Uutiset

Kuljetuskalusto

Hakolantien tasoristeys Hyrynsalmen puunkuormausalueelle avataan tiistaina 13.6.

Hyrynsalmen puutavaran kuormausalueen kartta.

Hyrynsalmen liikennepaikan läheisyydessä sijaitseva Hakolantien tasoristeys avataan liikenteelle tiistaina 13.06.2023. Hakolantien tasoristeys johtaa Hyrynsalmen puunkuormausalueelle. Puunkuormausalueelle kulkevat raskaan ajoneuvoliikenteen ajoneuvot käyttävät jatkossakin Viitostien ja Puolangantien kautta kulkevaa reittiä.

Hyrynsalmella sijaitseva Kajaani-Hyrynsalmentien vanha alikulkusilta vaurioitui toukokuun lopulla. Hyrynsalmen puunkuormausalueelle ajava raskas ajoneuvoliikenne oli jo aiemmin ohjattu kiertoreitille Viitostien (vt 5) ja Puolangantien (mt 891) kautta. Jatkossa henkilöliikenteelle sallitaan kulku puunkuormausalueelle myös Hakolantien tasoristeyksen kautta. Puunkuormausalueelta ei ole yhteyttä Vanhatielle.

”Vanhan Kajaani-Hyrynsalmentien alikulkusillan alittava liikenne on siirretty kiertoreiteille, kunnes uusi Hyrynsalmentien alikulkusilta valmistuu syksyllä. Myös Hakolantien tasoristeys avataan puunkuormausalueen henkilöliikenteen käyttöön. Tasoristeysalueella tulee aina kiinnittää erityistä huomiota turvalliseen ylitykseen. Stop-merkin kohdalla täytyy pysähtyä ja varmistaa, ettei junaa ole tulossa. Raskaan liikenteen tulee jatkossakin käyttää Puolangantien kautta kulkevaa kiertoreittiä”, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Vesa Pakarinen.Lue seuraavaksi