Uutiset

Kuljetuskalusto

Ekerin uudet vastuullisuustavoitteet

Nina Hjulfors

Vihreä siirtymä edellyttää laajempaa yritysten välistä yhteistyötä. Ekeri on jo siirtynyt ilmastoneutraaliin tuotantoon, mikä on virstanpylväs itsessään, mutta on vielä kaukana ilmastotavoitteidensa saavuttamisesta. Seuraava askel on ilmastoasioita koskevan yhteistyön kehittäminen toimittajiemme kanssa.

Merkittävä sitoumus

Järjestettyään oman kestävän tuotantonsa sekä laskettuaan suorat ja välilliset päästönsä kansainvälisen GHG-protokollan (Greenhouse Gas Protocol) Scope 1 ja Scope 2:n mukaan, Ekerin seuraavana haasteena on laskea ja arvioida päästöjään Scope 3:n mukaan. Tämä osa-alue sisältää kaikki muut päästöt, jotka syntyvät ostettujen materiaalien valmistuksesta, tuotteiden käytöstä, jätehuollosta, työmatkoista, kuljetuksista sekä oman organisaation ulkopuolisista osa-alueista.

Ekeri kartoittaa vuoden aikana välilliset ympäristövaikutuksensa GHG-protokollan mukaisesti ilmastojalanjälkensä pienentämiseksi. Sen jälkeen alkaa pitkä työ ratkaisujen etsimiseksi yhdessä toimittajien kanssa yhteisten ilmastovaikutusten vähentämiseksi.

Tiivis yhteistyö toimittajien kanssa

Monet Ekerin toimittajista ovat työskennelleet pitkään kestävän kehityksen parissa ja voivat näyttää esimerkkiä, kun taas toiset ovat lähtökuopissa. Aivan ensimmäinen askel kohti Scope 3:n toteuttamista on keskustelun aloittaminen toimittajien kanssa.

Keskustelun pohjana ovat Ekerin toimintakäytännöt toimittajille. Ekerin kestävän kehityksen tavoitteista on tiedotettu tärkeimmille toimittajille toimintakäytäntöjen avulla. Toimittajia kehotetaan toimimaan mahdollisimman vähäisin ympäristövaikutuksin sekä suunnittelemaan siirtymistä fossiilittomiin energialähteisiin.

”Ekeri haluaa liiketoimintansa olevan vastuullista, ja samalla myös asiakkaamme vaativat sitä. Tärkeimmät toimittajamme ovat vahvistaneet voivansa tukea samoja arvoja sekä kestävän kehityksen tavoitteita kuin Ekeri, ja he tietävät, että heidän odotetaan työskentelevän ympäristövaikutustensa vähentämiseksi”, Ekerin Quality and After Sales Manager Daniel Asplund sanoo.

Sisäistä koulutusta seurannan parantamiseksi

Uudet tavoitteet edellyttävät myös kestävän kehityksen parissa tehtävän työn jatkamista omassa organisaatiossa. Useita sisäisiä koulutuksia ja tiedotustilaisuuksia on toteutettu, jotta henkilöstö saa tietoa myös pitkän tähtäimen tavoitteista sekä parempaa ymmärrystä jokaisen vastuusta ja vaikutuksesta.

”Kiinnitämme ostokoulutuksissamme yhä enemmän huomioita vastuullisuuteen tehdäksemme kestävämpiä hankintoja ja seurataksemme, miten toimittajamme toteuttavat kestävää kehitystä”, Ekerin Procurement Manager Nina Hjulfors kertoo.

Ekerin kuljetusratkaisut itsessään ovat aina tukeneet kestävää kuljetusalaa keskittyen avattaviin sivuihin, jotka tehostavat kuljetuksia ja vähentävät tyhjänä ajamista. Uudet kestävän kehityksen tavoitteet ovat kunnianhimoisia, mutta välttämättömiä kestävään tulevaisuuteen tähtäävien erinomaisten kuljetusratkaisujen valmistuksen jatkamiseksi.

Järvimaisema

GHG-protokolla (Greenhouse Gas Protocol):

  • GHG-protokolla käsittää päästöt kolmella osa-alueella (Scope 1, 2 ja 3).
  • Ekeri on jo laskenut Scope 1:n ja 2:n ja siirtyy nyt Scope 3:een.
  • Scope 1 käsittää suorat päästöt, jotka syntyvät Ekerin itse hallinnoimista lähteistä, kuten omasta tuotannosta ja ajoneuvojen käytöstä.
  • Scope 2 käsittää ostetun energian tuotannosta syntyvät välilliset päästöt.
  • Scope 3 käsittää muut toimitusketjun välilliset päästöt, joita syntyy sekä ennen tuotantoa että sen jälkeen. Tämä osa-alue ulottuu monelle tasolle ja sisältää muun muassa toimittajien, raaka-aineiden tuotannon, jätehuollon ja kuljetusten kautta syntyvät päästöt (lähde: www.ghgprotocol.org).Lue seuraavaksi