Uutiset

Työkoneet

Sandvikin VSI-murskain tarjoaa tuottavaa jälkimurskausta

Sandvik Mining and Rock Technology on kehittänyt keskipakomurskaimistaan tehokkaita jälkimurskauksen ratkaisuja, jotka soveltuvat monipuolisesti erilaisiin käyttökohteisiin, niin kaivoksille kuin kiviainestuotantoonkin. VSI-keskipakomurskaimelle on tyypillistä pystyakseliin kiinnitetty roottori, joka sinkoaa syötetyn kiviaineksen suurella nopeudella kivellä vuorattuun murskauskammioon, jolloin materiaali murskautuu seiniin ja toisiinsa iskeytyessään. Keskipakomurskainta käytetään erityisesti kaivosteollisuudessa hienomurskaukseen ja kiviainestuotannossa raemuodon parantamiseen.

Juuan Dolomiittikalkki Oy hyödyntää VSI-murskainta maatalouskalkin tuotannossa, kun taas Telamurska Oy käyttää VSI-murskainta kiviainesten raemuodon ja lujuuden parantamisessa.


VSI-murskain maatalouskalkin tuotannossa: Juuan Dolomiittikalkki

Juuan Dolomiittikalkilla on pitkä kokemus VSI-murskaimista, sillä heille on tulossa käyttöön jo kolmas yksikkö. Yrityksen kalkkikivituotannosta vastaava Pekka Repo on Juuan Dolomiittikalkin yrittäjien, Jukka ja Hannu Revon luottomies. Ruokolanvaaran kaivoksella louhinnasta huolehtii urakoitsija, mutta kuta kuinkin kaikki muu on Pekan hyvässä hoidossa: murskauksesta seulontaan sekä siinä ohessa vielä lopputuotteen varastoon siirrot ja kuormaukset. Hän hoitaa myös murskaus- ja seulontalaitoksen kunnossapidon.

Juuan Dolomiittikalkin sovelluksessa tehontarve putosi Sandvik CV218 -murskaimella 83 prosenttia verrattuna perinteiseen jauhatukseen.

Yrityksen käytössä on pari vuotta vanha Sandvik CV218 -keskipakomurskain, ja uusi samanlainen on parhaillaan juukalaisen Metallipalvelu Hartikaisen varusteltavana, jotta laite saadaan helpommin lavetilla siirrettäväksi. Juuan Dolomiittikalkin erikoisuus on murskaimen räätälöity yläosa, koska ohisyöttö on heidän prosessissaan tarpeeton. Murskaimen vakiokansi poistettiin ja tilalle suunniteltiin matalampi ja yksinkertaisempi rakenne.

Pekka Revon kokemukset CV218:stä ovat hyvät. Juuri muuta ei ole tarvinnut tehdä kuin vaihtaa kulutusosia, joiden kulumisnopeus myös on maltillinen. Lisäksi hän kehuu kulutusosien vaihdon helppoutta verrattuna aiempaan kilpailijan koneeseen. Murskaimen sivussa olevasta luukusta mahtuu hyvin vaihtamaan kaikki tarvittavat osat, jotka myös ovat niin kevyitä, ettei toimenpide vaadi nostolaitteita tai muutakaan erikoiskalustoa.

Pekka Repo pitää murskainta yksinkertaisena ja toimintavarmana. Päivittäinen kunnossapito rajoittuu lähinnä roottorin tarkastukseen, kun rasvaukset on järjestetty automaattirasvarilla. Sen säiliön täyttöväli on noin vuoden pituinen.

”Ja Pekalta saa nopeasti tietoa, jos tarvitsee”, Pekka Repo mainitsee kaimansa, Sandvikin myyntipäällikön Pekka Jauhiaisen palveluasenteesta.

Sähköllä vähäpäästöistä tuotantoa

Juuan Dolomiittikalkin kokonaan sähköistetty prosessi käynnistyy myös erittäin vaivattomasti. Hydraulikäyttöiselle seulalle järjestetty vastuslämmitys takaa notkeat nesteet ja välittömän käyttövalmiuden paukkupakkasillakin.

Sähköistykseen on pyritty määrätietoisesti, sillä pölyävä prosessi kuluttaa ankarasti dieselkalustoa; jäähdytinhuoltojen väliksi on saattanut jäädä vaatimattomat tuhat moottorituntia. Sähköistämällä on säästetty merkittävästi huoltokuluissa ja samalla poistuivat paikalliset pakokaasupäästöt.

Juuan Dolomiittikalkin lopputuote on maatalous- ja puutarhakalkki, tarkalleen ottaen kalsiummagnesiumkarbonaatti. Sen valtti kilpaileviin kalkkituotteisiin nähden on korkea magnesiumpitoisuus. Toisin sanoen tuotteella on maaperän happamuutta neutraloivan ja raskasmetalleja sitovan vaikutuksen lisäksi myös lannoitustehoa. Tuote soveltuu myös luomuviljelyyn.

Pekka Repo Juuan Dolomiittikalkilta kehuu Sandvikin keskipakomurskaimen huollettavuutta ja helppokäyttöisyyttä.

Mitä hienompaa, sen parempaa

Dolomiittikalkkikivi louhitaan, murskataan ja jauhetaan mahdollisimman hienojakoiseksi jauheeksi: mitä enemmän hienoainesta, sitä parempi. Silloin kalkki liukenee nopeammin kasvien hyödynnettäväksi. Kalkkikivi on murskauksen kannalta helppo, pehmeähkö materiaali, ja murskainta käytetään vakiokierroksilla. Haastavaa sen sijaan on seulonta, jossa käytännössä tulos tehdään. Ajoittain jopa 100 prosenttia tuotteesta on raekooltaan alle yhden millimetrin. Kun seulaverkkojen aukkokoko on 2 millimetriä, prosessi ei juuri siedä kosteutta.

Maanparannusaineiden kysyntätekijät ovat moniulotteisia. Sadon onnistuminen, sen kuivatustarve sekä talven levityskelit näkyvät suoraan kysynnässä. Maidontuottajien vaikea markkinatilanne, johtuen esimerkiksi Venäjän viennin pysähtymisestä, pakottaa miettimään investointeja tarkkaan. Tässä harkinnassa moni muu tuotannontekijä, tai suorastaan viljelijän oma palkka, helposti ohittaa maanparannusaineen.

Kustannustietoinen markkina edellyttää Juuan Dolomiittikalkilta samaa asennetta omassa toiminnassa. Kivi on saatava kalliosta jauheeksi mahdollisimman säästeliäin panoksin, niin energiana kuin rahanakin mitattuna. Tässä keskipakomurskain on osoittautunut erinomaiseksi ratkaisuksi. Aiemmassa kuulamyllyjauhatuksessa tehontarve oli 600 kilowattia ja kapasiteetti 20 tonnia tunnissa. CV218-keskipakomurskain ottaa tehoa vain 250 kilowattia, mutta antaa yli kaksinkertaisen kapasiteetin eli 50 tonnia tunnissa. Tonnin tuntituotanto siis syntyy nyt 30 kilowatin sijasta viidellä kilowatilla, eli tehontarve putosi noin 83 prosenttia.VSI-murskain kiviainesten tuotannossa: Telamurska Oy

Porilainen Telamurska Oy puolestaan on puhdasverinen murskausurakoitsija. Neljän murskauslaitoksen läpi kulkee vuosittain noin 2,2–2,5 miljoonaa tonnia kalliokiviaineksia. Niitä toimitetaan monipuolisesti erityyppisille asiakkaille, isoista kiviainesmyyjistä pieniin kuljetusliikkeisiin ja montunomistajiin. Tarvittaessa hoidetaan myös louhinta. Yrityksen kotitukikohta on Porin ja Ulvilan rajan tuntumassa, Helsinkiin vievän kakkostien varrella.

Telamurskan nimellä ja tarinalla on vahvat kiinnekohdat siirrettävän murskauskaluston tekniseen kehitykseen.

”Isäni Olavi Puputti oli 80-luvulla mukana kehittämässä ensimmäisiä tela-alustaisia murskaimia ja siitä alkoi mittava tela-alustaisten murskauslaitosten kasvu”, kertoo Telamurskan hallituksen jäsen ja yksi omistajista Sari Mäkitalo.

Telamurskalle Sandvik CV217 on asfaltti- ja betonikiviaineksen muotoilulaite. Kiviaineksen muotoilun avulla asfalttipäällysteille voidaan saavuttaa jopa kaksi vuotta lisää käyttöikää.

Muotoa ja lujuutta

Telamurskalle CV217 on käytännössä asfaltti- ja betonikiviaineksen muotoilulaite, jota käytetään silloin kun muoto- ja lujuusvaatimukset eivät muutoin täyty. Muotoilulla tarkoitetaan jälkimurskausvaihetta, jossa tarkoituksena ei ole kiviaineksen pienentäminen vaan kivirakeiden muodon parantaminen. Raemuoto vaikuttaa esimerkiksi asfalttipäällysteiden kulumisnopeuteen, etenkin nastarenkailla ajettaessa. Kokemusperäisesti on todettu, että asfaltin kulutuskestävyyteen vaikuttaa olennaisesti kiviaineksen raekoon ja kokojakauman ohella raemuoto: kestävyys paranee pienentämällä asfalttikiviaineksen litteiden ja pitkien rakeiden määrää.

Tielaitoksen tutkimuksessa on todettu, että kiviaineksen muotoilulla on parhaimmillaan mahdollista parantaa kiviaineksen karkeimman lajitteen litteyslukua jopa 15 yksikköä. Tällöin päällysteen kuluminen voi vähentyä 15 prosenttia, mikä voi vilkkaasti liikennöidyllä tiellä tarkoittaa yhden vuoden ja vähemmän liikennöidyllä tiellä jopa kahden vuoden eroa päällysteen käyttöiässä. Parhaan laatuluokan asfalttikiviaineksessa muotoluvun on oltava alle 10, toisin sanoen liuskemaisia rakeita saa olla tuotteessa alle 10 prosenttia.

Telamurskan tuotantopäällikkö Tauno Nieminen pystyy arvioimaan CV217:n toimivuutta lähes kahden vuoden kokemuksella.

”Tällä on nyt ajettu noin 100 000 tonnia. Laite on hankittu vuoden 2019 alussa. Tänä vuonna sillä on ajettu noin 70 000–80 000 tonnia. Urakkakoot vaihtelevat noin 30 000 tonnista 100 000 tonniin”, sanoo Nieminen.

Sari Mäkitalo ja Tauno Nieminen Telamurskalta ovat tyytyväisiä keskipakomurskaimen lopputuotteeseen.

Kompaktia kapasiteettia

Kiviaineksen muotoilua edeltää Telamurskan prosessissa karkeamurskaus leukamurskaimella sekä väli- ja jälkimurskaus kartiomurskaimilla. Kapasiteettinsa puolesta CV217 on pysynyt hyvin edeltävien prosessivaiheiden tahdissa.
”Keväällä kun viimeksi teimme 0-16 millimetrin mursketta, sillä saavutettiin noin 200–220 tonnin tuntikapasiteetti. Ja vauhtia pystyy vielä kasvattamaan siitä hyödyntämällä ohivirtausta”, Nieminen sanoo.

Telamurskalla on, samaan tapaan kuin Juuan Dolomiittikalkilla, hyvät kokemukset keskipakomurskaimen riittävän ison huoltoluukun ja laadukkaiden kulutusosien tuomasta helppohuoltoisuudesta. Telamurskan laite on vakiomallinen, eli siinä on ohisyötön mahdollistava yläosa, joka nostetaan kulutusosien vaihtoa varten pois. Tämäkään toimenpide ei kuitenkaan tuota Tauno Niemisen mukaan erityisiä vaikeuksia.

Liikkuvuutta ja käytettävyyttä

Koska muotoilu on Telamurskalla valinnainen viimeistelyvaihe, joka sisällytetään prosessiin vain tarvittaessa, helppo siirrettävyys työmaalta toiselle korostuu erityisesti. Yhdelle vaunulle rakennettu CV217-yksikkö täyttää mutkattomasti tämän vaatimuksen. Telamurskan suunnitelmissa on parantaa toiminnallista joustavuutta vielä entisestään talven aikana asentamalla yksikköön oma aggregaatti, jolloin se on täysin riippumaton niin verkkovirrasta kuin erillisistä voimanlähteistä.

Kokonaisuutena CV217 ja sen käyttöönotto on täyttänyt hyvin Telamurskan odotukset.

”Olemme tyytyväisiä, tämä on onnistunut laite. Ei ole tarvinnut sen koommin tehdä mitään muutoksia suunnitelmiin”, Tauno Nieminen toteaa.

Läpileikkauskuva Sandvikin VSI-murskaimesta.


Lue seuraavaksi