Uutiset

Työkoneet

Kesla ja Case yhteistyöhön

Varustepaketin tarkoituksena on ollut tehdä peruskaivukoneen varustelusta helppoa ja nopeaa sekä luoda edellytykset monikäyttöisyydelle. Koneella onnistuu puunkorjuu, kaivuu, maanmuokkaus ja kuormaus. CASE Xtimber -paketit ovat saatavissa 7.5-25 tonnin painoisiin peruskoneisiin.

Kauppakumppaneiden mukaan kaivukoneiden varustelu on lisääntynyt voimakkaasti etenkin kehittyvillä puunkorjuun markkinoilla kuten Venäjällä, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Markkinoita on myös erikoisolosuhteissa kuten suopuun korjuussa, plantaasimetsissä sekä vuoristoalueilla.

Keslan mukaan kaivukoneen käyttöä puoltaa monikäyttöisyys ja soveltuvuus eri käyttötarkoituksiin, jolloin käyttöaste pysyy korkeana koko elinkaaren ajan. Suuren valmistusvolyymin kautta kaivukoneet ovat myös huomattavan edullisia ja varmatoimisia verrattuna perinteisiin pyöräalustaisiin metsäkoneisiin. Lisäksi kaivukoneiden varaosa- ja huoltoverkosto on maailmanlaajuisesti kattava. Kaivinkoneilla voidaan operoida ympäri maailman kaikissa olosuhteissa ja alustojen luotettavuus on saatu korkeimmalle mahdolliselle tasolle. Xtimber -paketti lisää kaivukoneeseen puunkorjuuominaisuudet muuttamatta olennaisesti peruskonetta.

Keslalla kokemusta

Kesla on rakentanut ensimmäiset kaivukonesovellukset jo yli 15 vuotta sitten. Kesla linjasi vuoden 2005 strategiassaan halunsa olla yksi parhaista metsäteknologialisälaitteiden valmistajista maailmassa. Strategia on tuottanut tulosta. Vuoden 2007 alussa solmittiin yhteistyösopimus japanilaisen Sumitomon kanssa ja nyt tuo sopimus saa jatkoa CASE:sta. Olennaista yhteistyössä on sen pitkäjänteisyys ja määrätietoisuus kehitettäessä loppukäyttäjille laadukasta ja kokonaistaloudellista ratkaisua erilaisiin hakkuutarpeisiin. Keslan ja Sumitomon yhteistyö kattaa markkinoinnillisesti ASIA-PACIFIC alueen ja nyt julkistettu CASE yhteistyö kattaa Euroopan sekä Euroopan puoleisen Venäjän metsämarkkinat. Yhteistyö konkretisoituu sekä CASEn että Keslan laajoissa ja kattavissa jälleenmyyjäverkostoissa. Kaiken perustana on kiinteä paketointi, jossa asiakkaalle pystytään tarjoamaan avaimet käteen periaatteella toimiva kaivukoneharvesteri, jolla on sama takuu kuin peruskaivukoneella jo tehtaalta lähtiessään. Tällöin sekä asiakkaalla että jälleenmyyjällä on vankka pohja kehittää omaa liiketoimintaansa Xtimberin osalta. Sumitomon verkostossa Keslan tuotteiden varaosat kulkevat rinta rinnan samassa järjestelmässä kuin kaivukoneenkin varaosat.

Kesla valmistaa vuosittain yli 200 harvesterikouraa, joista valtaosa menee kaivukoneisiin. Pitkäjänteistä kehitystyötä jatketaan yhteistyökumppanien kanssa ja Keslan tavoitteena on tiedotteensa mukaan rakentaa yhä vankempaa osaamista erilaisiin kaivukonesovelluksiin.

Kesla keskittyy solmituissa yhteistyökuvioissa lisälaitteiden valmistukseen ja Sumitomo puolestaan kaivukoneiden kehittämiseen. Sumitomo on myös CASE -kaivukoneiden valmistaja, joten CASEn verkostolla on käytössään koneitten viimeisimmät kehitysversiot.

Keslan ja Sumitomon yhteistyön tavoitteena on luonnollisesti yhä kilpailukykyisemmät kaivukoneharvesterit, joiden käyttö- ja ylläpitokulut ovat alhaiset. Laatustandardit on asetettu japanilaisittain erittäin korkealle, mikä on ollut tärkeä kasvun paikka myös Keslalle.

Kaivukoneiden käyttöä on tutkittu erilaisissa tutkimusprojekteissa ja käytännön kenttäolosuhteissa viime vuosien aikana. Tutkimustulokset ovat olleet rohkaisevia ja oikeissa käyttöolosuhteissa kaivukoneen kokonaistaloudellisuus on erittäin kilpailukykyinen. Lisäksi keskeisiä argumentteja ovat olleet kausivaihteluiden tasaaminen sekä monikäyttöisyys. Kaivukonepohjaisen harvesterin investointikynnys on myös huomattavan alhainen ja alustan jälleenmyyntiarvo säilyy hyvin. Nämä seikat pienentävät investointiin liittyviä taloudellisia riskejä.

Kaivukonepohjaiset harvesterit eivät tule syrjäyttämään nykyisiä erikoiskoneita, mutta niiden paikka vakiintuu puunkorjuun erikoisolosuhteissa, joiden suhteellinen määrä tulevaisuudessa kasvaa.

Erikoiskohteita

Yhtenä kaivinkonepohjaisten harvestereiden erikoissovelluksena ovat mm. Etelä-Amerikan eucalyptysplantaasit, joissa puunkorjuuolosuhteet ovat erittäin vakioidut , mutta haastavat ja koneilta haetaan erittäin korkeaa käyttöastetta. Eucalyptyskorjuussa vaaditaan kuorenpoistoa puun kaadon yhteydessä, jonka Kesla on ratkaissut kehittämällään EUCAPro – paketilla. Eucalyptysplantaaseja löytyy merkittävässä määrin Etelä-Amerikan ohella myös Etelä-Afrikasta ja Aasiasta. Tulevaisuuden sellupuusta yhä suurempi osa korjataan juuri eucalyptysviljelmiltä yhä kasvavin tehokkuusvaatimuksin.

Kaivukoneharvesteri on omassa elementissään metsäisillä suo- ja turvealueilla. Nämä ominaisuudet nousevat arvoonsa sekä Suomessa että Venäjällä. Leveillä ja taivutetuilla telalapuilla varustettu kaivukone liikkuu aiheuttamansa pienen pintapaineen ansiosta pehmeästi ja maastoa vaurioittamatta. Koneen hakkuukautta voidaan laajentaa siten myös routakauden ulkopuolelle, vaikka silloin kaivukoneet ovatkin pääosin urakoimassa. Keslan ratkaisussa kaivukoneharvesteriin voidaan vaihtaa kauha harvesterin tilalle, tai päinvastoin, alle tunnissa. Tällainen yhdistelmä on helposti työllistettävissä ympäri vuoden. Hallinta- ja mittalaitteen sekä tiedonsiirron osalta kaivuri on varusteltavissa perinteisen metsäkoneen tavoin.

Äkillisten luonnontuhojen sattuessa kaivukoneita on valjastettu mittavia määriä puunkorjuuseen. Repivissä olosuhteissa kaivukoneella on omat vahvuutensa. Lisäksi kaivukonekapasiteettia on nopea lisätä etenkin vakioitujen varustelupakettien ollessa tarjolla. Linkkejä: www.casece.com, www.kesla.com

Lue seuraavaksi