Uutiset

Työkoneet

Olkku asentaa tykkylumianturit

Energy Line Solutions Oy (myöhemmin ELS) on tuonut markkinoille helikopterin aisaan kiinnitettävän työlaitteen, jolla automatisoidaan IoT-tykkylumiantureiden ja heijastimien asennus. Ennen manuaalisesti suoritettava työvaihe nopeutuu ja helpottuu. Myös turvallisuus kohenee.

Suomessa kehitetty Olkku nousee ”johtotehtäviin” helikopterin avulla.

Kuura-anturi eli tykkylumianturi on niin sanottu kulma-anturi, joka reagoi siihen, kun jää ja lumi painavat johdon alaspäin. Heijastimet varoittavat lintuja ja ilmailijoita törmäysvaarasta. Olkku -laitteella voidaan myös poistaa anturit ja heijastimet niiden käyttöiän tullessa täyteen. Tuolloin vaihdetaan uusi laite ja vanha viedään akun vaihtoon.

Laitteen idean isiä ovat viisi Äijälän veljestä Rantsilasta. Yksi veljeksistä, Tuomo Äijälä oli ennen Olkun ideoimista ollut mukana asentamassa lintuvaroitusheijastimia helikopterin sivuovesta jännitetyösauvan avulla. Työn suorittaminen tuntui todella haastavalta ja lisäksi riskialttiilta. Ongelmasta syntyi idea helpottaa ja koneellistaa haastava käsin tehtävä työvaihe.

Kaksi päivää epäonnistuneen asennusyrityksen jälkeen idea laitteen toimintaperiaatteesta oli valmis ja laitetta alettiin rakentamaan heti. Elettiin alkuvuotta 2021 ja ensimmäinen prototyyppi oli valmis maaliskuussa samana vuonna. Ensimmäinen testiasennus laitteella tehtiin Espoossa saman kuun aikana. Sarjatuotantoversio saatiin valmiiksi juuri ennen tammikuussa 2023 pidettyjä Verkosto-messuja, jossa ELS ja Olkku olivat mukana Digitan osastolla esittelemässä laitetta ensimmäistä kertaa julkisesti.

Uuden innovaation ansiosta kulma-antureiden asennus onnistuu nyt ilmasta käsin, turvallisen etäisyyden päästä voimajohdoista ja työ saadaan tehdä jännitetyönä. Helikopterilentäjä suoriutuu tehtävästä itse kauko-ohjainta käyttäen, eikä kopterin kyytiin tarvita ketään muuta. Olkulla on takanaan jo kolme suurempaa asennusprojektia, joista viimeisin toteutettiin loppuvuodesta 2023 isossa mittakaavassa Fingridin verkkoon

Turvallinen ja nopea

”Fingridin projektissa asennettiin Itä- ja Pohjois-Suomen kantaverkkoon kuura-antureita (tykkylumiantureita). Projekti kesti kokonaisuudessaan valmistelutöineen kolme viikkoa. Viikko valmistelevia töitä, kuten karttapohjien tekoa kopteriin, asennustyösuunnitelman valmistelua, antureiden identifioinnit ym. Itse asennukset kestivät kaksi viikkoa”, kertoo Mika Hytönen ELS:n myynnistä.

Asennuksien laajuudesta kertoo hyvin luettelo paikkakunnista, joiden välille antureita on nyt jo asennettu: Hammaslahti, Ii, Kajaani, Kemi, Kitee, Kittilä, Kuivaniemi, Kuhmo, Lieksa, Nilsiä, Nurmes, Polvijärvi, Ristijärvi, Rovaniemi, Saariselkä, Sodankylä, Sotkamo ja Uimaharju.

”Asennustyö meni jopa odotuksia paremmin. Mitään odottamatonta ei sattunut ja Olkku pelasi koko projektin ajan täysin ongelmitta”, jatkaa Hytönen viime vuoden Fingridille tehdyn merkittävän asennuksen kommentointia.

”Keskeytysten järjestäminen kantaverkkoon on aina kohtuullisen suuren työn takana. Niinpä Olkun eduksi on mainittava sen asennusnopeuden lisäksi työn onnistuminen johdon ollessa jännitteinen. Toki työ on myös turvallisempaa kuin perinteinen pylväästä käsin tehtävä, kiipeilyä vaativa asennustyö”, sanoo erikoisasiantuntija Jarmo Lahtoniemi Fingridilta.

”ELS on Suomessa ensisijaisesti urakoitsija, joka tekee kuura-antureiden ja varoitusheijastimien asennuksia avaimet käteen palveluna. Yrityksellämme ei ole omaa kopteria, vaan vuokraamme kopteria kotimaisilta yhtiöiltä tarpeen mukaan. Ulkomaille laajentumisen osalta etsiskelemme sopivia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa voidaan operoida tehokkaasti paikallisesti”, lopettaa Hytönen.

”Yhdessä ulkomailla toteutetussa projektissa asennettiin varoitusheijastimia linnuille Ranskan Alpeilla, Charles Du Verdon-kanjonissa, jossa asennusolosuhteista johtuen heijastimien asennus ei ennen ollut mahdollista. Heijastimet suojelevat uhanalaisia kotkia, jotka ovat vahingoittuneet lennettyään
päin sähkölinjoja.”

Laite rakennetaan Siikalatvan Rantsilassa, Kuljetusliike Pentti Äijälä Oy:n tiloissa. Energy Line Solutions on Pentti Äijälä Oy:n aputoiminimi.

Laite on kehityskaarensa kolmas versio ja niitä ei ole toistaiseksi kasattu vielä enempää. Valmius pienempien sarjojen valmistukseen on olemassa ja niitä saadaan valmistajan mukaan nopeallakin aikataululla rakennettua tarpeen mukaan lisää. Uusi yritys tähtääkin myös vientimarkkinoille.

Olkku on myös patentoitu laite, jolle on jo kehitetty muitakin toiminnallisuuksia, kuten säievikojen korjaaminen. Äijälän veljekset ja ELS ovat myös kehittäneet Olkulle sisarlaitteen, jonka avulla kuura saadaan poistettua johdolta kopterin avulla tehokkaasti ja turvallisesti.

Helppo käyttää

Olkussa on oma virtalähteensä. Se kantaa kerralla antureita 17 tai heijastimia 34 kappaletta. Antureita voidaan asentaa niin sanottuihin tärppipaikkoihin, joissa useimmiten esiintyy kuuraa. Heijastimien asennuksessa voidaan järjestelmään säätää etäisyys, jonka välein heijastimet asentuvat automaattisesti.

”Yhdessä projektissa asennettiin anturit jopa joka toiseen tolppaväliin, eli kaksi kappaletta kilometrille”, muistaa Hytönen.

Antureiden asennus tehdään joystickin avulla kopterista. Pilotilla on pieni nappi, josta voi laukaista anturin haluamaansa kohtaan. Kartta osoittaa gps-sijainnin, johon anturi asennetaan. Kun pilotti painaa nappia, etukäteen suunniteltu asennuspaikka muuttuu vihreäksi. Laite ottaa asennushetkellä automaattisesti tarkepisteen, jossa on tarkka gps-sijainti. Järjestelmään tallentuu myös anturin sarjanumero. Näin tiedetään tarkasti, mikä laite on missäkin pisteessä.

”Lentäjä saa keskittyä lentämiseen ja Olkku tekee kaiken tarvittavan työn”, lopettaa Hytönen.

Asennuksen mukana kulkeva maayksikkö pystyy lisäksi seuraamaan asennustapahtumia reaaliaikaisesti maasta käsin (videoyhteys ja asennustyön eteneminen). Turvallisuussyistä sekä pilotti että maayksikkö näkevät toistensa reaaliaikaisen sijainnin.

”Helikopterin pilotille asennus Olkulla on tehty todella helpoksi. Näen kopterissa näytöstä asennussuunnitelman, joka on upotettu lentokarttaan. Lennän asennuspisteeseen ja kohteessa näen kummin päin anturi on suunniteltu asennettavaksi. Pystyn koukkaamaan langan laitteen kaukaloon laitteessa olevaa valo-ohjausta apuna käyttäen. Valo-ohjaus kertoo jatkuvasti oikeansuuruisen vedon lankaan,” kertoo lopuksi helikopterilentäjä Ossi Lukkarila.
Johtoja ilmassa ja maan alla

Vuonna 2021 Suomessa oli toiminnassa keskijännitteisiä ilmajohtoja noin 89 000 ja pienjännitteisiä 112 000 kilometriä. Maan päällä kulkevaa, Fingridin ylläpitämää kantaverkkoa on yhteensä noin 15 000 kilometriä. Maan poveen kahta edellä mainittua oli vuoden 2021 tilaston mukaan jo kaivettu yhteensä 210 000 kilometriä. Noin puolet siis oli sääsuojassa kolmisen vuotta sitten. Vuoden 2021 jälkeen maakaapeleiden osuus on toki hieman kasvanut, mutta kaikkia pien- ja keskijännitteisiä ilmajohtoja ei koskaan tulla kaivamaan maan alle. Kantaverkko kulkee kokonaan maan päällä.

Ilmassa kulkevia johtoja on tulevaisuudessakin vielä siis paljon ja ne vaativat jatkuvaa huoltoa, tarkkailua ja merkitsemistä. Ilmassa kulkeviin johtoihin sääolosuhteet vaikuttavat todella vahvasti. Varsinkin tykkylumi ja jääkuura aiheuttavat etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa toisinaan sähkökatkoja. Myös kovat myrskytuulet kaatavat joskus puita linjoille.

Vuosina 2018–2019 kuuraa poistettiin Fingridin mukaan ennätyksellisesti 1 300 jänteeltä, eli lähes 400 kilometrin matkalta. Toisaalta on ollut myös talvia, joiden aikana huurretta ei ole tarvinnut poistaa lainkaan. Kertyvää jäätä, lunta ja kuuraa pudotetaan hankaamalla ilmajohtoja siihen tarkoitukseen kehitetyllä työkalulla helikopterista. Edelleen käytetään myös maasta tehtävää perinteistä mies ja naru -menetelmää.

Sitä viimeaikoina kovasti kansakuntaa puhuttavaa sähköä syötetään meillä erilaisilta voimalaitoksilta Fingrid Oy:n ylläpitämään valtakunnalliseen kantaverkkoon. Käytettäviä suurjännitteitä on kolme eli 110, 220 tai 400 kilovolttia.

Sähköasemilla jännite muunnetaan jakeluverkkoon sopivaksi ja oman verkkoyhtiön jaettavaksi eteenpäin käyttäjille. Keskijänniteverkossa jännite on yleisimmin 20 kilovolttia. Jakelumuuntamossa jännite muunnetaan edelleen 400 volttiin pienjänniteverkossa oleviin koteihin jaettavaksi.

Jännitteestä riippumatta kaikki ilmassa kulkevat johdot ovat säiden ja olosuhteiden armoilla. Keskijänniteverkko on kokonaan etävalvonnan piirissä, joten niistä häiriöt saapuvat verkkoyhtiöille reaaliajassa.

Etävalvonta tarvitsee johtoihin asennettavia antureita ja juuri siihen työhön on Suomessa nyt kehitetty edellä kuvattu laite, Olkuksi nimetty. Helikopterilla operoitava Olkku tekee etäseurannan mahdollistavien tykkylumiantureiden ja myös heijastimien asennuksesta helppoa ja turvallista. Se korvaa manuaalisen asennuksen.

Lue seuraavaksi