Uutiset

Työkoneet

Leican koneohjausjärjestelmät Liebherrin Generation 8 -sarjan koneisiin

Liebherrin kaivukoneisiin on jo aiemminkin saanut Leica Geosystemsin koneohjausjärjestelmiä tehdasasennettuna. Nyt sellainen voidaan asentaa myös Liebherr Generation 8 -sarjan kaivukoneisiin. Digitaalisuus on jo vahvasti mukana rakennustyömailla. Sen myötä työn toteutus helpottuu ja nopeutuu, samalla kun työn laatu paranee.

Leica Geosystemsin koneohjausjärjestelmiä on jo saatavana Liebherrin moniin tela- ja pyöräalustaisiin kaivukoneisiin. Tarjolla on 2D- ja 3D-järjestelmiä Liebherrin Generation 6- ja 8-sarjalaisiin kaivukoneisiin. Lisäksi Generation 6 -sarjan koneisiin on saatavana puoliautomaattinen 2D-järjestelmä 3D-valmiudella sekä puoliautomaattinen 3D-järjestelmä. Edellä mainitut puoliautomaattiset järjestelmät ovat nyt saatavilla myös Generation 8 -sarjan malleihin, joita ovat R 922, R 924, R 926, R 928, R 930, R 934, R 938 ja R 945.

Koneohjausjärjestelmät asennetaan koneisiin niiden kokoonpanon yhteydessä Liebherrin tehtailla, mikä helpottaa valmistajan mukaan asennustyötä ja parantaa asennuksen laatua. Näin asiakkaalle voidaan toimittaa koneohjausjärjestelmän osalta valmiiksi kalibroitu kone.

Koneenkäyttäjää varten

Työmaan olosuhteista ja vaatimuksista riippuen Liebherr pyrkii tarjoamaan käyttöön aina oikeantyppisen koneohjausjärjestelmän. Tarjolla on perinteisiä näytön opasteilla käytettäviä järjestelmiä tai puoliautomaattisesti toimivia. Puoliautomaattisen toiminnon myötä tarkkuus valmistajan mukaan paranee ja näin myös tuottavuus, kun saadaan kerralla valmista. Liebherr Generation 8 -sarjan koneiden ”tavallinen” koneohjausjärjestelmä voidaan tietyissä tapauksissa päivittää puoliautomaattiseksi.

Eri vaihtoehtoja; 2D, 3D ja 2D 3D-valmiudella

2D-koneohjausjärjestelmän avulla voidaan operoida mittatarkasti tasaisella ja kaltevalla alustalla. 3D tuo mukaan kolmiulotteisuuden sekä GPS-paikkatiedon, jolloin voidaan helposti hyödyntää rakennuskohteista tehtyjä digitaalisia 3D-mallinnuksia. Se nopeuttaa työn tekoa sekä lisää tarkkuutta. 2D 3D-valmiudella oleva järjestelmä voidaan helposti päivittää täysveriseksi 3D-järjestelmäksi.

Koneohjausjärjestelmät kasvattavat suosiotaan kokoajan. Niiden avulla voidaan helposti parantaa työn laatua ja nopeuttaa työntekoa, jolloin työn tuottavuus paranee oleellisesti. Maastossa jalkaisin tehtävät mittaustyöt vähenevät tai poistuvat kokonaan, jolloin myös työmaan turvallisuus paranee.


Lue seuraavaksi