Uutiset

Työkoneet

Kompakti pudotustiivistäjä maapohjan vahvistamiseen

Maarakennusliike M. Huhtakallio Oy Kangasalta on kehittänyt pudotustiivistyslaitteen, jossa peruskoneena on 62 tonnin kaivukone. Lisälaitteen toimintaperiaate on lähes sama kuin kiven ja betonin murtamisesta tunnetun dropper-tyyppisen laitteen, mutta tiivistysteholtaan se on valmistajan mukaan viisi kertaa voimakkaampi.
Laitteella saadaan aikaan 1 000 kilojoulen potentiaalienergia, kun 10 tonnia painavaa teräsjärkälettä pudotetaan vapaasti ilman vaijereiden aiheuttamaa kitkaa 10 metrin korkeudelta. Sylinterinmuotoisen järkäleen halkaisija on yksi metri ja putkitornin kokonaiskorkeus 12,5 metriä.
Pudotuskorkeutta voidaan säätää portaattomasti pienemmälle tehoalueelle. Toimintavarma mekanismi on Huhtakallion omaa kehitystyötä, kun taas erikoisteräksistä valmistetun rungon on valmistanut ylöjärveläinen MEP Steel Oy.

Markkulan ratapenkereen syvätiivistys Jyväskylän Korpilahdella on ollut M. Huhtakallio Oy:lle yksi menestysprojekti.

Uusi laite erityistarpeisiin

Uusi pudotustiivistäjä kehitettiin alun perin esimerkiksi siltojen ja tuulivoimaloiden pohjien vahvistamiseen paikoissa, joissa työmaan ahtaus asettaa omat vaatimukset eikä suuria ristikkopuominostureita ole mahdollista käyttää tai kannattavaa tuoda paikalle. M. Huhtakallio Oy on esitiivistänyt tällä menetelmällä myös sortumavaarassa olleita korkeita tienpenkereitä. Samalla liikenne on voinut kulkea työn aikana tietyin rajoituksin viereistä kaistaa, koska putken sisällä tapahtuva tiivistäminen ehkäisee tehokkaasti kiviaineksen sinkoutumisen.
”Meillä on myös kaksi 200 kilojoulen dropper-tyyppistä kivitykkiä, joilla on murrettu betonia ja rikottu maakiviä sekä tehty jonkin verran myös tiivistyksiä. Syvätiivistystä edellyttäviin töihin 200 kilojoulen teho on kuitenkin yleensä liian pieni. Tähän me voimme nyt tarjota 1 000 kilojoulen ratkaisun”, toimitusjohtaja Marko Huhtakallio kertoo.

Pudotustiivistyksen soveltuvuus

Pudotustiivistys soveltuu erityisesti karkeille materiaaleille kuten hiekka, sora ja louhe sekä vastaavanlaisille sekalaisille maa- ja jäteaineksille. Laitteen tiivistysvaikutus on suurimmillaan louheessa jopa 10 metriin, ja silttiäkin voidaan tiivistää aina viiteen metriin saakka.
”Tietysti isoilla tela-alustaisilla nostureilla saadaan tarvittaessa suurin syvätiivistysteho, mutta tarjoamamme menetelmä lisää kuitenkin pohjarakennesuunnittelijoiden valinnanvaraa,” Marko Huhtakallio toteaa.

Yksi Huhtakallion työmaista on ollut Jyväskylän Korpilahdella, jossa Tampereen ja Jyväskylän välistä rataa perusparannettiin. Korpilahdella Huhtakallion pudotustiivistäjää käytettiin 9-tien ratasillan kohdalla tien molemmin puolin Markkulan penkereen vahvistamiseen. Ratapengertä tiivistettiin kahdeksan metrin syvyydelle noin 750 metrin matkalla. Pudotuksia tehtiin noin 10 000 kappaletta. Työ sujui aikataulun mukaisesti. Se tehtiin kolmivuorityönä viikossa.
”Töiden päätyttyä päästiin eroon paikalla olleesta nopeusrajoituksesta. Seurantajaksolla tiivistystyön todettiin onnistuneen erinomaisesti.”

Lue seuraavaksi