Uutiset

Kuljetuskalusto

Perävaunuja ja päällirakenteita sarjatuotantona

LCT-perävaunu

Erittäin pitkälle räätälöidyistä päällirakenne- ja perävaunuratkaisuista tunnettu Laurinaho Custom Trailers (LCT) suuntaa nyt myös kuljetuskaluston sarjatuotantoon. Avaustuotteena ovat alumiinikoriset, niin sanotut kävelevälattiaiset puoliperävaunut.

Parkanossa toimiva Laurinaho Custom Trailers (LCT) on laajalti tunnettu valmistajana, joka kykenee toteuttamaan vaativiinkin käyttötarkoituksiin tarvittavat, toisinaan varsin erikoiset ja yleensä hyvin yksilölliset päällirakenteet ja perävaunut. Halutessaan asiakas voi hankkia LCT:ltä täysin varustetun kokonaisuuden, joka käsittää päällirakenteen ja perävaunun lisäksi myös auton ja kuormankäsittelylaitteet.

Tänä syksynä LCT on aloittanut myös perävaunujen ja päällirakenteiden sarjavalmistuksen. Kyseessä ovat hakkeen, purun tai muun vastaavan massatavaran kuljetukseen tarkoitetut alumiiniset korit autoihin ja alumiinikoriset perävaunut, joissa lattia on Cargo Floor B.V.:n valmistama niin kutsuttu kävelevä lattia. Ensimmäinen tuotantosarja käsittää viisi erittäin pitkää, 19,3-metristä, viisiakselista puoliperävaunua. Vastaavat rakenteet on saatavissa myös autoihin ja täysperävaunuihin.

Cargo Floor -lattia

”Meille alumiini on tuttu materiaali. Olemme käyttäneet sitä pitkään, ja yhteistyö Purso Oy:n kanssa, joka materiaalin toimittaa, on hyvää”, Tommi Laurinaho sanoo. ”Kävelevälattiaisia perävaunuja olemme tehneet aiemminkin, mutta nyt lattian tekniikka on ensimmäisen kerran Cargo Floorilta.”

Kävelevälattiaisessa 19,3-metrisessä LCT-puoliperävaunussa on tilavuutta noin 150 kuutiometriä. Perävaunun runko on hyvin kevytrakenteinen, sillä kuormakori on itsekantava.

Laurinahon mukaan kävelevälattiainen kuormatila sopii sellaisiin tehtäviin, joissa perinteisesti käytetään taaksepäin kippaavaa rakennetta tai ketjupurkua. Perinteisistä ratkaisuista poiketen kävelevälattiainen kuormatila voidaan myös täyttää liikuttamalla kuljetettavaa materiaalia kohti etuseinää.

Hakkurin ei välttämättä tarvitse ylettää puhaltamaa etuseinään saakka, sillä kuormaa voi siirtää eteenpäin. Takaovista voi lastata myös kuormalavoja, joita voi ”kävelyttää” eteenpäin. Purettaessa lattia siirtää lavat takaovelle trukin ulottuville konevoimalla.

Lattian toiminta perustuu pitkittäisiin, koko kuormatilan mittaisiin elementteihin, joita tavallisesti nimitetään lankuiksi. Lankut liikkuvat pituussuunnassa kolmessa ryhmässä niin, että joka kolmas lankku kuuluu samaan ryhmään. Kaikki ryhmät liikkuvat samaan aikaan siihen suuntaan, mihin kuormaa halutaan liikuttaa, ja vastakkaiseen suuntaan yksi ryhmä kerrallaan. Näin kuorma siirtyy haluttuun suuntaa ikään kuin kävelyttämällä.

”Kysyin Cargo Floorin perustajalta, mitä kaikkea tällä menetelmällä voi kuljettaa. Hän vastasi, että lähes tulkoon kaikkea massa- ja kappaletavaraa, mutta asfalttia hän ei suosittele. Sitäkin on kuulemma kokeiltu”, Laurinaho kertoo. ”Pohjamateriaaliksi on lukuisia vaihtoehtoja, joista valitaan käyttötarkoitukseen sopiva.”

Laurinaho jatkaa, että Cargo Floor on juuri esitellyt pohjan lankkujen tiivistykseen uudenlaisen anti-freeze-tiivisteen, joka on jäätymätön, ja sopii siten pohjoisiin olosuhteisiin. Märän massatavaran, kuten vaikkapa biojätteen, kuljettamiseen on valikoimassa sataprosenttisesti vesitiivis Cargo Floor Leak Proof -lattia.

Sarjatuotanto

Kävelevälattiaiset alumiinikorit valmistetaan sarjatuotantona LCT:llä. Ensimmäinen viiden perävaunun tuotantosarja on valmistuksessa.

LCT-perävaunu
Kuormakorin elementit kootaan jigissä, jolloin se tapahtuu tarkasti ja joutuisasti. Alumiiniprofiilit liitetään yhteen hitsaamalla ne kuvan laserhitsauslaitteella. Elementit myös varustellaan jigissä, joten työ tapahtuu turvallisesti ja tehokkaasti lattialla seisten.

”Aloitusvaihe tietenkin työllistää hieman tavallista enemmän, sillä valmistusjigit, nostovälineet sekä muut työkalut täytyy suunnitella huolellisesti ja toteuttaa. Alkuun kannattaa kuitenkin panostaa, jotta jatkossa sarjatuotannon edut, aika- ja kustannussäästö sekä tasainen laatu, saadaan hyödynnettyä täysimääräisesti”, Tommi Laurinaho sanoo.

Alumiiniprofiileista koottavat korielementit valmistetaan ja varustetaan käytännössä valmiiksi saakka tasoilla, jotka ovat luontevalla työskentelykorkeudella. Valmiit elementit kootaan lopuksi valmiiksi koriksi. Laurinahon mukaan työ on tehokasta ja sujuvaa, sekä etenkin turvallista verrattuna siihen, että kori kootaan ensin ja sitten varustellaan.

”Ajankäytön ja turvallisuuden kannalta on aivan eri asia asentaa äärivalo vajaan metrin kuin yli neljän metrin korkeudelle”, Laurinaho havainnollistaa.

Laser

LCT-perävaunu
Laserhitsauksen jälki on erittäin siistiä.

Sarjatuotannon aloittamisen yhteydessä LCT:llä otettiin käyttöön laserhitsauskone, jolla korien alumiiniprofiilit liitetään toisiinsa. Laserhitsauksessa hitsi muodostuu pääosin liitettävistä kappaleista sulatettavasta materiaalista, ja lisäaineen osuus on huomattavan pieni. Laserhitsauksen etuna on pieni lämmöntuotto, jolloin hitsattavien kappaleiden muodon ja kestävyysominaisuuksien muutos on minimaalinen.

”Laserilla saa pienen siistin sauman jokseenkin helposti, jopa minä, vaikka en juuri koskaan ole hitsannut”, Laurinaho kertoo, ja jatkaa: ”Asiantuntijoiden mielestä voi olla jopa parempi, ettei laserhitsaajalla ole ennestään hitsauskokemusta.”

Lasersäde on silmille vaarallinen, myös heijasteena. LCT:llä tila, jossa laserilla hitsataan, on eristetty suojaseinin, eikä tilaan ole menemistä ilman erityisiä suojalaseja. Hitsauksen aikana tilassa työskentelee vain kaksi henkilöä.

Itsekantava

Alumiiniprofiileista hitsaamalla koottu kuormakori on niin jäykkä rakenne, että perävaunussa runkorakenne tarvitaan oikeastaan vain akseleiden ja muiden komponenttien kiinnittämistä varten.

LCT-perävaunu
Yrittäjä Tommi Laurinaho kertoo, että aloitettu sarjatuotanto ei syrjäytä räätälöityjen kuljetusratkaisujen tuotantoa.

”Kävelevälattiaisen kuormatilan tekninen rakenne on sangen yksinkertainen, samoin hydrauliikka. Esimerkiksi ketjupurkurakenteeseen verrattuna tämä on paljon matalampi ja kevyempi. Liikkuvia osia on vähän, joten huollon tarve on paljon vähäisempi.”

Nyt tekeillä olevissa vaunuissa lattia on vain noin 13 senttimetriä rungon pinnan yläpuolella, mikä mahdollistaa suuren kuomatilavuuden ja maltillisen painopisteen korkeuden. 19,3 metriä pitkien perävaunujen tilavuus asettuu 150 kuutiometrin tuntumaan.

LCT:n tulevaisuuden suunnitelmista Tommi Laurinaho paljastaa, että sarjatuotantokorien mallistoon on mietitty lisättäväksi sivuaukeava versio, jossa avattava sivu toteutettaisiin oviratkaisuna.

”Selvityksen alla on myös mahdollisuus käyttää korien rakentamisessa kerroslevyelementtejä”, Laurinaho päättää.Lue seuraavaksi