Uutiset

Kuljetuskalusto

Konekorjaamo Riikoselta uusi kuormankiristin puuautoihin


Yläkuvassa: Konekorjaamo Riikosen valmistamien puutavara-autojen päällirakenteiden RIIKO®-tuoteperhe on täydentynyt pneumaattisella kuormankiristimellä. Kiristin on yrityksen omaa suunnittelua ja valmistetta.Puutavara-autoja koskevat kuormankiristyksen määräykset täydentyvät heinäkuun alussa jälkikiristyksen osalta. Jatkossa puunippujen sidonnat tulee varustaa jatkuvaa kiristysvoimaa tuottavalla välineellä. Joensuulainen Konekorjaamo Riikonen Oy on tuonut markkinoille kehittämänsä ja valmistamansa paineilmatoimisen RIIKO®-kuormankiristimen. Se pitää kiristysvoiman aina vakiona, vaikka puutavaranippu pääsisikin ajon aikana tiivistymään.

Jari Riikonen kädessään uusi kiristin.

Viime vuonna 40 vuoden iän saavuttanut, neljän veljeksen perustama, raskaan kuljetuskaluston ja työkoneiden korjaamo on lisännyt palvelutarjontaansa monin tavoin vuosien saatossa.

Jo 1980-luvulla korjaamopalvelut täydentyivät omalla tuotannolla, kun yritys aloitti sora-autojen päällirakenteiden valmistuksen. Seuraavalla vuosikymmenellä tulivat kuvaan mukaan myös puutavara-autojen päällirakenteiden valmistus. Edellisten lisäksi nykyisin tehdään päällirakenteita myös vaihtolava-autoihin. Riikosen valmistamia puutavarapäällirakenteita markkinoidaan RIIKO®-tuotenimellä. Valikoima kattaa lähes kaikki tarvikkeet ja varusteet, joita tarvitaan puuauton ohjaamosuojan ja takapään nosturitelineen välillä sekä myös perävaunussa. Lisäksi varustelupakettiin saadaan helposti liitettyä myös paikallista tuotantoa olevia Keslan puutavaranostureita sekä muita laitteita, kuten esimerkiksi Tamtronin nosturivaakoja. Konekorjaamo Riikonen toimii molempien edellä mainittujen laitemerkkien jälleenmyyjänä.

Korjaamopuoli toimii monimerkkiperiaatteella. Oman tuotannon laitteiden ja varusteiden lisäksi huolletaan ja korjataan myös itse autoja sekä tehdään rengastöitä. Varaosavarastossa on paljon eri kuorma-automerkkien niin sanottuja peruskulutusosia. Näin pystytään nopeuttamaan huoltopalvelua.
Korjaamo- ja valmistustoiminnan ohella yritys tuo nykyisin maahan erilaisia kuljetuskaluston laitteita ja varusteita, myös perävaunuja. Ja tietenkin niitä myös jälleenmyydään ympäri Suomen.

Kuormankiristin asennetaan suojaan apurungon sisään. Asennuksen voi suorittaa itse. Käyttö edellyttää vain paineilmasyöttöä. Tässä käynnissä oikeanpuoleisen, uuden kiristimen asennus. Vasemmanpuoleinen on jo ollut hetken käytössä.

Automaattinen jälkikiristin

Riiko-tuoteperheen uusin jäsen on kuorman automaattinen jälkikiristin, joka on tarkoitettu käytettäväksi puutavara-autoissa. Toki se soveltuu myös muihin kuljetuksiin, joissa lasti voi hieman ”elää” ajon aikana. Laite on Konekorjaamo Riikosen omaa suunnittelua ja valmistetta. Kiristin tuottaa jatkuvan 5,4 kilonewtonin kiristysvoiman. Saatavana on myös tehokkaampi kiristin, jonka vetovoima on jopa 6,4 kilonewtonia. Kuormansidontavaijeri pysyy vaaditun kireällä, vaikka kuorma muuttaisi hieman muotoaan ajon aikana. Näin ei tarvitse välillä pysähtyä ”kiristyssulkeisiin”.

Pneumaattisen RIIKO®-kuormankiristimen mukana toimitetaan aina valmistajan tarra, joka kertoo laitteen kiristysvoiman ja siihen liittyvien varusteiden vetolujuudet. Tarra tulee kiinnittää näkyvälle paikalle, kiristimen läheisyyteen.

Kiristimen perustana on paineilmatoiminen kalvosylinteri eli tutummin jarrusylinteri, joka laajentuessaan kiristää vipumekanismin välityksellä kuormaa sitovaa vaijeria tai ketjua. Kiristysmitta on parhaimmillaan 500 millimetriä. Laite asennetaan suojaan vetoauton tai perävaunun apurungon sisäpuolelle pulttikiinnityksellä. Asennuksen voi tehdä puuautoilija itsekin. Laitteen välittömään läheisyyteen, näkyvälle paikalle tulee kiinnittää valmistajan tarra, josta selviää kiristimen sidontaan ja kiristykseen liittyviä voimia ja lujuuksia.

Jarrusylinteri pitää siihen syötetyn paineilman avulla sidontavaijeriin tai -ketjuun kohdistuvan kiristysvoiman aina vakiona, vaikka puunippu pääsisi ajon aikana ”elämään” ja näin tiivistymään. Paineilma otetaan auton järjestelmästä.

Uusia pneumaattisia kuormankiristimiä on jo käytössä monissa puuautoissa.Lue seuraavaksi