Uutiset

Työkoneet

Volvo Construction Equipment ja Norrhydro Oy yhteistyöhön

Norrhydro Oy on kehittänyt digitaalisen NorrDigiTM-hydrauliikkajärjestelmän yhteistyössä Volvo CE:n kanssa. Järjestelmä lisää tuottavuutta sekä samalla sen luvataan leikkaavan merkittävästi polttoainekustannuksia ja CO2-päästöjä maanrakennuskoneissa. Kun uusi ratkaisu otetaan laajamittaisesti maarakennusalalla käyttöön, sen luvataan auttavan alaa saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteensa ja parantavan samalla koneiden suorituskykyä.

Norrhydron ja Volvo CE:n allekirjoittaman sopimuksen mukaan Volvo CE jatkaa teknologian kehittämistä Norrhydron kumppanina ja lanseeraa järjestelmän markkinoille ensimmäisenä kaivukonevalmistajana maailmassa. Volvo CE:llä on yksinoikeus NorrDigiTM-järjestelmän käyttöön Volvon valmistamissa maarakennuskoneissa järjestelmän kaupallistamiseen saakka.

Molemmat yritykset ovat sitoutuneet kestävään kehitykseen, joka saavutetaan muun muassa sisäisellä kehittämisellä sekä kumppanuuksilla. Osana tätä strategiaa Norrhydro ja Volvo CE kehittävät yhteistyössä uutta teknologiaa, joka mullistaa koneiden hydraulisen suorituskyvyn. Kaupallistettuna ratkaisun hyödyt ovat molempien yritysten mukaan merkittäviä sekä asiakkaalle että ilmastolle, sillä koneiden polttoainetehokkuus paranee merkittävästi ja CO2-päästöt vähenevät.

Kaikkia teknologian yksityiskohtia ei voida paljastaa. Norrhydron patentoima järjestelmä NorrDigiTM perustuu monikammioiseen, digitaalisesti ohjattuun hydrauliseen sylinteriin. Sen luvataan parantavan järjestelmän tehokkuutta niin paljon, että suuresta osasta työkoneen nykyistä hydraulista järjestelmää voidaan luopua tai sitä voidaan pienentää.

Kone ei tarvitse enää pääventtiilistöä, mikä on ollut perinteisen hydraulisen järjestelmän sydän. Eikä myöskään suhteettoman suurta hydraulipumppukapasiteettia putkineen ja letkuineen. Järjestelmä käyttää vähemmän energiaa ja tarjoaa mahdollisuuden myös pienentää moottorin kokoa. 

Norrhydron mukaan prototyypin testit ovat todistaneet sekä energiatehokkuuden paranemisen että työkoneen tuottavuuden kasvun. Hiilidioksidipäästöjen väheneminen leikkaa merkittävästi työkoneen hiilijalanjälkeä.

Älykkäitä sylintereitä

Toisin kuin perinteisillä kaksikammioisilla sylintereillä, joista yksi työntää ja yksi vetää, digitaalisesti ohjattu hydraulinen sylinteri käyttää neljää kammiota, joita voidaan ohjata 16-portaisesti, riippuen työkoneen tehtävän vaatimasta kuormasta.

Peter Stambro

”Se on ikään kuin 16-vaihteinen lineaarinen automaattivaihteisto”, kertoo Norrhydron kehitysjohtaja Peter Stambro.

”Monikammiosylintereitä on ollut olemassa jo jonkin aikaa, mutta mikä tekee meidän sylintereistämme ainutlaatuisia, on se, miten olemme yhdistäneet niihin kehittyneitä sähköisiä ohjausjärjestelmiä. Edistykselliset algoritmit ja laskentanopeus mahdollistavat välittömän vasteen tarkempaan voimantuottoon hydraulijärjestelmissä. Samalla käytetään vain murto-osa siitä energiasta, minkä vastaava koneen liike tai toiminto vaatisi perinteisellä hydraulijärjestelmällä”, sanoo Stambro.

Thomas Bitter

“Tämä on erinomainen esimerkki siitä, kuinka kumppanuudet ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa voivat kiihdyttää matkaamme kohti kestävämpää tulevaisuutta teknisten innovaatioiden avulla”, sanoo Thomas Bitter, Volvo CE:n teknologiajohtaja. 

“Tähänastisten tutkimustemme perusteella järjestelmä tarjoaa suurimpia hyötyjä kaikkein suurimmissa työkoneissa, esimerkiksi 30 tonnia tai suurempien kaivukoneiden osalta. Kuitenkin tulevaisuudessa teknologiaa voidaan myös käyttää sähkökoneissa, joissa NorrDigiTM-järjestelmän parempi hydraulinen tehokkuus pidentäisi merkittävästi akkujen kestoa ja koneiden toiminta-aikaa”, lopettaa Bitter.

Kenttätesteihin siirtyminen

Käytettäessä 30 tonnin Volvo EC300E -kaivukonetta koealustana, NorrDigiTM-teknologia on läpäissyt prototyyppivaiheen ja kestävyyskokeet. Kone siirtyy nyt koeajovaiheeseen, jossa konetta käytetään asiakaspiloteissa aidossa työympäristössä. Järjestelmä tulee suunnitelmien mukaan tarjolle Volvon kaivukoneissa viimeistään vuonna 2024.

Yrjö Trög

“Mahdollisuus kehittää tätä tulevaisuuden teknologiaa johtavan maarakennusalan konevalmistajan kumppanina tarjoaa merkittäviä etuja kaltaisellemme pk-yritykselle, muun muassa kaupallistettaessa uusia tuotteita markkinoille”, kertoo Norrhydron toimitusjohtaja Yrjö Trög.

“Tulemme investoimaan lähitulevaisuudessa uuteen maailmanluokan tuotantolaitokseen tukeaksemme NorrDigiTM-järjestelmän lanseerausta tiiviissä kumppanuudessa Volvo CE:n kanssa”, lopettaa Trög.
Lue seuraavaksi