Uutiset

Työkoneet

Rudus kehittää murskausprosesseja Kivisammon tuella

Ruduksen nelivaiheisen murskaus- ja seulontaketjun pullonkaulaksi oli muodostunut esimurskain, jonka kapasiteetti ei riittänyt kasvaneisiin tarpeisiin. Toimiva ratkaisu löytyi yhteistyössä pitkäaikaisen kumppanin Kivisammon kanssa. 50-tonninen Nordberg® C150™ -leukamurskain asennettiin ensimmäistä kertaa Suomessa pyöräalustalle ja varustettiin Kivisammon kippaussyöttimellä. Viidenneksen isompi kapasiteetti yhdistyi näin tehokkaasti toiminnan liikkuvuusvaatimuksiin.


Teksti: Turkka Kulmala, kuvat Pasi Korhonen


Rudus Oy, yksi Suomen johtavista kivipohjaisten rakennusmateriaalien valmistajista, toimii maanlaajuisesti, mutta yhtiön oma kiviainestuotanto painottuu Etelä-Suomeen ja käsittää 11 omaa murskainlaitosta. Niiden vuosittainen tuotanto on vajaa 10 miljoonaa tonnia. Kiviaineksia tuotetaan infrarakentamisen, päällystystöiden sekä betonin raaka-aineiksi.

”Pullonkaulana oli se, että esimurskain ei pystynyt aina tuottamaan peräpään tarvitsemaa materiaalivirtaa”, toteaa Ruduksen murskauksen työmaapäällikkö Juha Pukarinen.

Linjan väli- ja jälkimurskaimet (3 kpl) ovat kaikki Nordberg NW500GP -kartiomurskaimia. Ne, sekä kolme seulaa ja välisyötin eivät siis saaneet joka hetki riittävästi kiveä. Laitos tuottaa enimmillään seitsemää eri tuotetta. Välisyötin toimii tarvittaessa puskurivarastona eri tuotteiden jälkimurskauksen vaatimille erilaisille massavirroille.

default

Pullonkaula auki

Ongelmaa lähdettiin ratkomaan tutun yhteistyökumppanin kanssa. Kivisampo Oy on toimittanut Rudukselle tuotantokalustoa murskaimista kuljettimiin ja seulavaunuihin jo kolmisenkymmentä vuotta.

Kivisammon projektitiimi tarttui haasteeseen Ruduksen kanssa. Melko nopeasti selkeimmältä ratkaisulta alkoi vaikuttaa vastaava, mutta kertaluokkaa järeämpi

leukamurskain. Isompi kokoluokka toki kasvatti myös haasteita, mutta ne pystyttiin ratkaisemaan tehokkaasti yhteistyössä.

”Ilman haasteitahan tällaiset projektit eivät mene, mutta olennaista on se, että haasteet pystytään ratkomaan”, sanoo Ruduksen murskaustoiminnan työpäällikkö Kimmo Leppikangas.

”Yhteistyö Ruduksen kanssa toimi koko projektin ajan erittäin hyvin. Tämä on juuri se syy, miksi projekti onnistui loistavasti”, täydentää Kivisammon toimitusjohtaja Andrey Malkki.

Koska kokemukset edellisestä Nordberg® C125™ -murskaimesta olivat sinänsä hyvät, uudeksi ratkaisuksi valikoitui sen kolmanneksen suurempi sisarmalli Nordberg® C150™. Näin järeää konetta ei saa suoraan sarjatuotannosta, vaan se hankitaan erikoistilauksena. Varsinainen haaste oli liikkuvuus. Kyse on lähtökohtaisesti kiinteästä laitoksesta, kun taas Rudukselle helppo siirrettävyys on keskeinen vaatimus. Täysin tyhjältä pohjalta ei tarvinnut lähteä liikkeelle, koska edeltäjävaunukin oli Kivisammon rakentama.

”Tämä oli erikoisprojekti, ei tällaisia ole tehty”, Malkki painottaa.

Vaatimus siirrettävyydestä ratkesi tyylikkäästi erottamalla murskain ja syötin toisistaan. Syötin irrotetaan ja nostetaan kuljetusta varten lavetille. Muuhun nosturia ei tarvita, sillä murskainvaunu kohoaa omilla hydraulijaloillaan ylös vetoautoon kytkettäväksi. Pystytys ja purku eivät vaadi isompia esivalmisteluja. Tarvitaan vain riittävän tasainen ja tukeva alusta.

Ruduksen murskaustoiminnan työpäällikkö Kimmo Leppikangas (vas.) ja Kivisammon toimitusjohtaja Andrey Malkki.

Selkeää toimivuutta

Uusi esimurskain pystyy tuottamaan lajikkeista riippumatta varmuudella kahdessa vuorossa (14 h/pv) laitokselle vaaditun tasaisen kuorman. Toki isompi kapasiteetti lisää myös koneen kuormitusta, mikä piti ottaa huomioon suunnitteluratkaisuissa.

Yksi kuormitusta tasaava ratkaisu on Kivisammon suunnittelema ja valmistama kippaussyötin, johon kiviauto pystyy kippaamaan kerralla koko 40 tonnin louhekuormansa. Syöttimeen on yhdistetty myös rikotuspuomi ylisuurien lohkareiden rikotusta ja etenkin syötintä tukkivien holvien avaamista varten. Syöttimen reilu koko tehostaa olennaisesti prosessia, koska kiviauton odotteluajat jäävät pois. Se voi jatkaa välittömästi hakemaan seuraavaa kuormaa.

Tässä kohtaa murskaimen ja syöttimen koko on eduksi. Aiemmin pienemmät murskaimet oli pakko ajaa tyhjäksi, ennen kuin syöttimeen saattoi kaataa lisää raaka-ainetta. Nyt isomman tilavuuden ansiosta syötintä ei tarvitse ajaa tyhjäksi. Sen pohjalle jää jatkuvasti materiaalia, joka suojaa ja säästää kulutusosia.

Kokonaan sähkökäyttöisen laitoksen energiansyöttö voidaan järjestää tarvittaessa aggregaatilla, mutta verkkovirtaan pyritään kiinni aina kun sen on mahdollista. Selvä syy on tietysti energia- ja kustannustehokkuus, mutta kivialallakin yhä tärkeämpi etu on myös se, että verkkosähkö katsotaan päästöttömäksi energiaksi. Toinen olennainen vastuullisuusasia on työturvallisuus, joka uudessa vaunussa näkyy ennen kaikkea kattavina, lähes kaikki huoltokohteet tavoittavina hoitotasoina.

Ripeä projekti

Esimurskainprojekti käynnistettiin syyskuussa 2021, ja käyttökuntoon laite valmistui toukokuussa 2022. Alle vuoteen puristettua suunnittelu- ja rakennusprosessia voi pitää valmistajan mukaan maailmanlaajuisen komponenttipulan oloissa ripeänä.

”Myös oikeaan osunut kokoluokan valinta on maininnan arvoinen onnistuminen, kun ottaa huomioon, että Ruduksella ei ollut lainkaan kokemusta uudesta laitemallista”, kerrotaan Kivisammolta.

”Onneakin oli matkassa, sillä vain muutamia komponentteja jouduttiin hiukan odottelemaan ja ylösajo sujui mutkattomasti muutamaa alimitoitetuksi osoittautuneen osan vaihtoa lukuun ottamatta”, jatkaa Malkki.

Uusi murskain on saavuttanut asetetut tavoitteet. Kapasiteettia on Ruduksen mukaan saatu lisää vähintään 20 prosenttia, parhaimmillaan enemmänkin. Lisäksi järeämpi murskain sietää syötteenä karkeampaa louhetta, mikä säästää jonkin verran louhintakustannuksia.

”Kyllä paljon hankalampiakin projekteja on ollut”, Leppikangas kehaisee.

Kohti tulevaa

Kivisammon ja Ruduksen tuottavuuskumppanuus ei jää pelkkään laitetoimitukseen. Rudus pystyy tilaamaan kulutusosia suoraan asennusvalmiina, ja Kivisammon henkilöstö käy tarvittaessa tekemässä kenttähuoltoja ja korjauksia. Myös uusia laiteprojekteja on työn alla. Esimerkiksi vaunuasenteinen jälkimurskain ja kokonaan puhtaalta pöydältä lähtevä toiminnan ympäristövastuuseen liittyvä erikoisprojekti.

”Me tarvitsemme räätälöityjä ratkaisuja, joita Kivisammolla on tarjota”, Ruduksen tuotantojohtaja Simo Turunen linjaa.

”Näkisin että se juuri on meidän vahvuutemme”, Malkki vastaa korostaen Kivisammon asiakaslupausta: tukea tarvitaan haastaviin olosuhteisiin ja usein kiireesti. Tähän tarpeeseen Kivisampo pyrkii toimitusjohtajansa mukaan aina vastaamaan.

Kivisammon toimitusjohtaja Andrey Malkki (vas.), Ruduksen murskaustoiminnan työpäällikkö Kimmo Leppikangas, hankinta- ja tuotantopäällikkö Aki Rouvinen ja murskauksen työmaapäällikkö Juha Pukarinen sekä Kivisammon suunnittelija Jesse Heinonen.

Lue seuraavaksi