Uutiset

Työkoneet

Kiertotalouden asialla, Saaristomerta pelastamassa – Valtavirta Oy

Saaristomeren fosforikuormitusta on alettu vähentämään Lounais-Suomen pelloilla levittämälle sinne kipsiä. Pitkäaikaiset peltokokeet ovat osoittaneet, että kipsi puolittaa fosforin huuhtoutumisen pelloilta vesistöön ja vähentää näin vesistöjen rehevöitymistä. Laajamittaiset kipsinlevitykset ovatkin jo käynnissä. Levitykseen käytetään Yara Siilinjärven kipsiä, joka toimitetaan laivarahtina Savosta Lounais-Suomeen. Siilinjärveläinen Valtavirta Oy operoi tämän toimitusketjun alkupäässä. Työhön valjastettiin Rotatorin äskettäin toimittama, uusi Hitachi-kaivukone.

Kukapa ei olisi Kuopiosta Tahkovuorelle ajaessaan huomannut Siilinjärven kohdalla Yaran teollisuuslaitoksia ja toisella puolella tietä sijaitsevaa valkoista vuorta. 1960-luvun lopulla alkanut lannoite- ja fosforihappotuotanto synnytti ja synnyttää edelleen sivutuotteena kipsiä eli kalsiumsulfaattia. Nyt tämän Siilinjärven kipsin on todettu puhtautensa johdosta soveltuvan hyvin peltokäyttöön, vähentämään fosforin huuhtoutumista vesistöön.

Kipsi sitoo fosforia itseensä ja luovuttaa sitä näin pidemmän aikaa kasveille. Tehon on laskettu kestävän viisi vuotta, jonka jälkeen levitys mahdollisesti uusitaan. Kipsin mukana saadaan maaperään myös rikkiä ja kalsiumia, sekä myös hieman lisää fosforia. Kenttäkokeiden perusteella levitystoiminta on todettu kannattavaksi.

Hanketta rahoittaa Suomen ympäristöministeriö ja koordinoi Varsinais-Suomen ELY-keskus. Kipsiä on toimitettu Lounais-Suomeen laivalasteittain jo parin vuoden ajan ja toiminta jatkuu vielä ainakin vuoden 2022 ajan. Kipsiä levitetään nyt pelloille neljä tonnia hehtaarille. Lounais-Suomen hankkeessa on pyrkimys levittää kipsiä vajaalle 100 000 peltohehtaarille.

Valtavirta Oy osallistuu Itämeren pelastamiseen uudella Hitachi-kaivukoneellaan. Rotatorin äskettäin toimittama kone irrottaa Siilinjärvellä kasasta kipsiä, joka sitten toimitetaan levitettäväksi Lounais-Suomen pelloille.

Kipsiä kasasta

Sivutuotteena syntyvän kipsin läjitysalue on kasvanut vuosikymmenten saatossa pienen vuoren mittoihin. Ja uutta kipsiä syntyy edelleenkin tasaiseen tahtiin. Kipsi siirtyy tehtaalta Nilsiäntien toiselta puolelta kuljetinhihnoja pitkin kasan huipulle. Lopusta huolehtii Valtavirta.

Mikko Roivainen on pyörinyt kipsikasalla jo 30 vuotta. Uusi Hitachi on miehen mukaan taas askel eteenpäin, enemmän voimaa ja tarkempi hydrauliikan hallinta. Polttoaineenkulutus on jo hämmästyttänyt pienuudellaan Valtavirran miehiä.

Valtavirran kuorma-autot, dumpperit ja puskukoneet siirtävät kuljettimelta purkautuvaa kipsiä kasan yläkerroksiin. Pelloille levitettävän kipsin tulee olla varastoituna kaksi vuotta, joten suoraan kuljettimen hihnalta ei tavaraa voida toimittaa. Sen sijaan se ajetaan kasaan, jossa siitä ajan saatossa peseytyy pois ylimääräinen fosfori, joka kierrätetään takaisin tehtaalle.

Valtavirran koneet huolehtivat siis kipsin käsittelystä tehtaalta tulevalta kuljettimelta eteenpäin. Pelloille levitettävä kipsi irrotetaan painuneesta kasasta kaivukoneen avulla. Uutta Hitachia käskyttävä Mikko Roivainen sanoo, että päällimmäisistä kerroksista irrotettaessa riittää huulilevykauha, mutta alemmissa kerroksissa tarvitaan kynsikauhaa. Iskuvasaraa tai routapiikkiä ei työhön tarvita. Maanparannuskipsin käsittely ajoittuu kesäaikaan.

Irrotuksen jälkeen materiaali murskataan ja seulotaan tasajakeiseksi Allun murskauskauhalla 500 tonnin kasoiksi. Seuraavaksi seulottu kipsi aloittaa pitkän lauttamatkan Lounais-Suomen satamiin. Yaran tehdasalueen satamalaiturilla tavara lastataan laivaan. Saimaan latvavesien sekä Saimaan ja sen kanavan kautta matka jatkuu merta pitkin aina toiselle puolelle maata. Merikuljetus vähentää osaltaan logistiikan hiilidioksidipäästöjä.

Valtavirta Oy

Valtavirta tarjoaa logistiikkapalveluita Pohjois-Savon alueella. Käytännössä se tarkoittaa moninaisia maarakennus- ja infran kunnossapitotöitä. Kaivukonekalustoa on kymmenkunta painohaarukkaan 5–30 tonnia. Merkkejä on edustettuna useita. Henkilökuntaa yrityksellä reilut 40, joista kolmisenkymmentä koneenkuljettajia. Loput työskentelevät työpäällikkö Ari Laakkosen mukaan erilaisissa tukitoiminnoissa, kuten yrityksen Siilinjärvellä sijaitsevalla korjaamolla koneiden huolto- ja korjaustöissä. Siellä korjataan myös muiden urakoitsijoiden työkoneita, kahdessa vuorossa.

Kipsin irrotus onnistuu ylemmissä kerroksissa huulilevykauhalla. Alemmissa tarvitaan kynsikauhaa. 3D-laitteilla ei tässä hommassa ole käyttöä, mutta talvisin tämäkin kone osallistuu muihin maarakennustöihin. Siksi sellaisetkin on pakattu mukaan.

Hitachi tuli taloon

Syyskuun puolessa välissä Valtavirran konekanta täydentyi uudella Hitachi ZX300LC-7 -kaivukoneella (32 t/197 kW). Hankinta on osa yrityksen panostusta vihreisiin arvoihin muiden kalustohankintojen ohella. Vähäpäästöisyyden lisäksi kipsikasalla työskentelevien koneiden tulee Yaran sääntöjen mukaisesti olla myös ulkoisesti puhtaita, että lika, tässä tapauksessa muta tai muu maa-aines, ei siirry käsiteltävään materiaaliin eli kipsiin. Pienikin epäpuhtaus näkyy heti. Työympäristönä kipsikasa on varsin ystävällinen konekalustolle. Suuria voimia ei tarvita ja telatkin kestävät varmasti paljon pidempään kivilouhikossa tai saviliejussa ajoon verrattuna. Kipsin syövyttävyysvaikutuskin on alhainen.
Uuden Hitachin merkkivalintaa helpottivat aikaisemmat hyvät kokemukset oransseista koneista.

”Ehkä allekirjoittaneen mieltymyksilläkin oli vähän osuutta asiaan”, hymähtää Laakkonen. Huoltoasioissa Rotatorin Kuopion toimipiste on lähellä Siilinjärveä, joten sieltä on apua tarjolla nopeallakin aikataululla. Kaupalliset asiat Laakkonen sanoo hoitaneensa Vantaalla pulpettiaan pitävän Rotatorin konemyyjä Juha Myötämäen kanssa.
”Tutun kaverin kanssa nämä asiat hoituvat helposti, vaikka ei aina naamatusten päästäkään asioita hoitamaan. Rotatorin tarjous oli erittäin kokonaistaloudellinen ratkaisu, joten siihen päätettiin tarttua. Kone saatiin nopeasti hommiin ja käyttökoulutuskin järjestettiin aidossa ympäristössä, eli kipsikasalla. Koulutuksen myötä päästiin heti tehokkaasti ja turvallisesti kipsiä kaivertamaan”, sanoo Laakkonen.

Siilinjärven Yaran fosforihappotuotannon sivutuotteena syntyvän kipsin on todettu soveltuvan Saaristomeren vesialueiden rehevöitymisen vähentämiseen. Pelloille levitetty kipsi sitoo itseensä fosforia, jolloin fosforin huuhtoutuminen mereen vähenee.

Kukkulan kuningas

Uudella Hitachilla operoiva Mikko Roivainen erottuu koneineen helposti maisemasta. Tämä uusi kone on yllättänyt nyt jo lyhyenkin käytön jälkeen pienellä polttoaineenkulutuksellaan. Mikko on pyörinyt jo 30 vuotta kipsikasalla erilaisten koneiden puikoissa, joten kokemuspohjaa asiaan on. Mies myös kiittelee ohjaamon hiljaisuutta sekä koneen runsaita voimia. Hydrauliikassakin on hänen mukaansa tehty edistysaskeleita. Liikkeet ovat erittäin tarkkoja ja tuntuma käskyttämiseen on hyvin herkkä. Aamutarkastusten tekoa helpottaa kaikkien kohteiden tarkistus turvallisesti maan tasalla seisten, ilman riskialtista kiipeilyä. Koneen päälle kiipeilyä helpottavat Mikon mukaan hyvät kaiteet. Huoltotasollakin käyskentely on niiden myötä turvallista.

Irrotustyöhön käytettävä uusi Hitachi on Laakkosen mukaan niin sanottu perusvarusteinen kaivukone. Mukaan on sentään laitettu kauhankallistaja sekä 3D-koneohjausjärjestelmä. Kipsikasalla tätä 3D:tä ei tarvita, mutta kyseinen kone tulee kipsisesongin ulkopuolella työskentelemään maarakennustöissä.

Kesäaikana tämä kone tulee kuitenkin jatkossakin edistämään Itämeren rehevöitymisen pienentämistä kauhallinen kerrallaan.Lue seuraavaksi