Uutiset

Työkoneet

Sandvikin kuljetinvaraosat uuteen varastoon

Tähän asti komponenttivarasto on sijainnut lämpimältä osin naapuritontilla sijaitsevassa rakennuksessa ja kylmävarasto on ollut omalla tontilla. Uusien järjestelyjen myötä molemmat varastotilat on saatu omalle tontille ja vieläpä saman katon alle, mikä tehostaa tilausten keräämistä. ”Erilliset varastot aiheuttivat ennen trukkiliikennettä ulkona. Nyt emme enää tarvitse ulkotrukkeja lähetysten keräämiseen. Samalla sisävaraston tilankäyttö tehostuu, sillä sisätrukit tarvitsevat huomattavasti vähemmän käytävätilaa”, kertoo varastopäällikkö Juha Viljanen.

Uudistuksen myötä varastopaikkojen määrä sekä katettu varastoala kasvavat, mutta suurin kasvu on piha-alueella. Liikennejärjestelyt muuttuvat, jolloin toimiston piha-alue rauhoittuu tavaraliikenteeltä.

Varastosta löytyy varsin kattavasti komponentit, kuten rullat, hihnapuhdistimet, rummut ja käyttökoneistot, useimpiin kuljettimiin. ”Meillä on esimerkiksi Suomessa käytössä olevien mobiilimurskainlaitosten kuljettimien komponentit suoraan varastossa”, kertoo logistiikkapäällikkö Veikko Heininen. ”Yön yli -toimituksena pystymme lähettämään varaosat koko maahan. Tässä meillä on etuna niin maantieteellisesti että logistisesti keskeinen sijainti.”

Sandvik siirtyi käyttämään omaa valmistetta olevia kuljetinkomponentteja mobiilimurskausyksiköissä puolen vuosikymmentä sitten ja sen osalta on tehty valtavasti kehitystyötä juuri näihin komponentteihin. ”Tuotevalikoima ei koskaan ole valmis, sillä se kehittyy koko ajan vastaamaan kehittyviä markkinoita”, huomauttaa myyntipäällikkö Urho Sjöblom.

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi