Uutiset

Kuljetuskalusto

Oy Närko Ab – Elintarvikekuljetusten tarpeisiin

Närko-perävaunu


Kun puhutaan elintarvikekuljetuksiin tarkoitetusta kalustosta, ei Närkoa voi ohittaa. Närko on perustettu 65 vuotta sitten palvelemaan elintarvikekuljetusten tarpeita. Elintarvikekuljetuksiin käytettävät päällirakenteet ja perävaunut ovat edelleen tärkeä osa Oy Närko Ab:n tuotantoa.

Närkon 65-vuotisella taipaleella elintarvikkeet ja kuljetuskalusto ovat aina olleet yhtiön toiminnassa mukana. Niin on tänäkin päivänä, sillä perävaunuja ja päällirakenteita sekä niiden komponentteja valmistavien yhtiöiden lisäksi Närko Group -konserniin kuuluu muun muassa vihannesten tukkukauppaa harjoittava yhtiö.

Umpikorirakenteita

Valtaosa Närkon tämän hetken noin 700 yksikön vuosituotannosta on eristettyjä kuormakoreja ja perävaunuja. Suurin osa niistä on niin sanottuja rahtikoreja, joissa eristys on kevyt. ATP-luokiteltuja yksiköitä Närkolta valmistuu vuositasolla yleensä hieman alle sata, joista valtaosa myyntipäällikkö Krister Nyholmin mukaan on nimenomaan FRC-luokiteltuja.

”Suurin osa suomalaisista asiakkaistamme valitsee FRC-luokitellun rakenteen, sillä se antaa laajemmat mahdollisuudet lämpötilasäädeltyihin kuljetuksiin. Kuormatessa voi joutua sovittamaan tavaroita hieman tarkemmin kuin FNA-koriin, sillä FRC-luokitus edellyttää rakenteelta parempaa eristyskykyä. Se saavutetaan vahvemmalla eristeellä, mikä tietysti kaventaa hieman kuormatilaa”, Nyholm kertoo.

Hänen mukaansa suurin osa luokitelluista kuormatiloista varustetaan monilämpötilakoreiksi, jolloin saman kuormatilan eri osastoissa voidaan kuljettaa toisistaan poikkeavaa kuljetuslämpötilaa edellyttäviä tuotteita.

Krister Nyholm Närko
Myyntipäällikkö Krister Nyholm kertoo, että Närkolla tilauskanta on hyvä.

”Yleensä luokitellutkin korit ja perävaunut halutaan kokosivuaukeavina, mikä tietysti lisää joustavuutta kaluston käyttöön. Hyvin tyypillinen varuste on lisäksi takalaitanostin.”

HCT-yhdistelmien mitat vakiintuneet

Tammikuussa tuli kuluneeksi viisi vuotta siitä, kun Suomessa viimeksi muutettiin ajoneuvojen mittasäädöksiä. Muutos oli merkittävä, ja mahdollisti etenkin perävaunujen merkittävän pituuden kasvattamisen.

”Alkuvaiheen jälkeen tilanne näyttäisi nyt vakiintuneen niin, että HCT-yhdistelmiin hankitaan suurimmaksi osaksi perävaunuja, joiden pituus on 14,8 ja 16,5 metrin välillä. Suomessa säädökset mahdollistavat yhdistelmään pitkän auton ja pitkän täysperävaunun, ja sellaiset ovat suosittuja. Kylmäkoneiden suorituskyky asettaa luokitelluissa koreissa jonkinlaiset rajat kuormatilan pituudelle”, Nyholm kertoo.

Tuotantoa kehitetään

ATP-luokiteltujen kuormakorien muuttaminen ilman uutta testausta on hyvin rajoitettua. Siksi tuotteisiin ei käytännössä voi kovinkaan suuria muutoksia tehdä vähin erin, vaan uudistukset kerralla.

Tuotantoa sen sijaan voidaan kehittää jatkuvasti, ja niin Närkolla myös tehdään. Viimeisimpänä isona investointina käyttöön on otettu runkopalkkien hitsaamiseen hitsausrobotti. Jo aiemmin Närkolla on käytetty robottia esimerkiksi dollyjen runkojen hitsauksessa. Tulevana investointina yhtiöllä on vielä tänä vuonna raepuhaltamon uudistaminen.

Näkymät ovat hyvät

Pohjanmaan rannikolla toimivat päällirakenne- ja perävaunuvalmistajat toimittavat tyypillisesti suuren osan tuotannostaan vientiin, eikä Närko tee siinä poikkeusta. 70 prosenttia tuotannosta menee vientiin, ja Ruotsin osuus viennistä on puolet.

”Komponentteja ja raaka-aineita on hyvin saatavilla, ja muutenkin tällä hetkellä näkymät ovat hyvät. Meillä on hyvä tilauskanta, ja toimituksia on sovittu jo ensi vuodellekin”, Nyholm kertoo lopuksi.Lue seuraavaksi