Uutiset

Kuljetuskalusto

Kotkanpää uuteen osoitteeseen

Oy Scan-Auto Ab on tehnyt määrätietoista työtä palveluverkostonsa kehittämisessä. Viimeisin suuri investointi sijoittui Keski-Suomeen, missä toteutetaan kustannuksiltaan noin 8,3 miljoonan euron investointia uuteen autotaloon. Laukaan Vihtiälään sijoittuva keskus on aikaisempaan Seppälänkankaalla sijainneeseen toimipisteeseen verrattuna reilusti tilavampi.

Toiminta uudessa keskuksessa alkoi 4.1.2010, jolloin asiakkaita palveltiin niin automyynnissä, huolloissa ja korjauksissa kuin varaosamyynnissäkin. Toimintoja täydennetään alkuvuoden aikana kolarikorjauksilla sekä entistä laajemmalla tarjonnalla päällirakenteisiin. Uudessa Scania-keskuksessa on omat tilat päällirakennetoiminnalle.

– Päällirakenteissa tulemme keskittymään täysipainoisesti muutamiin segmentteihin, kuten vaihtolavalaitteisiin ja puutavaravarusteisiin. Tulemme tekemään erittäin kiinteää yhteistyötä valikoitujen laitetoimittajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa, paljastaa asiakaspalvelupäällikkö ja Scan-Auton päällirakennetoiminnasta vastaava Jussi Flinkman.

Kevään aikana täyteen vauhtiin pääsevällä asennustoiminnalla palvellaan maanlaajuista asiakaskuntaa, sillä Laukaan toimipisteessä valmistettavien ajoneuvojen myyntiä tullaan tekemään kaikissa Scan-Auton toimipisteissä. Ensimmäisen vuoden tavoitteena on valmistaa viitisenkymmentä ajoon valmista ajoneuvoa, joiden ohella tehdään myös päällirakenteiden muutos- ja vaihtotöitä alustavaihdon yhteydessä.

– Tavoitteenamme on luoda one-stop-shopping-tyyppistä palvelutarjontaa asiakaskunnan tarpeiden täyttämiseksi, painottaa Flinkman.

Lähellä logistiikan sydäntä

Scan-Auton oman palvelutarjonnan ohella keskukseen sijoittuu lounasravintolan lisäksi maaliskuussa toimintansa aloittava raskaankaluston pesupalvelu ja huhtikuussa avattava A-katsastuksen toimipiste. Turvallinen pysäköinti on tulevaisuudessa mahdollista samalla alueella, sillä 2,5 hehtaarin tontille sijoittuu noin 20 auton vuokrattava rekkaparkkialue.

Uusi keskus sijaitsee liikenteellisesti hyvällä paikalla, välittömässä läheisyydessä ovat muun muassa Kaukokiidon ja Transpointin terminaalit sekä Valion ja Saarioisen toimipisteet. Tulevaisuudessa rakennettava, joskin vielä piirustuspöydällä lepäävä Jyväskylän ohitustie tulee sivuamaan vastavalmistunutta Scan-Auton keskusta.

Scan-Auto on työllistänyt Jyväskylässä reilut 30 työntekijää, joista asentajien osuus on 20. Tulosyksikön johtaja Jari Taljan mukaan uusi keskus on suunniteltu noin 50 henkilön työpisteeksi, joten suunnittelussa on huomioitu myös tulevaisuuden kasvunäkymät. Jyväskylä on kehittynyt ja jatkaa edelleen kasvamista Suomen logistiseksi keskipisteeksi, mikä tuo kaivattua työllisyyttä myös jälkimarkkinointiin.

– Scania on pärjännyt Keski-Suomen alueella varsin hyvin, markkinaosuutemme raskaissa kuorma-autoissa asettui 50 prosentin tienoille 2009, summaa Talja toivottaen asiakkaat tervetulleeksi uuteen keskukseen.

Ari Perttilä

kuva Pentti Heinonen

Lue seuraavaksi