Uutiset

Kuljetuskalusto

Tekniikka apuna – Jäätyneillä teillä raskaammilla ajoneuvoilla

Scania

Ruotsalaisten kuorma-autoilijoiden edunvalvoja Sveriges Åkeriföretag on mukana Tjälade Vintervägar -tutkimuksessa, jossa selvitetään, voisivatko raskaat 74 tonnin yhdistelmät liikennöidä roudan aikana teillä, joiden kantavuus ei sulan maan aikana niitä kestä. Edellytyksenä on, että silloilla nopeus on pidettävä alhaisena. Nykyaikainen geofencing-tekniikka avustaa kuljettajaa alentamaan nopeutta silloille.

Pilottihanke on meneillään Västerbottenin läänissä, jossa maa on jäätyneenä yhtäjaksoisesti pitkään, joten teiden kantavuus paranee ja raskaammat ajoneuvot voidaan sallia. Siltojen kantavuutta jäätyminen ei paranna, mutta tietyissä tapauksissa niiden kantavuutta voidaan korottaa, jos ylittäminen tapahtuu alhaisella nopeudella.

Projektin rahoittaa Ruotsin liikennelaitos Trafikverket, ja sen kanssa yhteistyössä ovat mukana Sveaskog, RISE (Research Institutes of Sweden), Skogforsk, AB Volvo, Scania, Olofssons Åkeri Bredträskistä ja Sveriges Åkeriföretag.

Toiveena on voida avata laajempi tieverkko 74 tonnin painoille (BK4-tieluokka) varmalla tavalla, jotta puuta voidaan kuljettaa talviaikana enemmän, mikä parantaa kuljetustehokkuutta ja kokonaistaloutta.

Testaamme geofencing-tekniikkaa neljällä Volvo- ja Scania-kuorma-autolla. Volvossa geofencing on osa kuljettajaa tukevaa järjestelmää. Kun auto lähestyy siltaa, saa kuljettaja ilmoituksen, jossa kerrotaan esimerkiksi, että suurin sallittu nopeus sillalla on 30 km/h. Kuljettaja on vastuussa nopeuden alentamisesta. Scaniassa auto rajoittaa itse automaattisesti nopeuden. Kun silta on ylitetty, kuljettaja voi jälleen lisätä nopeutta. Automatiikan voi kytkeä pois päältä, jos kuljettaja niin haluaa”, kertoo projektijohtaja Kristina Andersson RISE:stä

Paljon mahdollisuuksia

”Sallimalla korkeampi kantavuusluokka johtaa sekä metsäteollisuuden parempaa kustannustehokkuuteen että parempaan infrastuktuurin hyödyntämiseen, mikä on kansantaloudellisesti järkevää. Kyse on esimerkiksi mahdollisuudesta käyttää kuljetuksissa sellaisia ”oikoteitä”, jotka eivät ole nyt mahdollisia”, sanoo Trafiverketin projektijohtaja Thomas Asp.

Kaiken kaikkiaan projektiin osallistuvat tahot näkevät monia hyötyjä kokeilusta. Päällimmäisenä esiin nousevat vähenevät hiilidioksidipäästöt ja paraneva kustannustehokkuus. Myös paikkatietoon perustuvat automaattitoiminnot mahdollistavan geofencing-tekniikan hyödyntäminen ja testaaminen kiinnostaa.

Projekti jatkuu elokuuhun 2023.Lue seuraavaksi