Uutiset

Kuljetuskalusto

Saanko luvan

Raskaisiin erikoiskuljetuksiin luvan saaminen on kestänyt viime aikoina pitkään. Lupahakemukset ovat ruuhkautuneet, mutta onneksi parannusta on luvassa.

Otsikon kysymys luo helposti ympärilleen mielikuvan kesäisestä illasta rantalavalla, jossa nuorukainen kainosti kysyy neitoselta lupaa tanssiin. Siinä tilanteessa vastaus – oli se sitten myönteinen tai kielteinen – tulee jotakuinkin saman tien.

Kun kyse on erikoiskuljetuksesta, jonka massat ylittävät suurimmat asetuksessa sallitut, vastauksen saaminen samaan kysymykseen kestää huomattavasti kauemman. Itse asiassa joskus niin pitkään, että luvan hakija ei ole kohtuudella voinut ennakoida luvan saamiseen kuluvaa aikaa, ja aikataulut pettävät.

Ylipainoisten erikoiskuljetusten lupien pitkä käsittelyaika ei missään nimessä johdu lupia käsittelevien henkilöiden saamattomuudesta. Päinvastoin, työtä tehdään niin sanotusti hiki hatussa. Vaikeus on siinä, että työtä tekeviä henkilöitä ei ole riittävästi.

Suomessa erikoiskuljetuslupien myöntäminen on keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukselle. Raskaiden kuljetusten osalta Liikenneviraston Taitorakenneyksiköltä täytyy saada selvitys siltojen kantavuudesta. Sen mukaan määritellään, pitääkö kuljetuksen ylittää silta valvotusti tai voiko sitä ylittää lainkaan. Lupakäsittely on ruuhkautunut, koska yhä useampi lupahakemus edellyttää siltojen kantavuusarviointia.

Ruuhkan helpottamiseksi tulevan syksyn ja talven aikana Liikenneviraston on tarkoitus käynnistää kantavuusportaali, jolla kantavuusarviointi saadaan osin automatisoitua niin, että alle 120 tonnin painoisille kuljetuksille arvio tulisi tietokannassa olevan kantavuustiedon perusteella. Liikenneviraston Taitorakenneyksikön päällikön Minna Torkkelin mukaan valvottavien ylitysten määrä kenties lisääntyisi, mutta luvan saanti nopeutuisi huomattavasti.

Kantavuusporttaalin käytöllä säästetty henkilöresurssi voidaan käyttää erittäin raskaiden, yli 120 tonnia painavien kuljetusten lupakäsittelyyn, jolloin myös niiden käsittelyaikaa saadaan lyhennettyä.

Uudistusten tiellä on kuitenkin aina olemassa kuoppia, joihin saatetaan kompastella. Tietojärjestelmien yhteensovittaminen on aina haasteellista ja toisaalta järjestelmissä olevissa tiedoissa saattaa olla virheitä. Voi siis olla, että aluksi lupien käsittelyajat tilapäisesti pitenevät, kunnes järjestelmä toimii.

Suomessa koko erikoiskuljetusjärjestelmä on varmasti yksi maailman parhaista. Harvassa maassa erikoiskuljetuksia voidaan suorittaa yhtä joustavasti ja silti turvallisesti. Lupajärjestelmä on kaikesta huolimatta toimiva, sillä se osaltaan varmistaa, että kuljetuksia suoritetaan ammattitaidolla ja vaalien tieverkkoamme.

Ilahduttavaa on myös se, että viranomaistahoilla näyttää olevan aitoa kiinnostusta kehittää suomalaista erikoiskuljetusjärjestelmää edelleen. Siitä on osoituksena, paitsi tulossa olevat uudistukset, myös loppukesän aikana pidetyt neljä tilaisuutta, joihin Liikennevirasto ja ELY-keskukset kutsuivat alan ammattilaisia kuuleman ja keskustelemaan erikoiskuljetusten tulevaisuudesta.

Lue seuraavaksi