Uutiset

Kuljetuskalusto

NTM-tuotteita elintarvikekuljetuksiin 65 vuoden kokemuksellaNTM – Ab Närpes Trä & Metall – Oy Närpiön Puu ja Metalli – on 74-vuotias perheyhtiö, joka on tänä päivänä tunnettu erityisesti raskaan kaluston päällirakenteista ja perävaunuista. Yhtiö työllistää kaikkiaan noin 650 henkilöä, ja omia tytäryhtiöitä sillä on kuudessa maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Lämpötilasäädeltyihin kuljetuksiin kalustoa on tehty yli 65 vuoden ajan.

Valtatie 8:lla Närpiön Bäcklidenin kylän kohdalla on länteen suuntaavalle paikallistielle osoittava tienviitta, jossa lukee Gottböle 4. Päällystettyä, mutta melko kapeaa ja mutkaista tietä seuraamalla päädytään Gottbölen kylään, jossa sijaitsee kuljetusalan toimijoille tutuksi tullut Ab Närpes Trä & Metall – Oy Närpiön Puu ja Metalli, lyhyesti NTM.

74-vuotisen historiansa aikana NTM on nimensä mukaisesti valmistanut sekä puusta että metallista hyvin laajasti erilaisia tuotteita puutarhakalusteista perävaunuakseleihin ja jätepakkaajiin. On melkein helpompaa luetella, mitä NTM:n toimitiloissa ei ole valmistettu. Tänä päivänä NTM toki tunnetaan nimenomaan päällirakenne- ja perävaunuvalmistajana.

Kylmää kyytiä 1950-luvun lopulta lähtien

Aikakirjat tietävät kertoa, että NTM toimitti ensimmäisen kylmäkuljetuskorilla varustetun auton joulun alla vuonna 1958 ja vastaavanlaisen perävaunun vuotta myöhemmin. Seuraavan vuosikymmenen vaihteen jälkeen eristettyjen ja kylmälaitteella varustettujen korien ja perävaunujen kysynnän kerrotaan kasvaneen voimakkaasti.

Tuon ajan kylmäkuljetuskoreissa eristevahvuus oli 15 senttimetriä, ja kylmälaiteen tehtävä oli pitää lämpötila niin alhaisena kuin mahdollista.

1970-luvulla lämpötilasäädeltyjen kuljetusten vaatimukset kasvoivat, ja vuonna 1970 YK:n johdolla solmitun helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetuksia koskevan ATP-sopimuksen mukaiset kuljetusvälineiden luokitukset alkoivat. Materiaalit ja valmistusmenetelmät kehittyivät, ja huhtikuussa vuonna 1978 ensimmäinen NTM:n valmistama auton kori sai ATP-hyväksynnän. Tuolloin testi tehtiin Ranskassa, sillä Suomessa ei testejä vielä tehty.

Merkittävä askel tuotekehityksessä tapahtui neljäkymmentä vuotta sitten, kun NTM valmisti ensimmäisen FRC-luokitellun, pakasteiden kuljetukseen soveltuvan perävaunun, jossa toinen sivu oli kokonaan avattava.

Merkittävä osa korituotannosta

”Tänä päivänä iso osa NTM:n kori- ja perävaunutuotannosta on FNA- tai FRC-luokiteltuja tuotteita. Monipuolisuuden nimissä monet asiakkaat haluavat korinsa tai perävaununsa kokosivuaukeavina”, kertoo päällirakenne- ja perävaunumyyjä Kent Borg NTM:ltä.

Myyntipäällikkö Kent Borg vastaa osaltaan NTM:n päällirakenteiden ja perävaunujen myynnistä Suomessa. Hänen toimistonsa on Närpiössä yhtiön pääkonttorissa.

”Oman tuotantomme lisäksi edustamme saksalaisen perheyhtiö Kronen tuotteita, joissa on lukuisia vaihtoehtoja lämpösäädeltyihin kuljetuksiin”, Borg jatkaa.

Borgin mukaan NTM:n elintarvikekuljetuksiin käytettävät kuormakorit ja perävaunut perustuvat standardimallistoon, sillä ATP-luokitus ei jätä tavattomasti liikkumavaraa muutoksille. Asiakaskohtainen räätälöinti tehdään varustelulla.

”Varustamalla kuormatila välitasoilla, saadaan kevyttä tavaraa lastattua kahteen kerrokseen. Kuormansidontaratkaisut voidaan toteuttaa erityistoiveiden mukaisesti, ja viime vuonna esittelimme uudet takavalopalkit, joista asiakkaamme voi valita mieleisensä.”

Auton kori viimeistelyvaiheessa. Asiakkaan tarpeiden mukaisesti kori on varustettu muun muassa kaksitasolastausvarusteilla, takalaitanostimella ja tavallista runsaammilla sidontapisteillä.

NTM:n valikoimissa on myös monilämpötilakoreja, joissa kuormatila voidaan osastoida ja osastojen lämpötila voidaan säätää yksilöllisesti kuljetettavan tuotteen mukaan. Monilämpötilakorilla voidaan kuljettaa siten kuljettaa eri kuljetuslämpötilaa vaativia tuotteita yhtä aikaa.

Monipuolisena valmistajana NTM valmistaa luokiteltujen kuormakorien ja perävaunujen runkorakenteet ja korielementit oman katon alla. Vaikka 1960-luvulla perävaunuakseleita valmistettiinkin itse, nykyään akselit ja monet muut pienemmät komponentit hankitaan tunnetuilta valmistajilta.

Pohjoismaisille markkinoille

Suomi on NTM:lle tärkeä markkina-alue. Merkittävä osa yhtiön valmistamista lämpötilasäädeltyihin kuljetuksiin tarkoitetuista päällirakenteista- ja perävaunuista menee kuitenkin vientiin. Suurin vientimarkkina-alue on Ruotsi, tärkeitä ovat myös Norja ja Tanska.

Pitkä on ollut polku 1950-luvun lopun paksuseinäisistä ja alumiinivuoratuista ”kylmäkaapeista” tämän päivän kokosivuaukeaviin ja kahteen tasoon lastattaviin luokiteltuihin perävaunuihin. Sillä polulla Nordinin perheyhtiö NTM on usein ollut ensimmäisiä jälkiä tekemässä.Lue seuraavaksi