Uutiset

Työkoneet

Kreate Group Oy harkitsee listautumisantia

Kreate Group Oy, jonka nimi tulee muuttumaan Kreate Group Oyj:ksi, ilmoittaa suunnittelevansa listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Kreatelta kerrotaan, että listautumisannin tavoitteena on edistää Kreaten kykyä toteuttaa kasvustrategiaansa sekä tuoda taloudellista joustavuutta toiminnan kehittämiseen. Listautumisannin odotetaan myös parantavan Kreaten tunnettuutta asiakkaiden, mahdollisten uusien työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa, mikä vahvistaisi Kreaten kilpailukykyä.

Lisäksi listautumisanti mahdollistaisi Kreatelle pääsyn pääomamarkkinoille ja omistajapohjan laajentamisen, mikä lisäisi osakkeiden likviditeettiä. Osakkeiden lisääntyneen likviditeetin johdosta Kreate voisi myös tehokkaammin käyttää osakkeita henkilöstön palkitsemisessa ja maksuvälineenä mahdollisissa yrityskaupoissa.

Suunnitellun listautumisannin odotetaan koostuvan osakemyynnistä, jossa eräät Kreaten osakkeenomistajat myyvät osakkeitaan, sekä noin 10 miljoonan euron osakeannista (listautumisantiin liittyvien palkkioiden ja kulujen jälkeen). Osakeannilla kerättävät varat on tarkoitus käyttää Kreaten pääomarakenteen vahvistamiseen, mikä luo Kreatelle paremmat edellytykset toteuttaa sen kasvustrategiaa.

Suomalainen perheyhtiö Harjavalta Oy ja Tirinom Oy (Timo ja Ritva Pekkarisen sijoitusyhtiö) ovat sitoutuneet tulemaan suunnitellun Listautumisannin ankkurisijoittajiksi. Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään osakkeita lopulliseen merkintähintaan mahdollisessa listautumisannissa tietyin edellytyksin ja ehdolla, että Kreaten koko osakekannan arvostus on lopullisella merkintähinnalla (annista saatavien varojen jälkeen) enintään 73 miljoonaa euroa.

Ankkurisijoittajat ovat sitoutuneet ostamaan Kreaten osakkeita määrät, jotka johtavat seuraaviin suhteellisiin osuuksiin Kreaten kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista mahdollisen listautumisannin toteuttamisen jälkeen: Harjavalta Oy 15,5 prosenttia ja Tirinom Oy 10,5 prosenttia.

”Suunnitellun listautumisen tavoitteena on edistää kasvustrategiamme toteutumista sekä vahvistaa kilpailukykyämme parantuneen tunnettuuden myötä. Erikoistumisemme teknisesti haastavien ja monipuolista infrarakentamista vaativien kohteiden toteuttamiseen sekä henkilöstömme korkea ammattitaito tukevat yhtiömme kannattavaa kasvua myös tulevaisuudessa”, kommentoi Kreaten toimitusjohtaja Timo Vikström.

”Olen ylpeä Kreaten liiketoiminnan kehityksestä viime vuosina. Yhtiö on kasvattanut liikevaihtoaan voimakkaasti ja pitänyt kannattavuutensa sekä pääoman tuoton hyvällä tasolla. Kiihtyvä kaupungistuminen lisää infrarakentamisen tarvetta ja vaikeuskerrointa. Uskon, että Kreaten laaja ja erikoistunut tarjoama sekä digitaalisten työkalujen hyödyntäminen tuovat yhtiölle kilpailuetua projekteissa, joissa vaaditaan monipuolista infrarakentamisen erityisosaamista. Uskon myös, että markkina tarjoaa Kreatelle useita kasvu- ja laajentumismahdollisuuksia. Suunniteltu listautuminen tarjoaisi uusille osakkeenomistajille mahdollisuuden päästä osaksi tätä kasvua ja kehitystä”, täydentää Kreaten hallituksen puheenjohtaja Petri Rignell.

Kreaten liikevaihto vuonna 2020 oli 173,3 miljoonaa euroa, jossa oli 16,3 prosenttia kasvua vuoteen 2019 verrattuna. Käyttökate oli 10,9 prosenttia ja tilikauden tulos 5,9 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä kauden lopussa oli 404.
Lue seuraavaksi