Uutiset

Työkoneet

Norrhydro investoi Rovaniemelle

Norrhydro Oy investoi 15 miljoonaa euroa Rovaniemen tuotantolaitokseen. Sen myötä saavutetaan merkittävä tuotantokapasiteetin nosto sekä CO2-päästöjen vähentyminen.

Rovaniemeläinen Norrhydro Oy käynnistää noin 15 miljoonan euron tuotantolaitoshankkeen, joka mahdollistaa tuotannon kapasiteetin kaksinkertaistamisen, kun kaikki suunnitelman mukaiset koneinvestoinnit on tehty. Projektin ensivaiheessa tuotantokapasiteetti kasvaa 30 prosenttia ja CO2-päästöt vähenevät jopa 20 prosenttia vuodessa nykyiseen tuotantolaitokseen verrattuna.

Uusi tuotantolaitos rakennetaan Rovaniemen uudella teollisuusalueella sijaitsevalle tontille, joka mahdollistaa jatkossa tuotantokapasiteetin kasvattamisen lisäinvestoinneilla 3­–4-kertaiseksi nykytasoon verrattuna. Rakennustyöt on määrä aloittaa toukokuussa 2021 ja tuotannon siirto nykyisistä tiloista uuteen tuotantolaitokseen tapahtuu vuoden 2022 aikana. Uuden tuotantolaitoksen ja lisääntyvän kapasiteetin myötä Norrhydro tulee luomaan yli 100 uutta teollisen alan työpaikkaa Rovaniemelle muutaman vuoden sisällä.

Norrhydro Oy on allekirjoittanut urakkasopimuksen Lehto Toimitilat Oy:n kanssa uuden tuotantolaitoksen rakentamisesta Rovaniemelle. Norrhydron mukaan heillä on tavoitteena rakentaa ”maailman paras sylinterien tuotantolaitos”, joka tukee nykyisen sylinterivalmistuksen lisäksi uusia digitaalisen hydrauliikan innovaatioita.

Uusi rakennettava tuotantolaitos tukee yrityksen kasvua kansainvälisille markkinoille. Erityisesti digitaalisten ratkaisujen, kuten NorrDigiTM-järjestelmän, odotetaan kasvavan seuraavien vuosien aikana merkittävästi. 

“Tavoitteenamme on yli kaksinkertaistaa liiketoimintamme vuoteen 2025 mennessä”, kertoo Yrjö Trög, Norrhydro Oy:n toimitusjohtaja. “Tähän asti olemme kasvaneet keskimäärin noin kymmenen prosentin vuosivauhtia.”

Uuden tuotantolaitoksen suunnittelussa on otettu erityisesti huomioon hydrauliikkasylintereiden ja NorrDigiTM-innovaation tuotannon tarpeet. Sylinterien valmistus edellyttää tuotantolaitokselta monien erityispiirteiden huomioonottamista, esimerkiksi hydrauliikan puhtauden, automaation lisäämisen, lattian kantavuuden ja tuotannon värinättömyyden suhteen. Koneiden vapaa sijoittelu hallissa on tärkeää, samoin siltanosturiratojen käyttö sekä sisä- että ulkotiloissa. Uudessa tuotantolaitoksessa jo ennestään korkealla tasolla olevaa työturvallisuutta parannetaan entisestään.

Tuotantolaitoksen ulkoalueet on suunniteltu pitkien materiaalien käsittelyyn ja varastointiin säältä suojassa. Kattorakenteiden suunnittelussa otetaan huomioon valmiudet aurinkopaneeleille ja tuotantolaitoksen LVIA-järjestelmät tullaan toteuttamaan siten, että tuotannossa syntyvä lämpö voidaan hyödyntää. Nämä ratkaisut puolestaan tukevat Norrhydron missiota tarjota ympäristöystävällisiä ratkaisuja liikkuvalle kalustolle ja siten tehdä oman osansa puhtaamman maailman takaamisessa tuleville sukupolville. Tuotantorakennukselle tullaan hakemaan LEED-sertifiointia, jossa otetaan huomioon rakennuksen ympäristöystävällisyys ja hiilijalanjälki.

Erityisen tärkeää on parantaa tuottavuutta ja uusia tuotantoteknologioita tukemaan yrityksen merkittäviä kasvutavoitteita. Investointi sisältää uuden tuotantorakennuksen rakentamisen lisäksi uusia kone- ja laiteinvestointeja. 

Norrhydron uusi tuotantolaitos on merkittävä työllistäjä Rovaniemelle ja Lapille paitsi rakennusvaiheessa, myös tuotantorakennuksen valmistuttua.


Lue seuraavaksi