Uutiset

Kuljetuskalusto

Jyvässeudun autokauppiaat

Jyväskylän sijainti Helsingin ja Oulun puolivälissä tekee siitä logistisesti merkittävän solmukohdan, mikä on viime vuosina konkretisoitunut muun muassa useina logistiikkakeskus- ja terminaalihankkeina. Samaa maantieteellistä etua hyödynnetään myös syyskuun alussa toimintansa aloittaneessa Scania-vaihtoautokeskuksessa.

”Maantieteellisesti ajatellen tulosyksikkömme on erittäin laaja ulottuen Kotkasta Vieremälle ja Joensuusta Keuruulle. Uusia Scanioita myydään yhdeksällä paikkakunnalla, vaihtoautokauppaa taasen on tehty seitsemässä pisteessä”, selventää tulosyksikön johtaja Jari Talja luotsaamansa yksikön laajuutta. Vuosittain alueella myydään noin parisataa vaihtoautoa, joista merkittävä osa kiertää jatkossa Jyväskylän vaihtoautokeskuksen kautta.

Vaihtoautojen keskittäminen yhteen toimipisteeseen tuo etua asiakkaille, jotka näkevät yhdellä käynnillä alueen koko tarjonnan. Taljan mukaan Jyväskylässä pidetään markkinatilanteesta riippuen 20-30 vaihdokin kantaa, mikä tarkoittaa reilua puolta koko alueen vaihtoautokannasta.

”Kouvolassa avaamme vuodenvaihteessa vastaavan, joskin kooltaan pienemmän vaihtoautokeskuksen”, valottaa Talja tulevaisuutta, johon kuuluu edelleen myös paikallista tarjontaa markkinatilanteiden ja kysynnän mukaan.

Jyväskylän valikoituminen vaihtoautokeskukseksi on monen tekijän summa, johon vaikutti sijainnin ohella erityisesti uusi toimitalo laajoine palveluineen. Automyynnin, huolto-, korjaus- ja päällirakennetoiminnan sekä katsastusasioiden lisäksi asiakkaita palvellaan myös autonpesumahdollisuudella, jotka kaikki tukevat vaihtoautotoimintaa omalta osaltaan.

Alustasta ajoon valmiiksi

Talouden rattaiden entistä nopeampi liike on vauhdittanut myös vaihtoautokauppaa, joka kärsii jo hetkittäisestä kalustopulasta. Vaikeimpia myytäviä ovat ilman päällirakennetta olevat alustat, sillä asiakkaat etsivät ajoon valmiita tuloksentekijöitä.

”Jyväskylässä meillä on myös päällirakenneosaamista, jota voimme hyödyntää myös vaihtokalustossa rakentamalla ennakoidusti myyvempää kalustoa”, kertoo syyskuun alussa Oulun Scania-keskuksesta vaihtoautomyyjäksi siirtynyt Liisa Kaattari esitellessään entisestä maitoautosta rakennettua koukkulaiteautoa.

Vajaan neljän vuoden ikäinen auto on valmiina kohtamaan uudet työtehtävät perusteellisen huollon, uuden koukkulaitteen ja kirkkaan maalin myötä. Toiminnan laajentaminen päällirakentamiseen koetaan organisaatiossa tärkeäksi tekijäksi, mikä muun muassa nopeuttaa läpimenoaikoja noususuhdanteiden aikana.

Kaattarin mukaan vaihtoautot luokitellaan jatkossa kolmeen luokaan niiden iän ja kunnon mukaan.

”Parhaat, edelleen aktiiviajoon päätyvät vaihdokit tarkistetaan ja huolletaan perusteellisesti, jonka myötä niille voidaan myöntää tapauskohtainen käyttöturva. Edullisemmat ekonomiavaihdokit päätyvät usein satunnaisiin ajotehtäviin esim. maanviljelijöille. Loput myydään joko purkamoille tai vientimarkkinoille”, kertoo Kaattari vaihtoautokaupasta.

”Vientimarkkinoilla kysytään erityisesti raskaita alustoja, joskin kiinnostus esimerkiksi pakastekalustoa kohtaan kasvaa jatkuvasti markkinoiden ja maiden kehittyessä länsimaiseen suuntaan”.

Vuokraus nostaa päätään

Jyväskylän vaihtoautokeskus palvelee laajaa asiakaskuntaa, jolle etsitään kalustoa ensisijaisesti omasta organisaatiosta. Vaihdokkia voidaan etsiä myös muiden Scania-organisaatioiden rivistöstä ja tarvittaessa myös ulkomailta, mikäli sopivaa yksilöä ei kotimaasta löydy.

Myyntipäällikkö Eero Oinosen mukaan Suomessa on jo pienimuotoista pulaa muun muassa moniakselisista maansiirtoautoista sekä kolmiakselisista rekanvetureista, joita on jo tuotu ulkomailta kasvaneen kysynnän tarpeeseen.

Oinosen mukaan asiakaskunta on jo nyt kiitellyt keskitetyn vaihtoautotoiminnan mukanaan tuomia etuja.

”Asiakas näkee täällä yhdellä käynnillä runsaan ja hinnoittelultaan yhdenmukaisen tarjonnan. Ostopäätös syntyy helpommin, kun samalla käynnillä näkee useita vertailtavia vaihdokkeja”, kuvaa Oinonen uuden toimintatavan vaikutuksia.

Vaihtoautokauppaa voi jatkossakin käydä sen tutun ja paikallisen automyyjän kanssa uudesta keskuksesta ja vaihtoautokauppaan paneutuneesta henkilökunnasta huolimatta.

”Lähtökohtaisesti alueemme kaikki myyjät myyvät uusien autojen ohella myös vaihtoautoja, joten vastuu myynnistä pysyy edelleen lähellä asiakasta”, muistuttaa Talja.

Kuljetusyritysten kalustotarpeet ovat muuttuneet entistä nopeammiksi ja sopimuskaudet lyhyemmiksi, mikä on lisännyt kiinnostusta kaluston vuokraamiseen. Jyväskylässä onkin jo valmiit suunnitelmat kaluston lyhytaikaiseen vuokraustoimintaan, jossa voidaan hyödyntää osin myös vaihtokalustoa.

”Vuokraaminen on kustannustehokas ja vaivaton vaihtoehto työllisyystilanteen muuttuessa nopeasti”, muistuttaa Talja vuokraamisen eduista.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi