Uutiset

Kuljetuskalusto

Korsu Oy on vuoden 2023 SKAL Kuljetusyritys

Korsu Oy

Raahelainen Korsu Oy pyrkii olemaan edelläkävijä toiminnan eri osa-alueilla, erityisesti turvallisuuden saralla. Yrityksen tekemät merkittävät panostukset toimintaympäristön ja työntekijöiden turvallisuuteen toivat sille vuoden 2023 SKAL Kuljetusyritys -tunnustuksen. Tänä vuonna etsittiin kuljetusyritystä, joka panostaa omassa toiminnassaan ja toimintaympäristössään turvallisuuden parantamiseen.

Korsu Oy on satavuotias perheyritys, joka on erikoistunut jauhesäiliö- ja merikonttikuljetuksiin. 

Liiketoiminta on alkanut vuonna 1923. Aluksi yrityksen nimi oli Y. Korsun Puusepänliike, mutta se muutettiin Korsu Oy:ksi vuonna 1950. Yritys kuljettaa kuiva-aineita Suomessa sekä muissa pohjoismaissa. Konttikuljetuksissa yritys on merkittävä ja monipuolinen toimija Pohjois-Suomen satamissa. 

Turvallisuus on Korsun toiminnassa koko ajan läsnä: esimerkiksi kuljettajien turvakengät on muutettu nasta- ja kitkapohjakenkiin, ja uusien autojen pakoputket on suunnattu siten, että kuljettajan puolen työskentelyalue ei jäädy lämpimän pakokaasun takia. Lisäksi pohjoisen reiteillä ajavissa autoissa on lämmitettävät tuulilasit, jotka parantavat liikenneturvallisuutta. 

Noin viisi vuotta sitten Korsu palkkasi oman kouluttajan perehdyttämään uusia kuljettajia ja pitämään yrityksen ajotapa- ja ammattipätevyyskoulutuksia, joissa keskitytään erityisesti liikenneturvallisuuteen. Lisäksi yritys on jakanut huomioliivejä koululaisille, jotta se voi edistää toimintaympäristön turvallisuutta ja tuoda näkyvyyttä liikenneturvallisuustyölle. 

Pekka, Piia ja Petri Keski-Korsu.

”Yrityksen toiminnan kehittymisen taustalla on jatkuva työturvallisuuden parantaminen sekä panostaminen muuttuviin asiakas-, ympäristö- ja laatuvaatimuksiin”, sanoo Pekka Keski-Korsu.

Korsu jatkaa edelleen turvallisuuden kehittämistä. Yksi kehityskohde on yksintyöskentelyn turvallisuuden parantaminen, ja siihen he toivovat jatkuvasti uusia kehitysideoita. Tähän asti tehtyjen toimien ansiosta sairauspoissaolot ovat vähentyneet ja myös yritys on kasvanut merkittävästi, työllistäen noin 90 henkeä ja sillä on 60 ajoneuvoyhdistelmää. Myös asiakkaat ovat huomanneet, että yritys panostaa turvallisuuteen enemmän kuin moni sen kilpailija.

”Korsu Oy on pystynyt satavuotisen taipaleensa aikana skaalaamaan toimintaansa vastaamaan säädösmuutoksia ja markkinoiden vaatimuksia. Se on panostanut henkilöstönsä hyvinvointiin monin tavoin ja panostanut turvallisuuskulttuuriin tavalla, joka heijastuu kaikkeen toimintaan. Nämä ansiot vakuuttivat lautakunnan, sanoo valintalautakunnan puheenjohtaja”, kansliapäällikkö Minna Kivimäki liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Yritystä esitti palkittavaksi SKAL Pohjois-Suomi ry.

Korsu Oy

 • Perustettu: 1923
 • Kotipaikka: Raahe
 • Omistajat: Pertti, Risto, Pekka, Piia, Petri ja Pasi Keski-Korsu
 • Toiminta-alue: Suomi sekä muut pohjoismaat
 • Liikevaihto: 17,3 miljoonaa euroa (konsernitilinpäätös 2022)
 • Henkilöstö: 78 (konsernitilinpäätös 2022)
 • Kalusto: 60 autoa, 120 perävaunua
 • Päätoimipaikka: Raahe, hallinto ja korjaamopalvelut
 • Kuljettaa: Säiliö-, kontti-, massatavara- ja erikoiskuljetukset 
 • Asiakkaat: Sementti- ja kalkkiteollisuus, energiateollisuus, terästeollisuus sekä kansainväliset huolintaliikkeet.
 • Tytäryhtiöt: Korsu Ovet Oy (perustettu v. 2011)Lue seuraavaksi