Uutiset

Kuljetuskalusto

Perävaunujen ja päällirakenteiden kilpailuetuna räätälöinti

Suomalaiset perävaunut ja päällirakenteet ovat kattavasti esillä Logistiikka – Kuljetus -messuilla 11. – 13.6.2015 Messukeskuksessa Helsingissä. Uusia perävaunuja ja päällirakenteita esittelee lähes 40 yritystä, joista suurin osa on  suomalaisia Teknologiateollisuuden Perävaunut ja päällirakenteet –toimialaryhmän jäseniä. Suomessa alan kilpailuetuna on asiakasräätälöinti, joissa sarjat ovat pieniä.

Hieman yli puolet suomalaisesta perävaunu- ja päällirakennetuotannosta menee vientiin, lähinnä Pohjoismaihin. ”Suomalaisten menestyminen kansainvälisillä markkinoilla perustuu osittain siihen, että Suomessa tehdään asiakasräätälöityjä tuotteita. Tuotteet ovat laadukkaita ja asiakasräätälöityjä – se on iso kilpailuetumme”, kertoo Teknologiateollisuus ry:n Perävaunut ja päällirakenteeet -toimialanryhmän asiamies Heikki Karsimus. ”Isot kansainväliset yritykset maailmalla tekevät isoja sarjoja ja eivät ole niin joustavia, kuin me täällä Suomessa.”

EU strategiana on säädellä raskaan kaluston päästöjä tulevaisuudessa ja EU valmisteleekin parhaillaan päästöseurantaa ja -rajoituksia. Mallia otetaan henkilö- ja pakettiauto puolelta. Tulevaisuudessa päästötiedot on oltava tiedossa, kun myydään kulkuneuvoja ja ne vaikuttavat varmasti myös ostopäätöksiin. Nyt EU:ssa valmistaudutaan seurantaan, jossa määritellään päästöjä Vecto-simulointityökalun avulla.
”Nyt on tärkeätä olla aktiivisesti mukana tässä kehitystyössä, sillä suomalaisten perävaunu- ja päälirakennevalmistajien räätälöidyillä malleilla on omat haasteensa kun päästöjä mitataan ja määritetään. Jos päästöjen selvittäminen on kallista, se heikentää suomalaisen piensarjavalmistuksen kilpailukykyä Toimiala on keskusteluissa mukana ja tavoitteena on saada suomalaiset tuotteet EU:n työkalun alle, mutta järkevillä ehdoilla, ” sanoo Karsimus.  

Teknologiateollisuuden Perävaunut ja päällirakenteet -toimialaryhmä on tehnyt jäsenilleen kyselyn, johon on osallistunut lähes kaikki jäsenyritykset. Toimialaryhmään kuuluvat kaikki suurimmat suomalaiset valmistajat ja toimialaryhmä edustaakin merkittävää osuutta suomalaisesta perävaunu- ja päällirakennevalmistuksesta.

Vuonna 2014 suomalaisten kuorma-autojen päällirakenteiden myynti on laskenut noin 10 %, kotimaan myynti on laskenut enemmän kuin vienti. Täysperävaunujen vienti ja kotimaan myynti on puolestaan kasvanut voimakkaasti, lähes 30 %, puoliperävaunumyynti noin 10%. Määrällisesti kuorma-autojen Suomessa valmistettuja päällirakenteita myytiin viime vuonna noin 2600, täysperävaunuja noin 1300 ja puoliperävaunuja noin 500. Vuodelle 2015 toimialaryhmän kyselyyn vastanneet yritykset odottavat 10-15 % kasvua myyntiin. Viennin kasvuun uskotaan kotimaan myyntiä enemmän.

Kuvat ja teksti: Helsingin Messukeskus tiedote
http://www.messukeskus.com/Sites1/LogistiikkaKuljetus/Sivut/default.aspx

Lue seuraavaksi