Uutiset

Kuljetuskalusto

Tieliikenteen erikoiskuljetukset haltuun uudella työkalulla

Muita hitaammin liikkuva vilkkuauto saattue perässään kertoo tavallisesti erikoiskuljetuksesta. Siellä kuljetetaan tuulivoimalan osaa, talopakettia tai tehtaanpiippuelementtiä kohteeseen. Erikoiskuljetukset ovat vaativa tavaraliikenteen laji, jonka suunnittelu sekä toteutus vaativat korkeaa erityisosaamista. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on kehittänyt kaikille avoimen ratkaisun helpottamaan erikoiskuljetusten vaatimusten selvittämistä.

SKALin kehittämä erikoiskuljetuskonfiguraattori on graafinen, netissä ja matkapuhelimessa toimiva sovellus, jolla voidaan varmistaa, että suunniteltu kuljetus vastaa tarkkoja erikoiskuljetusmääräyksiä. Sen avulla voi mallintaa eli konfiguroida erikoiskuljetuksen eri vaatimukset.

Kun kuljetus on mallinnettu, erikoiskuljetuskonfiguraattori havainnollistaa kuljetuksen vastaavuuden erikoiskuljetusmääräyksiin sekä erilaiset vaatimukset tai rajoitukset. Sen avulla voidaan sujuvasti selvittää kuljetuksesta seuraavat:

 • onko kuljetus sallittu kyseisellä kalustolla
 • tarvitseeko kuljetus erikoiskuljetusluvan
 • ajoneuvon ja kuorman merkintävaatimukset
 • varoitusautovaatimukset
 • liikenteenohjaajavaatimukset

Maksuton palvelu säästää aikaa ja työtä

Erikoiskuljetuskonfiguraattori on loppukäyttäjälle maksuton.

”Erikoiskuljetukonfiguraattori säästää aikaa ja rahaa, kun monimutkaiset vaatimukset voi selvittää palvelussa kellonajasta riippumatta. Kun erikoiskuljetukset merkitään vaatimusten mukaan, myös liikenneturvallisuus paranee”, arvioi SKALin johtaja Petri Murto.

”Konfiguraattori voi parhaimmillaan säästää merkittävästi työtunteja niin kuljetusyrityksissä kuin ELY-keskuksen neuvontapalvelussakin, kun luvan tarvetta ja muita velvoitteita voi arvioida itsepalveluna, arvioidaan Liikenteen asiakaspalvelusta, joka vastaa erikoiskuljetuslupien hakijoiden neuvonnasta”, kertoo lupa-asiantuntija Aki Hylkilä Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Erikoiskuljetuskonfiguraattorin hyödyt:

 • Parantaa erikoiskuljetusten suorittajien tietämystä säädöksistä
 • Parantaa erikoiskuljetuksiin liittyvää tiedonsaantia, lainmukaisuutta ja liikenneturvallisuutta
 • Vähentää viranomaisen neuvontatarvetta
 • Valvovalle viranomaiselle (Poliisi, tulli & raja) apuväline erikoiskuljetusten valvontaan
 • Mahdollisuus parantaa erikoiskuljetuslupahakemusten laatua
 • Mahdollisuus parantaa erikoiskuljetuslupien laatua
 • Apuväline kuljettajien kouluttamiseen erikoiskuljetussäädöksiin
Lue seuraavaksi