Uutiset

Työkoneet

Tana Oy vahvassa kasvussa

Tana Oy tähtää entistä vahvempaan kasvuun pääomasijoittaja CapMan Growthin tukemana. CapMan Growth Equity III -rahasto tekee ensimmäisen sijoituksensa sijoittaessaan ympäristöteknologiayritys Tanaan. Sijoitus tehdään yhdessä CapMan Growthin pitkäaikaisen teollisen neuvonantajan, Normet Groupin pääomistajan Aaro Cantellin sekä Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Elon kanssa. Samanaikaisesti Tanan operatiivinen johto sijoittaa myös merkittävästi yhtiöön. Tanan pitkäaikainen omistaja Kari Kangas perheineen jatkaa yhtiön suurimpana omistajana.

Tana Oy on ympäristöteknologiayritys, joka edistää kestävää kehitystä tarjoamalla älykkäitä laitteita ja ratkaisuja kiinteän jätteen käsittelyyn. Globaalisti toimiva yritys on yksi alan maailman johtavista laitevalmistajista, ja tuoteportfolioon kuuluvat repijät, seulat, kaatopaikkajyrät sekä etävalvontajärjestelmät. TANA-koneita viedään yli 50 maahan maailmanlaajuisen jakelijaverkoston kautta, johon kuuluu yli 30 valtuutettua Tana-jälleenmyyjää. Yrityksen päätoimipaikka sijaitsee Jyväskylässä.

Vahvassa kasvussa oleva Tana Oy on pystynyt ylläpitämään noin 20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvuvauhtia jo useiden vuosien ajan säilyttäen samalla erinomaisen kannattavuustason. Maaliskuussa päättyneellä tilikaudella yhtiön ennustetaan ylittävän 65 miljoonan euron liikevaihdon, ja kaupan osapuolet ovat sopineet investoivansa voimakkaaseen kasvuun myös tulevaisuudessa.

Kohti globaalia kierrätysteollisuuden markkinajohtajuutta

CapMan Growth tekee sijoituksensa Tanaan yhdessä pitkäaikaisen teollisen neuvonantajansa, Normet Groupin pääomistajan Aaro Cantellin kanssa. Normet-taustansa myötä Cantellilla on erittäin vahva, lähes 20 vuoden kokemus nopean kasvun synnyttämisestä samankaltaiselta, kaivosratkaisujen toimialalta, ja hän tulee tukemaan Tanan tulevaa kasvua hallituksen puheenjohtajan roolissa. Osaamispanoksensa lisäksi hän tulee myös tekemään merkittävän sijoituksen yhtiöön. Sijoittajakonsortiota täydentää Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja myös yhtiön operatiivinen johto sijoittaa merkittävästi yritykseen. Yhtiön pitkäaikainen omistaja Kari Kangas perheineen jatkaa edelleen yhtiön suurimpana omistajana.

”Tana on ollut intohimoni lähes 30 vuoden ajan ja palkinnut minua monella tavalla. Lasteni intohimojen ollessa toisaalla ja voimakkaan kasvun strategiamme vaatiessa entistä enemmän kokemusta ja pääomaa, kumppanuus CapMan Growthin kanssa sopi suunnitelmiini loistavasti. On todella mielenkiintoista jatkaa edelleen mukana kasvutarinassa alalla, jossa on valtava kasvupotentiaali ja jossa työmme on aidosti merkityksellistä”, sanoo Tanan hallituksen jäsen Kari Kangas.

“Tämä sijoitus mahdollistaa Tanalle entistäkin nopeamman kasvun. On hienoa saada kokeneita sijoittajia ja lisää teollista osaamista kasvutarinamme tueksi”, sanoo puolestaan Tana Oy:n toimitusjohtaja Kalle Saarimaa.

”Olen todella innoissani mahdollisuudestamme päästä kehittämään Tanaa kohti globaalia markkinajohtajuutta yhdessä Aaron, Elon, yhtiön johdon sekä pitkäaikaisen omistajan Kari Kankaan kanssa. Materiaalien kierrätys ja uudelleenkäyttö on globaalisti nopeasti kasvava toimiala, ja yhtiö on pitkän historiansa aikana osoittanut kykynsä innovoida sekä kasvaa kannattavasti turbulentista toimintaympäristöstä huolimatta”, sanoo CapMan Growthin Tana-sijoituksesta vastaava partneri Tomi Alén.


”Olen iloinen mahdollisuudesta päästä mukaan Tanan kasvutarinaan. Olen seurannut Tanan vakuuttavaa kehitystä pitkään, ja näen siinä paljon samaa kehityspotentiaalia kuin Normetissa aikoinaan. Uskon, että voin omalta osaltani auttaa yhtiön johtoa uudistumisen ja kannattavan kasvun tiellä”, sanoo Aaro Cantell, joka on CapMan Growthin pitkäaikainen teollinen neuvonantaja, ja joka on kasvattanut Normetin yli 10-kertaiseksi reilussa 15 vuodessa noin 500 miljoonan euron liikevaihdon tasolle.


Tana Oy
Tana Oy on suomalainen ympäristöteknologiayritys, joka on perustettu vuonna 1971. Tana on yksi johtavista kiinteän jätteen huollon mobiililaitteiden kehittäjistä ja toimittajista skaalautuvan liiketoimintamallin ja maailmanlaajuisen jakelijaverkoston avulla. Tuoteperheeseen kuuluvat repijät, seulat, kaatopaikkajyrät ja digitaaliset ratkaisut, kuten TanaConnect®. TANA-koneita viedään yli 50 maahan maailmanlaajuisen jakeluverkostomme kautta, johon kuuluu yli 30 valtuutettua Tana-jälleenmyyjää.


CapMan Growth
CapMan Growth on johtava suomalainen kasvusijoittaja, joka tekee merkittäviä vähemmistösijoituksia 10–200 miljoonan euron liikevaihtoa tekeviin yrittäjävetoisiin kasvuyrityksiin. Se tarjoaa yrittäjille tapauskohtaisesti osairtautumisen sekä tukee kasvua ja kansainvälistymistä.

CapMan Growth on osa CapMania, joka on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. CapMan on kehittänyt satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä sekä luonut merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Sijoituskonserni hallinnoi yhteensä yli viiden miljardin euron pääomia tavoitteenaan tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille mahdollistamalla muutoksia rahastojen sijoituskohteissa. CapManin palveluksessa on noin 200 ammattilaista Helsingissä, Jyväskylässä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeet on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien.

Lue seuraavaksi