Uutiset

Työkoneet

Louhinta Kääntä luottaa Sandvikin porauslaitteisiin

Louhintatyömaan jylhää äänimaisemaa säestää nelostien taukoamaton kumu. Urakkaa painetaan yhden tela-alustaisen porauslaitteen, kahden dumpperin sekä useiden kaivukoneiden ja kiviautojen voimin. Kivi liikkuu ja kenttää syntyy. Ollaan Jyväskylän kupeessa, Etelä-Keljossa, jonne Jyväskylän kaupunki on kehittämässä laajaa Eteläportin yritysaluetta teollisuuden, kaupan ja logistiikan tarpeisiin.

Yksi alueen infrastruktuuria rakentavista yrityksistä on Louhinta Kääntä Oy. Pohjoispohjalainen perheyritys operoi Alavieskasta käsin monipuolisesti pohjarakentamisen ja murskauskenttien parissa Keski-Suomesta aina Lappiin saakka.

Jyväskylän Eteläporttiin määräsyvyyteen louhittava, täytettävä ja tonttipohjiksi tasattava hehtaarien laajuinen kenttä on yritykselle poikkeuksellisen iso ja pitkäkestoinen urakka. Takana on tätä artikkelia tehdessä jo yhdeksän työviikkoa. Louhintaa kertyy yrittäjä Tuomo Käännän mukaan kahdessa osassa noin 10 000 ja 25 000 kuutiometriä. Näiden osuuksien lisäksi urakkaan kuuluu noin 4 000 neliömetriä louhittavaa pinta-alaa.

Keskimääräinen poraussyvyys on Eteläportin työmaalla noin neljä metriä, joskin korkeimmilla kohdilla mentiin 7,5 metriin syvyyteen. Moottoritien läheisyys sanelee tiukat turvallisuusvaatimukset: sinkoilevaa kiveä ei saa missään olosuhteissa päästä karkuun.

Etelä-Keljon kallio on tällä kohtaa varsin rikkonaista ja siksi louhintateknisesti vaativaa. Pienellä alalla esiintyy ainakin kolmea kivilajia, joiden lohkaroitumisessa on tuntuvaa vaihtelua, mikä edellyttää porareilta ja panostajilta tiivistä yhteistyötä. Reikään ei saa jäädä juurikaan kantta, että kallioon ei jää räjäytyksen jälkeen kohtuuttomasti materiaalia iskuvasaroitavaksi.

”Tyytyväinen pitää olla, että kaikki on mennyt hyvin. Ja muistaa arvostaa sitä, mistä on opit saanut ja mistä on lähtenyt,” sanoo louhintayrittäjä Tuomo Kääntä.

Louhintatarkkuudella kannattavuutta

Asiakkaan asettamien laatuvaatimusten ohella louhintatarkkuus on Louhinta Käännälle pitkälti tuottavuuskysymys, jota kiristyvä kilpailu vain korostaa. Riittävän louhintasyvyyden saavuttaminen ei tietenkään salli alimittaisia reikiä, mutta urakoiden kannattavuus ei juuri siedä liiallista ohiporaustakaan.

”On tosi tärkeä asia, ettei tehdä ylimääräistä, eikä tule ylimääräisiä kuluja kalustosta”, Tuomo Kääntä korostaa.

Louhinta Käännän tiimi on havainnut Sandvikin TIM3D-paikannusjärjestelmän tärkeäksi työkaluksi tarkkaan poraukseen ja siten myös korkealaatuiseen louhintaan pääsemiseksi.

”Porarit ovat sitä kovasti kiittäneet. Sillä saa louhintaan lisää tarkkuutta ja taloudellisuutta.”

3D tehostaa työtä ja karsii virheitä

Louhinta Käännän porarit ottavat nykyisin merkittävästi vastuuta työn suunnittelusta. He laativat jopa 80-prosenttisesti omat porauskaavionsa suunnitelman nurkkapisteiden perusteella.

”Meille on sattunut huippuporarit”, Tuomo Kääntä kehuu tiimiään. Hän korostaa, että hyvät työntekijät sekä yhteistyökumppanit ovat olleet selkeästi yksi yrityksen kasvun peruskivistä.

Louhinta Kääntä käyttää useiden uusien louhosmonttujen avauksessa toimintatapaa, jossa porari suunnittelee itse avattavan montun luiskien porauksen suoraan pintamallin perusteella TIM3D-järjestelmässä.

Kun poraussyvyyttä aiemmin on tiputettu kaavamaisesti 0,5 metriä kahden reikärivin välein sopivan kaltevuuden saamiseksi, nyt järjestelmä laskee tarvittavan syvyyden suoraan pintamallista. 3D-ohjaus auttaa merkittävästi poraamaan kaavamaisten oletusarvojen sijasta maaston todellisen topografian mukaan ja ehkäisee porauksessa sattuvia inhimillisiä virheitä. Tehokas tiedonsiirto helpottaa poraussuunnitelmien työnaikaista hienosäätöä.

Louhinta Kääntä on ottamassa käyttöönsä Sandvikin mobiilipohjaisen SanRemo Mobile -tiedonsiirtoratkaisun, joka on uusi sovellus porauskaavioiden, -raporttien ja muun poraukseen liittyvän datan siirtoon. Sandvikin Ranger DX800 -porauslaitteille sen käyttöönotto hoituu ohjelmallisesti yhdellä huoltokäynnillä, sillä ratkaisu on integroitu jo valmiiksi porauslaitteen ohjausjärjestelmään. Louhinta Kääntä näkee uuteen tiedonsiirtoratkaisuun siirtymisessä ja toteumatiedon hyödyntämisessä merkittäviä mahdollisuuksia.

Uudella laitekannalla reagointikykyä

Tuottavuuden ohella uuden laitekannan etu on siisti ja turvallinen työympäristö.

”Ei tarvitse liukkaalla kalliolla enää maalailla spraypullolla reiän paikkoja. Se parantaa työturvallisuuttakin huomattavasti”, Tuomo Kääntä toteaa. Yrittäjän näkökulmasta asia ei ole merkityksetön, koska osaavien ja motivoituneiden porarien rekrytointi on yhä haastavampaa. Uusi laitekanta helpottaa osaajien löytymistä ja on samalla omiaan hälventämään työympäristön likaisuuteen ja turvattomuuteen liittyviä ennakkoluuloja.

Louhinta Kääntä on vajaan kahden viime vuoden aikana investoinut yhteensä kuuteen uuteen porauslaitteeseen. Niistä Eteläportin alueella työskenteli syyskuun vaihteessa yksi Ranger DX800 -porauslaite, jonka Louhinta Kääntä hankki Sandvikilta vuonna 2019. Samanlaisia hankittiin tuolloin kerralla kolme, ja tänä vuonna vielä yksi lisää. Lisäksi Sandvikin kalustoa edustavat Commando DC125R- ja DC130Ri-porauslaitteet.

Pitää olla uusia koneita, että ne toimivat ja pystymme vastaamaan odotuksiin. Keskeytyksiä ei paljon kärsi tulla, kun aikataulut ovat niin tiukkoja”, Tuomo Kääntä perustelee ripeää investointitahtia.

Laitekanta on vastannut hyvin kysyntään, joka koronapandemiasta huolimatta on ollut ennätyksellistä. Tuomo Kääntä arvostaa etenkin Sandvikin porauslaitteiden yleistä toimivuutta ja kilpailijoihin verrattuna poikkeuksellisen hyvää maastoliikkuvuutta ja ketteryyttä. Lisäksi vaunujen kompakti koko rajoittaa järkevästi myös siirtoihin tarvittavan lavettikaluston järeyttä.

Vaikkakin Louhinta Käännällä kullekin porarille on pyritty varaamaan oma nimikkovaunu, vakioitu kalusto tekee tarvittaessa koneiden vaihdot helpoksi. Ilmeisiä etuja tulee myös kunnossapidossa: varastohyllyssä on helppo pitää valmiina tärkeimpiä varaosia, kun sama osa käy mihin tahansa Ranger DX800 -porauslaitteeseen, ja yhtenäinen laitekanta helpottaa huoltoasentajan työtä. Louhinta Kääntä huolehtii itse porauslaitteiden kunnossapidosta lukuun ottamatta pääkomponenttien tehdashuoltoja.

Polttopisteessä luotettavuus

Myös Sandvikin aluemyyntipäällikön Juuso Aallon palveluasenne saa kiitosta: porareille järjestyi ennen kolmen uuden Ranger DX800 -porauslaitteen toimitusta koulutuspäivä Sandvikin Tampereen tehtaalla, jossa kaikki saivat käytännössä ottaa tuntumaa uuden työkalun käyttöön simulaattorin avulla. Samalla käytiin perusteellisesti läpi TIM3D-järjestelmä.

Itse porakoneen tehokkuuden ohella koko laitteen yleinen luotettavuus on ollut Louhinta Käännän porauslaitehankintojen keskeinen valintaperuste. Luotettavuus on yhteistyön avainsana laajemminkin: asiointi on ollut mutkatonta ja tuloksellista, joten toimittajan vaihtamiseen ei ole ollut syytä. ”Mitäpä sitä lähteä vaihtamaan”, Tuomo Kääntä toteaa.

Louhinta Kääntä onkin tehnyt yhteistyötä Sandvikin kanssa perustamisvuodestaan lähtien.

Louhinta Kääntä Oy:

  • Vuonna 2008 perustettu alavieskalainen louhinta-alan perheyritys
  • Toiminnan lähtökohtana oli perustaja Markku Käännän vuosikymmenten kokemus ja ammattitaito, hänen työtään jatkaa nykyinen toimitusjohtaja Tuomo Kääntä 25 louhinta-ammattilaisen voimin
  • Liikevaihto noin 6 miljoonaa euroa
  • Päätoimialana laaja kirjo louhinta- ja räjäytystöitä, Pohjois-Pohjanmaan alueella mursketoimitukset omista louhosmontuista

Lue myös: Kääntä iskee Rammerin voimalla – Marakonin palvelu ensiluokkaista (Konepörssin artikkeli vuodelta 2018).Lue seuraavaksi