suojaan. Tuotannon häiriötekijät voidaan näin minimoida, ja pora- ja työkoneiden käyttöastetta saadaan kasvatettua.”

”Urakoitsija saa enemmän porattuja metrejä ja pystyy operoimaan pienemmällä, olemassa olevalla kalustolla, koska koneita voidaan liikutella tuotannon tarpeiden mukaan. Etuina ovat pienemmät käyttökulut, investoinnit ja kaluston tehokkaampi käyttö”, Höylä lopettaa.


Lue seuraavaksi