Uutiset

Työkoneet

Sähkökaapeliin osuminen kaivutöissä voi aiheuttaa hengenvaaran

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tiedottaa:

Joka vuosi tapahtuu kymmeniä vaaratilanteita kun kaivukoneen kauha osuu jännitteiseen sähkökaapeliin. Kaapeliin osuminen voi aiheuttaa sähköiskun ja pahimmassa tapauksessa kuoleman tai vammautumisen. Useimmat jakeluverkkoyhtiöt tarjoavat kaapelinäytön ilmaiseksi, kun se tilataan riittävän ajoissa. Selvitä siis etukäteen onko kaivukohteessa sähkökaapeleita, jotta osaat toimia oikein.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) saa kuukausittain ilmoituksia vaaratilanteista, joissa jännitteisiä sähkökaapeleita on kaivettu esiin. Ilmoituksia tekevät pääasiassa jakeluverkkoyhtiöt ja sähköurakoitsijat ja ne koskevat yleensä sähkö- tai maanrakennusalan ammattilaisille sattuneita tapauksia. Vakavilta onnettomuuksilta on viime vuosina vältytty, mutta onnettomuusriski on aina olemassa.

Selvitä kaapelin sijainti ennen kaivun aloittamista

Sähkökaapeleiden sijoittaminen maan alle on Suomessa yleistynyt jo yli kymmenen vuoden ajan. Kaivualueella mahdollisesti olevat kaapelit on selvitettävä ennen kaivutyön aloittamista. Tällöin välttyy sekä onnettomuuksilta että taloudellisilta seurauksilta. Kaapelin katkaiseminen aiheuttaa aina keskeytyksiä sähkönjakeluun ja korjauskustannuksia kaivajalle. 

”Esimerkiksi Johtotieto– ja Kaivulupa.fi -palveluista saa yhdellä selvityksellä tiedon myös vesi-, kaukolämpö- ja maakaasuputkien sekä valokuidun sijainnista ja omistajista kaivualueella. Useilta sähköverkkoyhtiöiltä saa kaapelinäytön ilmaiseksi, kun sen pyytää riittävän ajoissa”, sanoo Tukesin ylitarkastaja Hennamari Valkeinen.

Kaapelin eristeessä on ollut naarmu tai painauma, jonka seurauksena kosteus on päässyt eristeen alle ja aiheuttanut vian. Tässä tapauksessa kaapelin vikaantumiseen oli mennyt noin kaksi vuotta.

”Jos kaikesta valmistautumisesta huolimatta kaivun aikana tulee esille kaapeleita, työ on keskeytettävä välittömästi ja selvitettävä kaapelin omistajalta, miten asiassa edetään. Vaikka kaapelin kaivaminen esiin ei aiheuttaisi välitöntä sähköiskun vaaraa kaivutilanteessa, sähköalan ammattilaisen on tarkistettava kaapeli mahdollisen eristevaurion varalta”, Valkeinen muistuttaa.

Mitättömältäkin näyttävä painauma eristeessä voi myös myöhemmin aiheuttaa kaapelin vikaantumisen ja sen myötä hengenvaaraa. Vikapaikan selvittäminen jälkikäteen on haastavaa. Se aiheuttaa keskeytyksiä sähkönkäyttäjille sekä lisäkustannuksia kaapelinhaltijalle ja vian aiheuttajalle. Kaapelin vaurioituminen saattaa myöhemmin aiheuttaa hengenvaaraa, vaikka kaapelia käsittelisikin sähköalan ammattihenkilö.

Näin toimit turvallisesti kaivutyössä:  

• Selvitä kaivualueella olevien maakaapeleiden sijainti hyvissä ajoin etukäteen. Saat tiedon alueella sijaitsevien maanalaisten rakenteiden omistajista esimerkiksi Johtotieto Oy:stä, Kaivulupa-sivustolta tai alueen jakeluverkkoyhtiöstä. 

•  HUOM! Palveluista saatavien karttojen perusteella ei lähtökohtaisesti saa kaivaa. Vanhoja kaapeleita ei ole paikannettu ja sijaintitieto on vain suuntaa antava. Tilaa tarvittaessa sähköverkkoyhtiöstä kaapelinäyttö ja noudata annettuja ohjeita.

• Ota yhteys alueen sähköverkkoyhtiöön ja pyydä ohjeita ja tarvittaessa kaapelinäyttöä.  Sovi sähköverkkoyhtiön kanssa kaapelin tekemisestä jännitteettömäksi ennen kaivutyön aloittamista. 

• Lähesty kaapelia aina varovasti ja paikanna/paljasta se ensin käsikaivuna. Älä siirrä kaapeleita omatoimisesti.

• Jos kaivutilanteessa paljastuu yllättäen kaapeleita, ilmoita asiasta heti sähköverkkoyhtiölle ja pyydä ohjeita
Lue seuraavaksi