Uutiset

Kuljetuskalusto

Rengaskierrätykseen oikeanlaiset kuljetusvälineet Laurinaholta

Suomessa poistuu vuosittain käytöstä noin 65 000 tonnia erilaisista ajoneuvoista peräisin olevia renkaita. Määrästä kaksi kolmannesta päätyy jalostettuna materiaalina hyötykäyttöön, vajaa viidennes energiaksi ja loput muunlaiseen hyötykäyttöön. Tärkeä osa kierrätystä on logistiikka, joka tehokkaasti onnistuakseen edellyttää tarkoitukseen räätälöityä kuljetuskalustoa.

Käytännössä kaikki kierrätykseen tulevat renkaat täytyy kuljettaa keräyspisteistä jatkojalostettavaksi. Käytetyt renkaat ovat omalla tavallaan jopa epäkiitollisia kuljetettavia, sillä joustavuus, muoto ja materiaalin kitkaominaisuudet edellyttävät kuorman tekijältä harjaantuneisuutta, jotta kuormatilan saa hyödynnettyä maksimaalisesti.

Kierrätysrenkaita kuljetettaessa kuormatiloilta edellytetään suurta tilavuutta, jotta kantavuus saadaan hyödynnettyä. Käytössä on tyypillisesti joko nosturilla varustettuja vaihtolava-autoja perävaunuineen tai energiapuukuljetuksissakin käytettävää kalustoa.

Lähes tuhat noutopaikkaa

Tämän vuoden alusta TKH-Logistics Oy on hoitanut kierrätettävien renkaiden noudot ja kuljetukset Pohjois-Suomen alueella kierrätyksestä vastaavan Suomen Rengaskierrätys Oy:n toimeksiannosta. Toimialue on laaja, Himanka – Iisalmi -linjalta aina valtakunnan pohjoisimpiin kolkkiin saakka.

Laurinaho Custom Trailersin yrittäjän Tommi Laurinahon mukaan suuritilavuuksisten rengaskierrätysyhdistelmien suunnittelussa ja rakentamisessa sovellettiin uudenlaisia rakenteiden toteutustapoja.

”Toimialueellamme on hieman alle tuhat kierrätettävien renkaiden vastaanottopistettä, joista käymme noutamassa renkaita”, kertoo Janne Haanpää TKH-Logisticsilta. ”Nouto tehdään, kun pisteeltä tulee vähintään 1 500 kg renkaita, mikä vastaa noin 200 henkilöauton rengasta ja kymmenen kuutiometrin tilavuutta.”

TKH-Logistics hankki kaksi uutta ajoneuvoyhdistelmää renkaiden kuljetukseen. Wetteri Power toimitti neliakseliset Volvo FH500 -alustat Laurinaho Custom Trailersille (LCT), joka valmisti kuormakorit ja perävaunut, sekä toimitti ja asensi Palfinger-Epsilon Q150L 97CAM -kierrätysnosturit.

Haanpää luonnehtii yhdistelmiä ”venytetyiksi energiapuuyhdistelmiksi”, mikä kuvaa osuvasti niiden toteutustapaa. Vetoautojen lavat ovat pituudeltaan 8,9 metriä ja perävaunut 16 metriä.

”Alkujaan toiveissamme oli vieläkin pidemmät perävaunut, mutta nostureiden ulottuma asetti rajan. Tila loppuu yleensä ennen kuin kantavuus täyttyy, joten mahdollisimman suurta tilavuutta tavoiteltiin”, Janne Haanpää kertoo.

Rengaskuormat lastataan ja puretaan auton perään asennetulla nosturilla. TKH-Logisticsin valitsemilla Palfinger-Epsilon nostureilla ulottuvuus on 9,7 metriä. Energiapuuvaunujen tapaan perävaunuissa kuormatila on kaksiosainen. Kuormatilan takaosa voidaan siirtää etuosan sisään samaan tapaan kuin kasettiyhdistelmissä, jolloin nosturin ulottuma riittää kuorman käsittelyyn.

”Energiapuuvaunuissa käytetään yleensä pitkää siirtosylinteriä kuormatilan takaosan siirtämiseen. Näissä vaunuissa on omaa valmistustamme oleva hammastankoon verrattavissa oleva rakenne”, kertoo LCT:n yrittäjä Tommi Laurinaho.

Kuormanvarmistusta ja virtaviivaisuutta

Jos perävaunujen rakenne ja toimintatapa muistuttavatkin energiapuuvaunuja, ulkonäkö ei sitä aivan heti paljasta. Sekä vetoautojen että perävaunujen kuormatilat on varustettu hydraulisesti käytettävillä peitteillä. Jotta konevoimalla käytettävät peitot tämän tyyppisiin perävaunuihin ylipäätään on mahdollista rakentaa, vaunujen sivuseinät piti toteuttaa yhtenäisinä ja koko vaunun mittaisina.

Polttoainetalouden ja kuorman varmistamisen nimissä kuormatiloissa on hydraulisesti käytettävät peitot.

”Peittojen käyttämiseen on kaksi tärkeää syytä: kuorman varmistaminen ja ilmanvastuksen minimoiminen. Täydestä kuormasta ei pääse renkaita putoamaan, kun ne on peitetty, ja vajaa tai tyhjä kuormatila taas aiheuttaa peittämättömänä suuren ilmanvastuksen ja turhaan nostaa polttoaineenkulutusta”, sanoo Haanpää.

TKH-Logisticsin uusien yhdistelmien kuormatilavuus on hieman alle 200 kuutiometriä. Tilavuuden maksimoimiseksi vetoauton ja perävaunun kuormatiloissa nosturia varten tehdyt aukot ovat koneellisesti suljettavat. Tarkoituksenmukainen varustelu, suuri koko ja tarpeeksi vankka rakenne merkitsevät myös kohtalaisen korkeaa, noin 38 tonnin omapainoa.

Yllättävän ketterä

Hieman yli 30 metriä pitkien yhdistelmien viisiakselisten perävaunujen viimeinen akseli on ohjaava ja lisäksi nostettava, mikä parantaa ketteryyttä. Muutaman päivän ajokokemuksella Janne Haanpää toteaa yhdistelmän taipuvan yllättävän ahtaisiin paikkoihin.

TKH-Logistics Oy hankki kaksi uutta yhdistelmää rengaskierrätyskuljetuksiin. Yhdistelmissä kuormatilan tilavuus on yhteensä lähes 200 kuutiometriä. Ensikokemusten perusteella yhdistelmät ovat osoittautuneet odotettua ketterimmiksi.

Hän kertoo, että yhdistelmien hankkiminen on ollut melko pitkä projekti, ja aikajännettä on pidentänyt yhä edelleen joidenkin komponenttien kohdalla jatkuvat saatavuushaasteet. Aiempien vuosien kokemukseen nojaten TKH-Logisticsilla oli tarkasti mietitty, minkälainen yhdistelmä on tehokas kyseiseen ajotehtävään.

”LCT:n Tommi Laurinaho otti ajatuksemme ennakkoluulottomasti vastaan, ja oli valmis rakentamaan sellaiset yhdistelmät kuin toivoimme”, Janne Haanpää sanoo.

Laurinaho Custom Trailers -tuotteisiin on verraton tilaisuus tutustua Kuljetus 2023 -messuilla Paviljongissa, Jyväskylässä 25.–27.5.2023.


Artikkelikuva: Kierrätettävien renkaiden noudossa nosturi on välttämätön. Näennäisesti puutavaranosturin kaltaisen kierrätysnosturin on täytettävä kuormausnosturin vakausvaatimukset.
Lue seuraavaksi