Uutiset

Työkoneet

Bauma 2019: Kaksi uutuutta Doppstadtilta

Kierrätyslaitteita valmistavan Doppstadtin tuotevalikoimaan on tullut kaksi uutta, materiaalien erotteluun liittyvää laitetta. 518 Flex -rumpuseula lajittelee tehokkaasti rakennusjätteen eri jakeita. Toinen uutuus, SWS 3000 -kierukkaerottelija jatkaa siihen mihin tavalliset seulat loppuvat.

518 Flex -rumpuseula

518 Flex
Laitteen toiminta perustuu moneen eri työvaiheeseen. Ensin erotellaan suuret ja pienet partikkelit. Seuraavassa vaiheessa oheinen Easy 800 -yläkuljetin poistaa kelmut ja muovit ja lopuksi HDS-S-erottelija poistaa raskaat materiaalit sekä loput jäljelle jääneet. Prosessissa voidaan erotella toisistaan kivet, puut, metalli, kelmut, stryroksit ja muut kappaleet toimitettavaksi edelleen kierrätykseen. Laite soveltuu budjetiltaan pienimuotoiseen kierrätystoimintaan. Laitteen suunnittelu ja toteutus noudattelevat Doppstadtin korkean teknologian linjaa. 518 Flex -seula on moduulirakenteinen ja näin helposti muunneltavissa tarpeiden mukaan.

518 Flexin moduulirakenne tuo joustavuutta kokoonpanovariaatioihin.

518 Flexin tuotosta; vasemmalla kevyet materiaalit, keskellä puut ja muovit sekä oikealla kivet ja metallit. 

 

Yllä syötettävää hiekkaista savimaata; keskellä ja alla tuotokset.

SWS 3000
Valmistajan mukaan SWS 3000 -kierukkaerottelija näyttää kyntensä, kun tavallisten seulojen suorituskyky ei enää riitä. Laite erottaa tehokkaasti kiviä eri maa-aineksista. Erityisen hyvin se soveltuu kivien erottamiseen hiekkaisesta savimaasta sekä saven murentamiseen ja seulontaan. Seulottava materiaali voi olla erittäin märkää ja paakkuuntunutta. Toiminnan sanotaan onnistuvan hyvin myös märällä kelillä.
Kierukoiden pyörintäliike murentaa kokkareiset ainekset. Kierukoiden alla oleva seulaverkko seuloo jauhettua massaa ja kierukka siirtää suuremmat kivet ja muut isot partikkelit sivuun. Kierukoissa pyörivät kivet myös osaltaan murentavat seulottavaa massaa. Kitaa voidaan täyttää jatkuvalla syötöllä tehon siitä juurikaan kärsimättä. Laitteen kulmaa voidaan muuttaa seulottavan materiaalin laadun ja määrän säätämiseksi. Valmistaja lupaa läpiajettavaksi kapasiteetiksi parhaimmillaan jopa 300 tonnia tunnissa riippuen materiaalin laadusta. SWS 3000:n myötä jätekasat pienenevät ja eri ainekset saadaan paremmin hyödynnettyä. Laite on esillä Baumassa ja sen myynti alkaa ensi vuonna.

 

SWS 3000 -kierukkaerottelija

Doppstadtin uutuudet ja paljon muita kierrätykseen liittyviä laitteita on esillä messuhallissa B5, osasto numero 538/539.

 

 

Lue seuraavaksi