Uutiset

Kuljetuskalusto

KOME uudistaa sorapuolen apurunkonsa

Kome Oy:n tarjonta täydentyy sora-autoissa käytettävillä Kome Smart -konseptin apurungoilla. Yrityksen tuotekehitys on ollut vahvasti mukana toteuttamassa asiaa. Kome Smart -konsepti on niin sanottu Plug and Play eli kytke ja anna mennä -periaate. Sora-autossa apurungon merkitys on kippausvakauden kannalta ratkaisevassa roolissa ajatellen työturvallisuutta ja ajoneuvon yleistä toimivuutta.

Komen uudessa apurungossa on lähdetty parantamaan kiertojäykkyyttä, mikä on saavutettu erikoislujilla teräksillä ja uusilla rakenneajatuksilla. Vaikka jäykkyys on parantunut merkittävästi, on samaan aikaan voitu keventää rakennetta. Uuden apurungon kiertojäykkyys on parantunut 18 prosenttia aikaisempaan verrattuna, joka jo sekin oli erittäin vakaa kippauksen yhteydessä.


Uudessa konstruktiossa lavarakenteiden ja apurungon yhteenlaskettua korkeutta on hyödynnetty siten, että apurunko on korkeampi ja lavaan integroitu sovitinrakenne on siirretty osaksi apurunkoa. Samalla on Plug and Play -ideaa hyödyntäen välipalkkien kiinnityksiä on muutettu siten, että hydrauliikka-, sähkö- ja lavanlämmitysjärjestelmät ovat helposti asennettavissa eri alustavaatimukset huomioiden. Tämä on vähentänyt painoa, kun enää ei tarvita erillisiä tukirakenteita eri järjestelmille. Tämä on myös osaltaan keventänyt rakenteita ja ennen kaikkea helpottanut huolto- ja asennustöitä.

Tehtyjen muutosten myötä apurungon paino on pudonnut 11 prosenttia aikaisempaan verrattuna. Kome Smart -apurunkojen asennukset ovat alkaneet tuotannossa joulukuun puolessa välissä ja ensimmäiset luovutetaan asiakkaille jo ennen vuoden vaihdetta.


Lue seuraavaksi